รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Sam Smith – Love Me More

Have you ever felt like being somebody else?
Feeling like the mirror isn’t good for your health?
Every day, I’m trying not to hate myself
But lately, it’s not hurtin’ like it did before
Maybe I am learning how to love me more

เคยรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นคนอื่นมั้ย?
รู้สึกว่ากระจกมันไม่ดีกับสุขภาพตัวเองเลย?
ทุก ๆ วัน ฉันพยายามจะไม่เกลียดตัวเองนะ
แต่หลัง ๆ มานี้ มันไม่ได้เจ็บปวดอย่างที่เคยแล้วล่ะ
บางทีฉันอาจจะกำลังเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นก็ได้

It used to burn
Every insult, every word
But it helped me learn (Yeah)
Self-worth I had to earn
So I tried every night
To sit with sorrow
And eventually, it set me free

ฉันเคยรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าว
จากทุก ๆ คำด่า ทุก ๆ คำพูด
แต่มันทำให้ฉันได้เรียนรู้
ถึงคุณค่าในตัวเองที่ฉันต้องคว้ามา
ฉันจึงพยายามทุกคืนเลยนะ
ที่จะนั่งคุยกับความเศร้า
และสุดท้ายแล้ว มันก็ทำให้ฉันได้เป็นอิสระ

Have you ever felt like being somebody else?
Feeling like the mirror isn’t good for your health?
Every day, I’m trying not to hate myself
But lately, it’s not hurtin’ like it did before
Maybe I am learning how to love me more

เคยรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นคนอื่นมั้ย?
รู้สึกว่ากระจกมันไม่ดีกับสุขภาพตัวเองเลย?
ทุก ๆ วัน ฉันพยายามจะไม่เกลียดตัวเองนะ
แต่หลัง ๆ มานี้ มันไม่ได้เจ็บปวดอย่างที่เคยแล้วล่ะ
บางทีฉันอาจจะกำลังเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นก็ได้

Just a little bit, love me more
Just a little bit, love me more
Oh, no, love me more
Just a little bit, love me more

อีกนิดนึงนะ รักตัวเองให้มากขึ้นอีกนิดนึง
อีกนิดนึงนะ ฉันรักตัวเองมากขึ้นนิดนึง
รักตัวเองให้มากขึ้น
อีกนิดนึงนะ ฉันรักตัวเองมากขึ้นนิดนึง

I used to cry (Oh, yeah), myself to sleep at night
I’d blame the sky when the mess was in my mind
I couldn’t see, I couldn’t breathe (Yeah)
So I sat with sorrow
And eventually, it set me free (Oh, no)

ฉันเคยร้องไห้จนหลับไปกลางดึก
ฉันเคยโทษท้องฟ้า เวลาที่จิตใจฉันปั่นป่วน
ฉันมองไม่เห็น หายใจไม่ออก
ฉันจึงนั่งคุยกับความเศร้า
และสุดท้ายแล้ว มันก็ทำให้ฉันได้เป็นอิสระ

Have you ever felt like being somebody else?
Feeling like that mirror isn’t good for your health?
(If you have, let me hear you right now)
Every day, I’m tryin’ not to hate myself (Hey, yeah)
But lately, it’s not hurtin’ like it did before (Sweet child, oh)
Maybe I am learning how to love me more

เคยรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นคนอื่นมั้ย? 
รู้สึกว่ากระจกมันไม่ดีกับสุขภาพตัวเองเลย? 
(ถ้าเคย ก็เล่าให้ฟังหน่อยสิ)
ทุก ๆ วัน ฉันพยายามจะไม่เกลียดตัวเองนะ
แต่หลัง ๆ มานี้ มันไม่ได้เจ็บปวดอย่างที่เคยแล้วล่ะ
บางทีฉันอาจจะกำลังเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นก็ได้

Just a little bit (Love me more)
Just a little bit (Love me more)
I’m gonna try to (Love me more)
With a little bit of love, oh (Love me more, yeah)

อีกนิดนึงนะ รักตัวเองให้มากขึ้นอีกนิดนึง
อีกนิดนึงนะ ฉันรักตัวเองมากขึ้นนิดนึง
รักตัวเองให้มากขึ้น
อีกนิดนึงนะ ฉันรักตัวเองมากขึ้นนิดนึง

Love me more (Oh)
Love me more (Just a little bit)
Love me more (Love me more)
Love me more

รักตัวเองมากขึ้น