Halsey – Without Me

Without me, without me, yeah
Without me, without me, yeah

โดยไม่มีฉัน

Found you when your heart was broke
I filled your cup until it overflowed
Took it so far to keep you close (keep you close)
I was afraid to leave you on your own

พบเธอ ตอนหัวใจเธอสลาย
ฉันเติมเต็มหัวใจเธอ จนมันล้นทะลักออกมา
พยายามมากเหลือเกินเพื่อที่จะเก็บเธอไว้ข้างกาย
ฉันกลัวที่จะปล่อยให้เธออยู่ตามลำพัง

I say I’d catch you if you fall
And if they laugh, then fuck ’em all
And then I got you off your knees
Put you right back on your feet
Just so you can take advantage of me

ฉันบอกว่าฉันจะคอยรับเธอเอง หากเธอล้มลงมา
และหากพวกเขาหัวเราะ ก็ช่างแม่งสิ
และฉันก็ทำให้เธอลุกขึ้นยืนได้
ทำให้เธอกลับมายืนหยัดด้วยตัวเอง
เพียงเพื่อที่เธอจะกลับมาเอาเปรียบฉัน

Tell me how’s it feel sittin’ up there
Feeling so high but too far away to hold me
You know I’m the one who put you up there
Name in the sky
Does it ever get lonely?
Thinking you could live without me
Thinking you could live without me
You know I’m the one who put you up there
I don’t know why
Thinking you could live without me
Thinking you could live without me
Baby, I’m the one who put you up there
I don’t know why, yeah

บอกฉันทีสิ ว่ารู้สึกยังไงบ้าง ที่นั่งอยู่บนนั้น
รู้สึกสูงส่งเหลือเกิน แต่ก็อยู่ไกลเกินกว่าจะมากอดฉันได้
เธอก็รู้ ว่าฉันคือคนทำให้เธอขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้
มีชื่ออยู่บนฟ้า
ไม่เหงาบ้างหรอ?
คิดว่าใช้ชีวิตโดยไม่มีฉันได้ใช่มะ
คิดว่าใช้ชีวิตโดยไม่มีฉันได้ใช่มะ
เธอก็รู้ ว่าฉันคือคนทำให้เธอขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้
ฉันไม่รู้นะว่าทำไม
เธอถึงคิดว่าใช้ชีวิตโดยไม่มีฉันได้
คิดว่าใช้ชีวิตโดยไม่มีฉันได้ใช่มะ
ที่รัก ฉันนี่แหละคือคนทำให้เธอขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้
ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน

Gave love ’bout a hundred tries
Just running from the demons in your mind
Then I took yours and made ’em mine
I didn’t notice ’cause my love was blind

ให้โอกาสกับความรักเป็นร้อยๆครั้งแล้ว
แค่เพียงวิ่งหนีจากปีศาจในใจเธอ
แล้วฉันก็เอามันมาเป็นของฉันเอง
ฉันไม่รู้เลย เพราะความรักทำให้ฉันตาบอด

Say I’d catch you if you fall
And if they laugh, then fuck ’em all
And then I got you off your knees
Put you right back on your feet
Just so you can take advantage of me

ฉันบอกว่าฉันจะคอยรับเธอเอง หากเธอล้มลงมา
และหากพวกเขาหัวเราะ ก็ช่างแม่งสิ
และฉันก็ทำให้เธอลุกขึ้นยืนได้
ทำให้เธอกลับมายืนหยัดด้วยตัวเอง
เพียงเพื่อที่เธอจะกลับมาเอาเปรียบฉัน

Tell me how’s it feel sittin’ up there
Feeling so high but too far away to hold me
You know I’m the one who put you up there
Name in the sky
Does it ever get lonely?
Thinking you could live without me
Thinking you could live without me
You know I’m the one who put you up there
I don’t know why
Thinking you could live without me
And live without me
Baby, I’m the one who put you up there
I don’t know why, yeah

บอกฉันทีสิ ว่ารู้สึกยังไงบ้าง ที่นั่งอยู่บนนั้น
รู้สึกสูงส่งเหลือเกิน แต่ก็อยู่ไกลเกินกว่าจะมากอดฉันได้
เธอก็รู้ ว่าฉันคือคนทำให้เธอขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้
มีชื่ออยู่บนฟ้า
ไม่เหงาบ้างหรอ?
คิดว่าใช้ชีวิตโดยไม่มีฉันได้ใช่มะ
คิดว่าใช้ชีวิตโดยไม่มีฉันได้ใช่มะ
เธอก็รู้ ว่าฉันคือคนทำให้เธอขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้
ฉันไม่รู้นะว่าทำไม
เธอถึงคิดว่าใช้ชีวิตโดยไม่มีฉันได้
คิดว่าใช้ชีวิตโดยไม่มีฉันได้ใช่มะ
ที่รัก ฉันนี่แหละคือคนทำให้เธอขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้
ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน

You don’t have to say just what you did
I already know
I had to go and find out from them
So tell me how’s it feel (oh-woah)

เธอไม่ต้องพูดหรอกว่าเธอพึ่งทำอะไรลงไป
ฉันรู้หมดแล้วล่ะ
ฉันต้องเค้นคำตอบจากพวกนั้นเอง
เพราะงั้นก็บอกฉันหน่อยสิ ว่ารู้สึกไงบ้าง

Tell me how’s it feel sittin’ up there
Feeling so high but too far away to hold me
You know I’m the one who put you up there
Name in the sky
Does it ever get lonely?
Thinking you could live without me
Thinking you could live without me
Baby, I’m the one who put you up there
I don’t know why (I don’t know why)

บอกฉันทีสิ ว่ารู้สึกยังไงบ้าง ที่นั่งอยู่บนนั้น
รู้สึกสูงส่งเหลือเกิน แต่ก็อยู่ไกลเกินกว่าจะมากอดฉันได้
เธอก็รู้ ว่าฉันคือคนทำให้เธอขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้
มีชื่ออยู่บนฟ้า
ไม่เหงาบ้างหรอ?
คิดว่าใช้ชีวิตโดยไม่มีฉันได้ใช่มะ
คิดว่าใช้ชีวิตโดยไม่มีฉันได้ใช่มะ
เธอก็รู้ ว่าฉันคือคนทำให้เธอขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้
ฉันก็ไม่รู้นะว่าทำไม