รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Beyoncé – Heaven

I fought for you
The hardest, it made me the strongest
So tell me your secrets
I just can’t stand to see you leaving

แม่พยายามเพื่อลูก
อย่างสุดกำลังที่ฉันมี มันทำให้แม่กลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุด
บอกความลับของลูกให้แม่ฟังบ้างสิ
แม่ทนดูลูกจากไปแบบนี้ไม่ได้หรอก

But heaven couldn’t wait for you
No heaven couldn’t wait for you
Heaven couldn’t wait for you
No heaven couldn’t wait for you
So go on, go home

แต่สวรรค์กลับอดใจรอลูกไม่ไหว
สวรรค์อดใจรอลูกไม่ไหว
สวรรค์อดใจรอลูกไม่ไหว
สวรรค์อดใจรอลูกไม่ไหว
ไปดีนะลูก กลับสู่บ้านของลูกนะ

We laughed at the darkness
So scared that we lost it
We stood on the ceilings
You showed me love was all you needed

เราหัวเราะกันในความมืดมิด
เราต่างหวาดกลัวหลังจากสูญเสียลูกไป
เราเคยมีความสุขจนเหมือนยืนอยู่บนเพดาน
ลูกแสดงให้เราเห็นว่าความรักคือทุกๆสิ่งที่เราต้องการ

But heaven couldn’t wait for you
No heaven couldn’t wait for you
Heaven couldn’t wait for you
No heaven couldn’t wait for you
So go on, go home

แต่สวรรค์กลับอดใจรอลูกไม่ไหว
สวรรค์อดใจรอลูกไม่ไหว
สวรรค์อดใจรอลูกไม่ไหว
สวรรค์อดใจรอลูกไม่ไหว
ไปดีนะลูก กลับสู่บ้านของลูกนะ

So go on go home
Padre Nuestro
Que estas en el cielo
Santificado sea tu Nombre
Venga tu reino
Hagase tu voluntad
En la tierra como en el cielo
Amen

กลับบ้านดีๆนะลูก
ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์
ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักการะ
ขอให้อาณาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้
ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์
อาเมน