KT Tunstall – Fade Like A Shadow

รวมเพลงแปลจาก KT Tunstall

You grew wings, on your heart
But you let it out your ribcage,
and it flew into the dark

หัวใจของเธอมีปีกงอกออกมา
แต่เธอปล่อยมันออกไป
และมันก็ลอยหายไปในความมืดมิด

Like a ghost, just like a ghost
And it flutters by my window
When I need my sleep the most..

เหมือนดั่งวิญญาณ
และมันก็กระพืออยู่ข้างหน้าต่างของฉัน
ในยามที่ฉันอยากจะนอนสุดๆ

So choose my weapon and choose my way
It’s easy saying nothing when there’s nothing to say
Thinking about it everyday, starting to notice you’re fading away

เลือกอาวุธให้ฉัน และเลือกหนทางให้ฉันเลย
มันง่ายนะที่ไม่พูดอะไรเลย เวลาไม่มีอะไรให้พูด
คิดถึงมันทุกๆวันเลยนะ เริ่มจะรู้สึกได้แล้วล่ะว่าเธอกำลังเลือนหายไป

Fade like a shadow, fade like a shadow, fade like a shadow, fade..
Fade like a shadow, fade like a shadow..

เลือนหายไปเหมือนเงา
เลือนหายไปเหมือนเงา

You want eyes, in your hands,
and power in your pocket,
as I stop to watch you dance

เธอต้องการสายตา ในกำมือของเธอ
และอำนาจในกระเป๋าของเธอ
ขณะที่ัฉันหยุดเพื่อมองดูเธอเต้นรำ

With your hips swinging they shake, hips swinging, got your
hips swinging, they shake, hips swinging, got your
hips swinging, they shake, hips swinging, again..

พร้อมด้วยเอวของเธอที่ส่ายไป มันก็สั่นกระเพื่อมไปด้วย
ส่ายเอวของเธอ ก้นของเธอสะบัด
ส่ายเอวของเธอ ก้นของเธอสะบัด

Got your hips swinging, they shake, hips swinging, got your
hips swinging, they shake, hips swinging, got your
hips swinging, they shake, hips swinging, again, again and again, and again

พร้อมด้วยเอวของเธอที่ส่ายไป มันก็สั่นกระเพื่อมไปด้วย
ส่ายเอวของเธอ ก้นของเธอสะบัด
ส่ายเอวของเธอ ก้นของเธอสะบัด

So choose my weapon and choose my way
It’s easy saying nothing when there’s nothing to say
Thinking about you everyday, starting to notice..

เลือกอาวุธให้ฉัน และเลือกหนทางให้ฉันเลย
มันง่ายนะที่ไม่พูดอะไรเลย เวลาไม่มีอะไรให้พูด
คิดถึงมันทุกๆวันเลยนะ เริ่มจะรู้สึกได้แล้วล่ะว่าเธอกำลังเลือนหายไป

Two steps forward and one step back,
Make up in love what you think I lack,
You’ve got a vampire on your neck,
Everybody knows what happens next

ก้าวไปข้างหน้าสองก้าว แล้วก็ถอยหนึ่งก้าว
ชดเชยความรักในสิ่งที่เธอคิดว่าฉันขาดไป
เธอมีแวมไพร์ที่คอเธอแล้วนะ
ทุกๆคนรู้แหละ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

You fade like a shadow, fade like a shadow, fade like a shadow, fade..
Fade like a shadow, fade like a shadow..
Fade like a shadow, fade like a shadow, fade like a shadow, fade..
Fade like a shadow, fade like a shadow..
Fade like a shadow, fade like a shadow, fade like a shadow, fade..
Fade like a shadow, fade like a shadow..

เธอจะเลือนหายไปเหมือนเงา
เลือนหายไปเหมือนเงา

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
ดูความคิดเห็นทั้งหมด