fbpx

Calvin Harris – My Way

Why wait to say, at least I did it my way
Lie awake, two faced
But in my heart I understand
I made my move and it was all about you
Now I feel so far removed

ทำไมต้องรอด้วยล่ะที่จะพูดออกมา อย่างน้อยฉันก็ทำมันในแบบของฉันเอง
นอนลืมตา ตีสองหน้า
แต่ในใจฉันก็เข้าใจดี
ฉันเลือกก้าวเดินของฉัน และก็ทำเพียงเพื่อเธอเท่านั้น
แต่ตอนนี้ฉันรู้สึกตัดขาดจากเธอเหลือเกิน

You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way

เธอเคยเป็นสิ่งหนึ่งที่ขวางทางฉันเอาไว้
เธอเคยเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในเส้นทางของฉัน

My way, oh way, oh way, oh way
My way, oh way, oh way, oh way
My way, oh way, oh way, oh way
My way, my way, my way

เส้นทางของฉัน

Why wait to say, at least I did it my way
Lie awake, two faced
But in my heart I understand
I made my move and it was all about you
Now I feel so far removed

ทำไมต้องรอด้วยล่ะที่จะพูดออกมา อย่างน้อยฉันก็ทำมันในแบบของฉันเอง
นอนลืมตา ตีสองหน้า
แต่ในใจฉันก็เข้าใจดี
ฉันเลือกก้าวเดินของฉัน และก็ทำเพียงเพื่อเธอเท่านั้น
แต่ตอนนี้ฉันรู้สึกตัดขาดจากเธอเหลือเกิน

You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way


Loading...

เธอเคยเป็นสิ่งหนึ่งที่ขวางทางฉันเอาไว้
เธอเคยเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในเส้นทางของฉัน

My way, oh way, oh way, oh way
My way, oh way, oh way, oh way
My way, oh way, oh way, oh way
My way, my way, my way

เส้นทางของฉัน

You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way
You were the one thing in my way

เธอเคยเป็นสิ่งหนึ่งที่ขวางทางฉันเอาไว้
เธอเคยเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในเส้นทางของฉัน

My way, oh way, oh way, oh way
My way, oh way, oh way, oh way
My way, oh way, oh way, oh way
My way, oh way, oh way, oh way
My way, oh way, oh way, oh way
My way, oh way, oh way, oh way

เส้นทางของฉัน

Loading...

คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com