รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Halsey – Coming Down

I found god
I found him in a lover
When his hair falls in his face
And his hands so cold they shake

ฉันได้พบกับเทพเจ้า
และหาคนรักให้กับเขา
เวลาที่ผมเขาร่วงมาปรกหน้า
และมือของเขาก็เย็นเฉียบจนสั่นไปหมด

I found the devil
I found him in a lover
And his lips like tangerines
In his color-coded speak

ฉันได้พบกับปีศาจ
และหาคนรักให้เขา
ริมฝีปากของนั้นเหมือนส้มเขียวหวาน
เวลาที่เขาพูดจาเป็นสีสัน

Now we’re lost somewhere in outer space
In a hotel room where demons play
They run around beneath our feet
We roll around beneath these sheets

ตอนนี้เราก็หลงทางไปในสักแห่งบนอวกาศ
ในห้องโรงแรมที่ปีศาจออกมาเล่นสนุก
พวกเขาวิ่งไปรอบๆใต้เท้าเรา
เรานัวเนียกันไปมาใต้ผ้าปูเตียงนี้

I’ve got a lover, a love like religion
I’m such a fool for sacrifice
He’s coming down, down, coming down
It’s coming down, down, coming down

ฉันมีคนรัก ความรักที่เหมือนกับศาสนา
ฉันยอมเป็นคนโง่ที่จะเสียสละทุกอย่างได้
เขากำลังมาแล้ว
มันกำลังมา

I’ve got a lover and I’m unforgiven
I’m such a fool to pay this price
It’s coming down, down, coming down
It’s coming down, down, coming down

ฉันมีคนรัก และฉันก็ไม่ยอมยกโทษให้ตัวเอง
ฉันยอมเป็นคนโง่ที่จะแลกทุกสิ่งทุกอย่าง
เขากำลังมาแล้ว
มันกำลังมา

I found a martyr
He told me that I’d never
With his educated eyes
And his head between my thighs

ฉันได้พบผู้เสียสละแล้ว
เขาบอกฉันว่าฉันจะไม่มีทางทำได้
ด้วยสายตาฉลาดๆของเขา
และหัวของเขาที่อยู่หว่างขาฉัน

I found a savior
I don’t think he remembers
Cause he’s off to pay his crimes
And he’s got no time for mine

ฉันได้พบกับผู้พิทักษ์
แต่ฉันคิดว่าเขาคงจำหน้าที่เขาไม่ได้
เพราะเขาออกไปก่ออาชญากรรมอีกแล้ว
และเขาก็ไม่มีเวลาให้ฉันเลย

Now we’re lost somewhere in outer space
In a hotel room where demons play
They run around beneath our feet
We roll around beneath these sheets

ตอนนี้เราก็หลงทางไปในสักแห่งบนอวกาศ
ในห้องโรงแรมที่ปีศาจออกมาเล่นสนุก
พวกเขาวิ่งไปรอบๆใต้เท้าเรา
เรานัวเนียกันไปมาใต้ผ้าปูเตียงนี้

I’ve got a lover, a love like religion
I’m such a fool for sacrifice
He’s coming down, down, coming down
It’s coming down, down, coming down

ฉันมีคนรัก ความรักที่เหมือนกับศาสนา
ฉันยอมเป็นคนโง่ที่จะเสียสละทุกอย่างได้
เขากำลังมาแล้ว
มันกำลังมา

I’ve got a lover and I’m unforgiven
I’m such a fool to pay this price
It’s coming down, down, coming down
It’s coming down, down, coming down

ฉันมีคนรัก และฉันก็ไม่ยอมยกโทษให้ตัวเอง
ฉันยอมเป็นคนโง่ที่จะแลกทุกสิ่งทุกอย่าง
เขากำลังมาแล้ว
มันกำลังมา

Every single night pray the sun will rise
Every single time make a compromise
Every single night pray the sun will rise, but
It’s coming down, down, coming down
He’s coming down, down, coming down

ทุกๆคืน ฉันภาวนาให้ดวงตะวันขึ้นสักที
ทุกๆครั้ง ฉันต้องยินยอมเสมอไป
ทุกๆคืน ฉันภาวนาให้ดวงตะวันขึ้นสักที แต่
มันกำลังมาอีกแล้ว
เขากำลังมาอีกแล้ว

I’ve got a lover, a love like religion
I’m such a fool for sacrifice
He’s coming down, down, coming down
It’s coming down, down, coming down

ฉันมีคนรัก ความรักที่เหมือนกับศาสนา
ฉันยอมเป็นคนโง่ที่จะเสียสละทุกอย่างได้
เขากำลังมาแล้ว
มันกำลังมา

I’ve got a lover and I’m unforgiven
I’m such a fool to pay this price
It’s coming down, down, coming down
It’s coming down, down, coming down

ฉันมีคนรัก และฉันก็ไม่ยอมยกโทษให้ตัวเอง
ฉันยอมเป็นคนโง่ที่จะแลกทุกสิ่งทุกอย่าง
เขากำลังมาแล้ว
มันกำลังมา

Every single night pray the sun will rise
Every single time make a compromise
Every single night pray the sun will rise, but
It’s coming down, down, coming down
He’s coming down, down, coming down

ทุกๆคืน ฉันภาวนาให้ดวงตะวันขึ้นสักที
ทุกๆครั้ง ฉันต้องยินยอมเสมอไป
ทุกๆคืน ฉันภาวนาให้ดวงตะวันขึ้นสักที แต่
มันกำลังมาอีกแล้ว
เขากำลังมาอีกแล้ว

It’s coming down, down, coming down
He’s coming down, down, coming down
It’s coming down, down, coming down
He’s coming down, down, coming down
It’s coming down, down, coming down
He’s coming down, down, coming down

มันกำลังมาอีกแล้ว
เขากำลังมาอีกแล้ว