รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Willow Smith – Wait A Minute!

 

Wait a minute!
I think I left my conscience on your front door step
Wait a minute!
I think I left my consciousness in the 6th dimension

เดี๋ยวนะ!
ฉันว่าฉันลืมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีไว้ที่หน้าประตูบ้านเธอ
เดี๋ยวนะ!
ฉันคิดว่าฉันทิ้งสติฉันไว้ในมิติที่ 6

But I’m here right now, right now
Just sitting in a cloud, oh, wow
I’m here right now, right now
With you, oh wow, oh wow

แต่ฉันอยู่ที่นี่แล้วในตอนนี้
นั่งอยู่ในก้อนเมฆ
ฉันอยู่ที่นี่แล้ว
กับเธอ

I don’t even care
I’ll run my hands through your hair
You wanna run your fingers through mine
But my dreads too thick and that’s alright

ฉันไม่แคร์อีกแล้ว
ฉันจะไล่นิ้วไปตามผมของเธอ
เธออยากจะไล่นิ้วไปตามผมของฉันเหมือนกัน
แต่เดรดล็อคของฉันมันหนาเกินไป และมันก็โอเคนะ

Hold on, wait a minute!
Feel my heart’s intention
Hold on, wait a minute!
I left my consciousness in the 6th dimension
Left my soul in his vision
Let’s go get it, oh, oh
Let’s go get it, oh, oh

เดี๋ยวสิ 
สัมผัสถึงความตั้งใจจริงจากใจของฉันดูนะ 
เดี๋ยวสิ 
ฉันคิดว่าฉันทิ้งสติฉันไว้ในมิติที่ 6  
ทิ้งวิญญาณของฉันเอาไว้ในมโนทัศน์ของเขา 
ไปเอามันกันเถอะ 
ไปหามันกัน

Some things don’t work
Some things are bound to be
Some things—they hurt
And they tear apart me
You left your diary at my house
And I read those pages.
Do you really love me, baby?

บางอย่างมันก็ไม่เวิร์ค
บางอย่างมันก็ถูกกำหนดมาไว้แล้ว
บางอย่างมันก็แสนเจ็บปวด
และมันฉีกทำลายฉันเป็นชิ้นๆ
เธอทิ้งไดอารี่ของเธอไว้ที่บ้านฉัน
และฉันอ่านหน้าหนังสือเหล่านั้น
เธอรักฉันจริงๆไหม ที่รัก?

Some things don’t work
Some things are bound to be
Some things—they hurt
And they tear apart me
But I broke my word
And you were bound to see
And I cried at the curb
When you first said, “Oel ngati kameie.”

บางอย่างมันก็ไม่เวิร์ค
บางอย่างมันก็ถูกกำหนดมาไว้แล้ว
บางอย่างมันก็แสนเจ็บปวด
และมันฉีกทำลายฉันเป็นชิ้นๆ
แต่ฉันไม่รักษาสัญญาเอง
และเธอก็ถูกลิขิตมาให้ได้เห็น
และฉันก็ร้องไห้อยู่ที่ริมทางเดิน
เมื่อเธอบอกว่า “ฉันเห็นเธอนะ”

Hold on, wait a minute!
Feel my heart’s intention
Hold on, wait a minute!
I left my consciousness in the 6th dimension
Left my soul in his vision
Let’s go get it, oh, oh
Let’s go get it, oh, oh

เดี๋ยวสิ
สัมผัสถึงความตั้งใจจริงจากใจของฉันดูนะ
เดี๋ยวสิ
ฉันคิดว่าฉันทิ้งสติฉันไว้ในมิติที่ 6
ทิ้งวิญญาณของฉันเอาไว้ในมโนทัศน์ของเขา
ไปเอามันกันเถอะ
ไปหามันกัน

Some people like to live
Some just tryin’ to get by
Some people like that hurt
Some just rather say goodbye, bye

บางคนก็ชอบใช้ชีวิต
บางคนก็แค่ผ่านมาและผ่านไป
บางคนก็ชอบความเจ็บปวด
บางคนก็อยากแค่จะบอกลา

Hold on, wait a minute!
Feel my heart’s intention
Hold on, wait a minute!
I left my consciousness in the 6th dimension
Left my soul in his vision
Let’s go get it, oh, oh
Let’s go get it, oh, oh

เดี๋ยวสิ
สัมผัสถึงความตั้งใจจริงจากใจของฉันดูนะ
เดี๋ยวสิ
ฉันคิดว่าฉันทิ้งสติฉันไว้ในมิติที่ 6
ทิ้งวิญญาณของฉันเอาไว้ในมโนทัศน์ของเขา
ไปเอามันกันเถอะ
ไปหามันกัน