The Calling – Wherever You Will Go

So lately, been wondering
Who will be there to take my place
When I’m gone, you’ll need love
To light the shadows on your face

หลังๆมานี้ ฉันได้แต่สงสัย
ใครกันนะจะมาแทนที่ฉัน
เมื่อยามฉันจากเธอไป เพราะเธอต้องการความรัก
เพื่อลบความมืดมิดไปจากภายหน้าของเธอ

If a great wave shall fall
It’d fall upon us all
And between the sand and stone
Could you make it on your own?

หากคลื่นมหึมาโหมซัดเข้าใส่
มันจะโหมใส่เราทุกคน
และในสถานการณ์เลวร้ายนั้น
เธอจะเอาตัวรอดได้มั้ย?

If I could, then I would
I’ll go wherever you will go
Way up high or down low
I’ll go wherever you will go

หากฉันทำได้ ฉันก็จะ
ไปทุกๆที่ที่เธอไป
ไม่ว่าจะสูงแค่ไหน หรือลึกแค่ไหน
ฉันก็จะไปในที่ที่เธอจะไป

And maybe, I’ll find out
The way to make it back someday
To watch you, to guide you
Through the darkest of your days

และบางที ฉันอาจจะได้ค้นพบ
วิธีย้อนเวลากลับไปในวันวาน
เพื่อเฝ้ามองดูเธอ เพื่อคอยนำทางเธอ
ให้ผ่านพ้นวันเวลาที่มืดมิดที่สุดในชีวิตเธอไปได้

If a great wave shall fall
It’d fall upon us all
Well I hope there’s someone out there
Who can bring me back to you

หากคลื่นมหึมาโหมซัดเข้าใส่
มันจะโหมใส่เราทุกคน
ฉันหวังว่าจะมีใครสักคน
ที่พาฉันกลับไปหาเธอได้นะ

If I could, then I would
I’ll go wherever you will go
Way up high or down low
I’ll go wherever you will go


หากฉันทำได้ ฉันก็จะ
ไปทุกๆที่ที่เธอไป
ไม่ว่าจะสูงแค่ไหน หรือลึกแค่ไหน
ฉันก็จะไปในที่ที่เธอจะไป

Run away with my heart
Run away with my hope
Run away with my love

วิ่งหนีไปพร้อมกับหัวใจของฉัน
วิ่งไปพร้อมกับความหวัง
วิ่งไปพร้อมกับความรักของฉัน

I know now, just quite how
My life and love might still go on
In your heart, in your mind
I’ll stay with you for all of time

ตอนนี้ฉันรู้แล้วล่ะ
ว่าชีวิตและความรักของฉันมันอาจจะไปต่อได้
ในหัวใจเธอ ในความคิดเธอ
ฉันจะอยู่กับเธอตลอดเวลาเลยนะ

If I could, then I would
I’ll go wherever you will go
Way up high or down low
I’ll go wherever you will go

หากฉันทำได้ ฉันก็จะ
ไปทุกๆที่ที่เธอไป
ไม่ว่าจะสูงแค่ไหน หรือลึกแค่ไหน
ฉันก็จะไปในที่ที่เธอจะไป

If I could turn back time
I’ll go wherever you will go
If I could make you mine
I’ll go wherever you will go
I’ll go wherever you will go

หากฉันย้อนเวลากลับไปได้
ฉันจะไปในทุกๆที่ที่เธอจะไป
หากฉันทำให้เธอเป็นของฉันได้อีกครั้ง
ฉันจะไปในทุกๆที่ที่เธอจะไป
ฉันจะไปในทุกๆที่ที่เธอจะไป


Advertisements

คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com

Advertisements