รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Conrad Sewell – Taste the Feeling feat. Avicii

Feels good, in my heart, in my soul,
When you’re right here beside me
I don’t ever want this day to end
We can watch the wave, have a Coke
And you sit here beside me
Take a little of my heart again
So we can feel, forever
Feel, together be real
Together and….

ฉันรู้สึกดี ทั้งในหัวใจและในจิตวิญญาณของฉัน
เวลาที่เธออยู่เคียงข้างฉัน
ฉันไม่อยากให้วันนี้สิ้นสุดลงเลย
เราจะนั่งมองคลื่น และดื่มโค้กกัน
เธอนั่งอยู่ข้างๆฉัน
เอาหัวใจฉันไปอีกครั้ง
เราจะรู้สึกแบบนี้ไปตลอดกาล
รู้สึก อยู่ด้วยกันและจริงใจกัน
อยู่เคียงข้างกัน

No one can stop me when I taste the feeling
Nothing could ever bring me down
No one can stop me when I taste the feeling
Nothing could ever bring me down

ไม่มีใครสามารถหยุดฉันได้เมื่อฉันลิ้มรสความรู้สึกนี้
ไม่มีอะไรฉุดฉันลงมาได้
ไม่มีใครสามารถหยุดฉันได้เมื่อฉันลิ้มรสความรู้สึกนี้
ไม่มีอะไรฉุดฉันลงมาได้

Feels good as we stand on the shore
But our hearts are still jumping
Grab another Coke and let’s dive in
Yeah, my love, there’s a song in my soul
When you are around me
You make it easier to sing it
So we can feel, forever
Feel, together be real
Together and….

รู้สึกดี ในขณะที่เรายืนอยู่บนชายฝั่ง
แต่หัวใจเรายังคงโลดเต้นอยู่
คว้าโค้กมาอีกขวด แล้วพุ่งลงไปกันเถอะ
ที่รัก ในจิตวิญญาณฉันมันมีเสียงเพลงอยู่
เมื่อเธออยู่ใกล้ๆฉัน
เธอทำให้มันง่ายที่จะร้องเพลงออกมา
เราจะรู้สึกแบบนี้ไปตลอดกาล
รู้สึก อยู่ด้วยกันและจริงใจกัน
อยู่เคียงข้างกัน

No one can stop me when I taste the feeling
Nothing could ever bring me down
No one can stop me when I taste the feeling
Nothing could ever bring me down

ไม่มีใครสามารถหยุดฉันได้เมื่อฉันลิ้มรสความรู้สึกนี้
ไม่มีอะไรฉุดฉันลงมาได้
ไม่มีใครสามารถหยุดฉันได้เมื่อฉันลิ้มรสความรู้สึกนี้
ไม่มีอะไรฉุดฉันลงมาได้

With every fading sunset
We see the stars aligned
You make the simple moments last for a lifetime
So, we can feel forever
You and me, together
Stay free forever
And be real together.

ด้วยทุกๆครั้งที่ตะวันตกดินกำลังจะเลือนหายไป
ดวงดาวจะเรียงร้อยกัน
เธอทำให้ช่วงเวลาที่แสนธรรมดาๆ คงอยู่ไปชั่วชีวิต
เราจะรู้สึกถึงมันไปตลอดกาล
เธอและฉัน อยู่ด้วยกัน
เป็นอิสระไปตลอดกาล
และจริงใจต่อกัน

No one can stop me when I taste the feeling
Nothing could ever bring me down
No one can stop me when I taste the feeling
Nothing could ever bring me down

ไม่มีใครสามารถหยุดฉันได้เมื่อฉันลิ้มรสความรู้สึกนี้
ไม่มีอะไรฉุดฉันลงมาได้
ไม่มีใครสามารถหยุดฉันได้เมื่อฉันลิ้มรสความรู้สึกนี้
ไม่มีอะไรฉุดฉันลงมาได้