รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Kygo, Selena Gomez – It Ain’t Me

I had a dream
We were sipping whiskey neat
Highest floor, The Bowery
Nowhere’s high enough
Somewhere along the lines
We stopped seeing eye to eye
You were staying out all night
And I had enough

ฉันเคยมีความฝัน
เราจิบวิสกี้กัน
อยู่บนโรงแรม The Bowery ชั้นสูงสุด
ไม่มีที่ไหนสูงกว่านี้ หรือเมาได้กว่าเราแล้วล่ะ
ระหว่างเวลานั้น
เราหยุดมองตากันและกันบ้าง
และเราก็อยู่ด้วยกันทั้งคืน
แค่นี้ก็พอแล้วล่ะ

No, I don’t wanna know
Where you been or where you’re goin’
But I know I won’t be home
And you’ll be on your own

ฉันไม่อยากรู้หรอก
ว่าเธอเคยไปไหน และจะไปไหนบ้าง
แต่ฉันรู้ว่าฉันคงไม่ได้กลับบ้าน
และเธอก็จะไปตามทางของเธอ

Who’s gonna walk you
Through the dark side of the morning?
Who’s gonna rock you
When the sun won’t let you sleep?
Who’s waking up to drive you home
When you’re drunk and all alone?
Who’s gonna walk you
Through the dark side of the morning?

ใครจะเป็นคนพาเธอเดินไป
ฝ่าฟันความมืดมิดของยามเช้าไปล่ะ?
ใครจะเป็นคนกล่อมเธอ
ในยามที่ดวงตะวันไม่ยอมให้เธอหลับใหล?
ใครจะตื่นมาพาเธอกลับบ้านล่ะ?
เวลาที่เธอเมาอยู่คนเดียว
ใครจะเป็นคนพาเธอเดินไป
ฝ่าฟันความมืดมิดของยามเช้าไปล่ะ?

It ain’t me
(The Bowery, whiskey neat, grateful, I’m so grateful)
It ain’t me
(The Bowery, whiskey neat, grateful, I’m so grateful)
It ain’t me
(The Bowery, whiskey neat, grateful, I’m so grateful)
It ain’t me
(The Bowery, whiskey neat, grateful, I’m so grateful)
It ain’t me

ไม่ใช่ฉันแล้วล่ะ
(The Bowery วิสกี้ ขอบคุณนะ ฉันซาบซึ้งจริงๆ)
ไม่ใช่ฉันแล้วล่ะ
(The Bowery วิสกี้ ขอบคุณนะ ฉันซาบซึ้งจริงๆ)
ไม่ใช่ฉันแล้วล่ะ
(The Bowery วิสกี้ ขอบคุณนะ ฉันซาบซึ้งจริงๆ)
ไม่ใช่ฉันแล้วล่ะ
(The Bowery วิสกี้ ขอบคุณนะ ฉันซาบซึ้งจริงๆ)
ไม่ใช่ฉันแล้วล่ะ

I had a dream
We were back to seventeen
Summer nights and The Libertines
Never growing up
I’ll take with me
The polaroids and the memories
But you know I’m gonna leave
Behind the worst of us

ฉันมีความฝัน
เราย้อนกลับไปตอนอายุ 17
ค่ำคืนฤดูร้อน และวง The Libertines
ไม่มีวันโตเลย
ฉันจะเก็บมันไว้กับฉันเสมอไป
ภาพโพลารอยด์ และความทรงจำเหล่านั้น
แต่เธอก็รู้ว่ายังไงฉันก็ต้องทิ้งเอา
สิ่งที่แย่ที่สุดของเราไป

Who’s gonna walk you
Through the dark side of the morning?
Who’s gonna rock you
When the sun won’t let you sleep?
Who’s waking up to drive you home
When you’re drunk and all alone?
Who’s gonna walk you
Through the dark side of the morning?

ใครจะเป็นคนพาเธอเดินไป
ฝ่าฟันความมืดมิดของยามเช้าไปล่ะ?
ใครจะเป็นคนกล่อมเธอ
ในยามที่ดวงตะวันไม่ยอมให้เธอหลับใหล?
ใครจะตื่นมาพาเธอกลับบ้านล่ะ?
เวลาที่เธอเมาอยู่คนเดียว
ใครจะเป็นคนพาเธอเดินไป
ฝ่าฟันความมืดมิดของยามเช้าไปล่ะ?

It ain’t me, no no
It ain’t me, no no
It ain’t me, no no
It ain’t me, no no
Who’s gonna walk you through the dark side of the morning?
It ain’t me
(The Bowery, whiskey neat, grateful, I’m so grateful)
It ain’t me
(The Bowery, whiskey neat, grateful, I’m so grateful)
It ain’t me
(The Bowery, whiskey neat, grateful, I’m so grateful)

ไม่ใช่ฉันแล้วล่ะ
ไม่ใช่ฉันแล้วล่ะ
ไม่ใช่ฉันแล้วล่ะ
ไม่ใช่ฉันแล้วล่ะ
ใครจะเป็นคนพาเธอเดินไป ฝ่าฟันความมืดมิดของยามเช้าไปล่ะ?
ไม่ใช่ฉันแล้วล่ะ
(The Bowery วิสกี้ ขอบคุณนะ ฉันซาบซึ้งจริงๆ)
ไม่ใช่ฉันแล้วล่ะ
(The Bowery วิสกี้ ขอบคุณนะ ฉันซาบซึ้งจริงๆ)
ไม่ใช่ฉันแล้วล่ะ
(The Bowery วิสกี้ ขอบคุณนะ ฉันซาบซึ้งจริงๆ)