Taylor Swift – cardigan

แปลเพลง Taylor Swift – cardigan เนื้อเพลง lyrics


Vintage tee, brand new phone
High heels on cobblestones
When you are young, they assume you know nothing
Sequined smile, black lipstick
Sensual politics
When you are young, they assume you know nothing

เสื้อยืดวินเทจ โทรศัพท์เครื่องใหม่
ส้นสูงที่เดินบนก้อนกรวด
ตอนที่เรายังเด็ก คนอื่นก็คิดว่าเราไม่รู้อะไรเลย
รอยยิ้มแวววาว ลิปสติกสีดำ
การเมืองกระตุ้นอารมณ์
ตอนที่เรายังเด็ก คนอื่นก็คิดว่าเราไม่รู้อะไรเลย

But I knew you
Dancin’ in your Levi’s
Drunk under a streetlight, I
I knew you
Hand under my sweatshirt
Baby, kiss it better, I

แต่ฉันรู้จักเธอดี
เต้นรำในกางเกงลีวายของเธอ
เมามายอยู่กลางแสงไฟถนน
ฉันรู้จักเธอดี
มือที่ล้วงเข้ามาในเสื้อวอร์มของฉัน
ที่รัก จูบฉันให้ดีกว่านี้อีกสิ

And when I felt like I was an old cardigan
Under someone’s bed
You put me on and said I was your favorite

และเมื่อฉันรู้สึกเหมือนฉันกลายเป็นเสื้อคาร์ดิแกนตัวเก่า
ที่ใต้เตียงของใครสักคน
เธอก็หยิบฉันมาสวม และบอกว่าฉันคือตัวโปรดของเธอ

A friend to all is a friend to none
Chase two girls, lose the one
When you are young, they assume you know nothing

เพื่อนของทุกคน คือคนที่ไม่มีเพื่อนเลย
ไล่จีบผู้หญิงสองคน ก็จะต้องเสียคนใดคนหนึ่งไป
ตอนที่เรายังเด็ก คนอื่นก็คิดว่าเราไม่รู้อะไรเลย

But I knew you
Playing hide-and-seek and
Giving me your weekends, I
I knew you
Your heartbeat on the High Line
Once in twenty lifetimes, I

แต่ฉันรู้จักเธอดี
เล่นซ่อนแอบกัน
และให้เวลาสุดสัปดาห์ของเธอกับฉัน
ฉันรู้จักเธอดี
เสียงหัวใจเธอเต้นอยู่ในย่าน High Line
ครั้งหนึ่งใน 20 ช่วงชีวิต

And when I felt like I was an old cardigan
Under someone’s bed
You put me on and said I was your favorite

และเมื่อฉันรู้สึกเหมือนฉันกลายเป็นเสื้อคาร์ดิแกนตัวเก่า
ที่ใต้เตียงของใครสักคน
เธอก็หยิบฉันมาสวม และบอกว่าฉันคือตัวโปรดของเธอ

To kiss in cars and downtown bars
Was all we needed
You drew stars around my scars
But now I’m bleedin’

แค่ได้จูบกันในรถ และบาร์ในตัวเมือง
ก็พอแล้วสำหรับพวกเรา
เธอวาดรูปดาวไว้รอบ ๆ รอยแผลของฉัน
แต่ตอนนี้ฉันกำลังบาดเจ็บ

‘Cause I knew you
Steppin’ on the last train
Marked me like a bloodstain, I
I knew you
Tried to change the ending
Peter losing Wendy, I
I knew you
Leavin’ like a father
Running like water, I
And when you are young, they assume you know nothing

เพราะฉันรู้จักเธอดี
ก้าวขึ้นรถไฟขบวนสุดท้าย
ประทับตราไว้ที่ฉันเหมือนรอยเลือด
ฉันรู้จักเธอดี
พยายามจะเปลี่ยนฉากจูบ
ปีเตอร์แพนเสียเวนดี้ไป
ฉันรู้จักเธอดี
ทิ้งไปเหมือนพ่อ
หลั่งไหลเหมือนสายน้ำ
และตอนที่เรายังเด็ก คนอื่นก็คิดว่าเราไม่รู้อะไรเลย

But I knew you’d linger like a tattoo kiss
I knew you’d haunt all of my what-ifs
The smell of smoke would hang around this long
‘Cause I knew everything when I was young
I knew I’d curse you for the longest time
Chasin’ shadows in the grocery line
I knew you’d miss me once the thrill expired
And you’d be standin’ in my front porch light
And I knew you’d come back to me
You’d come back to me
And you’d come back to me
And you’d come back

แต่ฉันรู้ว่าเธอจะอยู่กับฉันเหมือนรอยสักจูบ
ฉันรู้ว่าเธอจะคอยหลอกหลอนอยู่ในทุก ๆ ทางเลือกของฉัน
กลิ่นบุหรี่มันคงอยู่นานขนาดนี้เลยแหละ
เพราะฉันรู้ทุกอย่างดีเลย ตั้งแต่ตอนที่ฉันยังเด็ก
ฉันรู้ว่าฉันจะต้องสาปแช่งเธอเป็นเวลานานแสนนานแน่ ๆ
ไล่ตามเงาเธอ ในคิวจ่ายตังที่ร้านของชำ
ฉันรู้ว่าเธอจะคิดถึงฉัน เมื่อความตื่นเต้นมันสิ้นสุดลง
และเธอก็จะมายืนอยู่ที่ใต้แสงไฟชานหน้าบ้านของฉัน
และฉันรู้ว่าเธอจะกลับมาหาฉัน
เธอจะกลับมาหาฉัน
และเธอจะกลับมาหาฉัน
และเธอจะกลับมา

And when I felt like I was an old cardigan
Under someone’s bed
You put me on and said I was your favorite

และเมื่อฉันรู้สึกเหมือนฉันกลายเป็นเสื้อคาร์ดิแกนตัวเก่า 
ที่ใต้เตียงของใครสักคน 
เธอก็หยิบฉันมาสวม และบอกว่าฉันคือตัวโปรดของเธอ

Loading...

เนื้อเพลงนี้เป็นไงบ้าง? How's this lyrics?

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com