fbpx

Charlie Puth – Attention

You’ve been runnin’ ’round, runnin’ ’round, runnin’ ’round
Throwin’ that dirt all on my name
‘Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d call you up
You’ve been going ’round, going ’round, going ’round
Every party in LA
‘Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d be at one, oh


เธอเอาแต่วิ่งวุ่น
พยายามป้ายสีฉัน
เพราะเธอรู้ว่าฉัน จะต้องโทรหาเธอแน่ๆ
เธอวิ่งวุ่นไปทั่ว
ไปทุกๆปาร์ตี้ในแอลเอ
เพราะเธอรู้ว่า ฉันต้องไปสักงานหนึ่งแน่ๆ

I know that dress is karma, perfume regret
You got me thinking ’bout when you were mine, ooh
And now I’m all up on ya, what you expect?
But you’re not coming home with me tonight

ฉันรู้ว่าชุดนั้นเป็นเหมือนกรรมตามติด น้ำหอมก็เหมือนความเสียดาย
เธอทำให้ฉันคิดถึงตอนที่เธอยังเป็นของฉัน
และตอนนี้ฉันก็สนใจเธอแล้วไง เธอคาดหวังอะไรนะ?
แต่เธอก็ไม่กลับบ้านมากับฉันในคืนนี้

You just want attention, you don’t want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention, I knew from the start
You’re just making sure I’m never gettin’ over you, oh

เธอแค่ต้องการความสนใจเท่านั้น ไม่ได้ตั้งการหัวใจของฉัน
บางทีเธออาจจะแค่เกลียดความคิดที่ว่าฉันจะไปมีคนใหม่
เธอแค่ต้องการความสนใจ ฉันรู้มาตั้งแต่แรกแล้วล่ะ
เธอแค่อยากทำให้มั่นใจว่าฉันจะไม่มีวันลืมเธอลง

You’ve been runnin’ ’round, runnin’ ’round, runnin’ ’round
Throwing that dirt all on my name
‘Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d call you up
Baby, now that we’re, now that we’re, now that we’re
Right here standing face to face
You already know, ‘ready know, ‘ready know that you won, oh

เธอเอาแต่วิ่งวุ่น
พยายามป้ายสีฉัน
เพราะเธอรู้ว่าฉัน จะต้องโทรหาเธอแน่ๆ
ที่รัก ตอนนี้เรา
ได้มายืนตรงหน้ากันแล้วนะ
เธอรู้ทันทีเลย ว่าเธอชนะแล้ว

I know that dress is karma (dress is karma), perfume regret, yeah
You got me thinking ’bout when you were mine, oh (you got me thinking ’bout when you were mine)
And now I’m all up on ya (all up on ya), what you expect?(Oh, baby)
But you’re not coming home with me tonight, oh, no

ฉันรู้ว่าชุดนั้นเป็นเหมือนกรรมตามติด น้ำหอมก็เหมือนความเสียดาย
เธอทำให้ฉันคิดถึงตอนที่เธอยังเป็นของฉัน
และตอนนี้ฉันก็สนใจเธอแล้วไง เธอคาดหวังอะไรนะ?
แต่เธอก็ไม่กลับบ้านมากับฉันในคืนนี้

You just want attention, you don’t want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new (someone new)
Yeah, you just want attention (oh), I knew from the start (the start)
You’re just making sure I’m never gettin’ over you (over you), oh


Loading...

เธอแค่ต้องการความสนใจเท่านั้น ไม่ได้ตั้งการหัวใจของฉัน
บางทีเธออาจจะแค่เกลียดความคิดที่ว่าฉันจะไปมีคนใหม่
เธอแค่ต้องการความสนใจ ฉันรู้มาตั้งแต่แรกแล้วล่ะ
เธอแค่อยากทำให้มั่นใจว่าฉันจะไม่มีวันลืมเธอลง

What are you doin’ to me?
What are you doin’, huh? (What are you doin’?)
What are you doin’ to me?
What are you doin’, huh? (What are you doin’?)
What are you doin’ to me?
What are you doin’, huh? (What are you doin’?)
What are you doin’ to me?
What are you doin’, huh?

นี่เธอทำอะไรกับฉันเนี่ย?

I know that dress is karma, perfume regret
You got me thinking ’bout when you were mine
And now I’m all up on ya, what you expect?
But you’re not coming home with me tonight

ฉันรู้ว่าชุดนั้นเป็นเหมือนกรรมตามติด น้ำหอมก็เหมือนความเสียดาย
เธอทำให้ฉันคิดถึงตอนที่เธอยังเป็นของฉัน
และตอนนี้ฉันก็สนใจเธอแล้วไง เธอคาดหวังอะไรนะ?
แต่เธอก็ไม่กลับบ้านมากับฉันในคืนนี้

You just want attention, you don’t want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention, I knew from the start
You’re just making sure I’m never gettin’ over you (over you)

เธอแค่ต้องการความสนใจเท่านั้น ไม่ได้ตั้งการหัวใจของฉัน
บางทีเธออาจจะแค่เกลียดความคิดที่ว่าฉันจะไปมีคนใหม่
เธอแค่ต้องการความสนใจ ฉันรู้มาตั้งแต่แรกแล้วล่ะ
เธอแค่อยากทำให้มั่นใจว่าฉันจะไม่มีวันลืมเธอลง

What are you doin’ to me? (Hey)
What are you doin’, huh? (What are you doin’, love?)
What are you doin’ to me?
What are you doin’, huh? (Yeah, you just want attention)
What are you doin’ to me? (I knew from the start)
What are you doin’ huh? (You’re just making sure I’m never gettin’ over you)
What are you doin’ to me?
What are you doin’, huh?

นี่เธอทำอะไรกับฉันเนี่ย?
นี่เธอทำอะไรกับฉันเนี่ย? (เธอแค่เรียกร้องความสนใจ)
นี่เธอทำอะไรกับฉันเนี่ย? (ฉันรู้แต่แรกแล้วล่ะ)
นี่เธอทำอะไรกับฉันเนี่ย? (เธอแค่อยากทำให้มั่นใจว่าฉันจะไม่มีวันลืมเธอลง)

Loading...

คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com