fbpx

Dua Lipa – Future Nostalgia


You want a timeless song, I wanna change the game
Like modern architecture, John Lautner coming your way
I know you like this beat ’cause Jeff’s been doin’ the damn thing
You wanna turn it up loud, Future Nostalgia is the name (Future nostalgia)

เธออยากได้เพลงอมตะ ส่วนฉันอยากจะพลิกวงการ
เหมือนสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น จอห์นเลาท์เนอร์มาเองเลยจ้า
ฉันรู้ว่าพวกเธอชอบดนตรีเพลงนี้ เพราะเจฟฟ์ทำเพลงโคตรดี
เธออยากจะเปิดเพลงนี้ดัง ๆ ฟิวเจอร์นอสแทลเจีย คือชื่อเพลงนี้ไง

I know you’re dying trying to figure me out
My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth
You want the recipe, but can’t handle my sound
My sound, my sound (Future, future nostalgia)

ฉันรู้ว่าเธอพยายามแทบตายที่จะทำความเข้าใจฉัน
ชื่อฉันอยู่ที่ปลายลิ้นของเธอ เธอก็เอาแต่พูดไปเรื่อย
เธออยากได้สูตรลับ แต่ก็ทนเสียงฉันไม่ได้
เสียงของฉัน (ความโหยหาอดีตในโลกอนาคต)

No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey) (Future nostalgia)
I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way) (Future nostalgia)
No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey) (Future nostalgia)
I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way) (Future nostalgia)

ไม่ว่าเธอจะทำอะไร ฉันจะก็จะผ่านไปได้โดยไม่มีเธอ 
ฉันรู้ว่าเธอไม่คุ้นกับการต้องเจอผู้หญิงที่เป็นผู้นำ 
ไม่ว่าเธอจะทำอะไร ฉันจะก็จะผ่านไปได้โดยไม่มีเธอ 
ฉันรู้ว่าเธอไม่คุ้นกับการต้องเจอผู้หญิงที่เป็นผู้นำ

Can’t be a rolling stone if you live in a glass house (Future nostalgia)
You keep on talking that talk, one day, you’re gonna blast out
You can’t be bitter if I’m out here showing my face (Future nostalgia)
You want one now looks like, let me give you a taste

จะเป็นแบบโรลลิงสโตนไม่ได้หรอกนะ ถ้าเธอยังใช้ชีวิตอยู่ในบ้านกระจก
เธอเอาแต่พล่ามไปเรื่อย สักวันเธอจะต้องระเบิดตัวเองแน่ ๆ
เธอจะมาโกรธกันไม่ได้นะ ถ้าฉันออกมาโชว์ตัวอยู่แบบนี้
เธอต้องอยากได้สิ่งที่เป็นปัจจุบันนี้แน่ ๆ เดี๋ยวฉันให้เธอลองชิมดูสักหน่อยละกันนะ


Loading...

I know you’re dying trying to figure me out
My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth
You want the recipe, but can’t handle my sound
My sound, my sound (Future, future nostalgia)

ฉันรู้ว่าเธอพยายามแทบตายที่จะทำความเข้าใจฉัน 
ชื่อฉันอยู่ที่ปลายลิ้นของเธอ เธอก็เอาแต่พูดไปเรื่อย 
เธออยากได้สูตรลับ แต่ก็ทนเสียงฉันไม่ได้ 
เสียงของฉัน (ความโหยหาอดีตในโลกอนาคต)

No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey) (Future nostalgia)
I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way) (Future nostalgia)
No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey) (Future nostalgia)
I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way) (Future nostalgia)

ไม่ว่าเธอจะทำอะไร ฉันจะก็จะผ่านไปได้โดยไม่มีเธอ
ฉันรู้ว่าเธอไม่คุ้นกับการต้องเจอผู้หญิงที่เป็นผู้นำ
ไม่ว่าเธอจะทำอะไร ฉันจะก็จะผ่านไปได้โดยไม่มีเธอ
ฉันรู้ว่าเธอไม่คุ้นกับการต้องเจอผู้หญิงที่เป็นผู้นำ

You can’t get with this if you ain’t built for this
You can’t get with this if you ain’t built for this
I can’t build you up if you ain’t tough enough
I can’t teach a man how to wear his pants (Haha)

เธอไปด้วยกันไม่ได้หรอก ถ้าเธอไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้
เธอไปด้วยกันไม่ได้หรอก ถ้าเธอไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้
ฉันปั้นเธอไม่ได้หรอกนะ ถ้าเธอไม่แกร่งพอ
ฉันสอนผู้ชายให้สวมกางเกงไม่ได้หรอกนะ

I know you’re dying trying to figure me out
My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth
You want the recipe, but can’t handle my sound
My sound, my sound (Future)
I know you’re dying trying to figure me out
My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth
You want the recipe, but can’t handle my sound
My sound, my sound (Future, future nostalgia)

ฉันรู้ว่าเธอพยายามแทบตายที่จะทำความเข้าใจฉัน
ชื่อฉันอยู่ที่ปลายลิ้นของเธอ เธอก็เอาแต่พูดไปเรื่อย
เธออยากได้สูตรลับ แต่ก็ทนเสียงฉันไม่ได้
เสียงของฉัน (ความโหยหาอดีตในโลกอนาคต)
ฉันรู้ว่าเธอพยายามแทบตายที่จะทำความเข้าใจฉัน
ชื่อฉันอยู่ที่ปลายลิ้นของเธอ เธอก็เอาแต่พูดไปเรื่อย
เธออยากได้สูตรลับ แต่ก็ทนเสียงฉันไม่ได้
เสียงของฉัน (ความโหยหาอดีตในโลกอนาคต)

Loading...

คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com