รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Christina Perri – Penguin

Can you find the time to let your lover love you?
He only wants to show you
The things he wants to learn too
The hardest parts you’ll get through
And in the end you’ll have your best friend

เธอพอจะหาเวลาให้คนรักของเธอได้รักเธอบ้างได้มั้ย?
เขาเพียงต้องการที่จะแสดงให้เธอเห็น
สิ่งที่เขาอยากจะเรียนรู้ไปด้วยเหมือนกัน
เธอจะต้องฝ่าฟันส่วนที่ยากที่สุดไปได้แน่ๆ
และในท้ายที่สุดเธอก็จะได้เพื่อนสนิทมา

Love like this may come once
Baby it’s fate
Like a soul mate, he’s your penguin
Baby it’s fate
Baby it’s fate
Not luck

ความรักแบบนี้อาจมีได้เพียงครั้งเท่านั้น
ที่รัก นี่มันคือชะตากรรมกรรม
เหมือนดั่งเนื้อคู่ เขาคือเพนกวิ้นคู่ของเธอ
ที่รัก นี่มันคือชะตากรรมกรรม
ที่รัก นี่มันคือชะตากรรมกรรมนะ
ไม่ใช่แค่ดวงดีหรอก

Can you find the time to let your lover hold you?
He needs somebody to hold to
His love is strong and so true
His arrow is aiming for you
And he’s the one that you were born to love

เธอพอจะหาเวลาให้คนรักของเธอได้กอดเธอบ้างได้มั้ย?
เขาต้องการคนให้กอด
ความรักของเขานั้นเข้มแข็งและจริงใจ
ลูกธนูของเขานั้นเล็งไปหาเธอ
และเขาคือคนที่เกิดมาเพื่อให้เธอรัก

Love like this may come once
Baby it’s fate
Like a soul mate, he’s your penguin
Baby it’s fate
Baby it’s fate
Not luck

ความรักแบบนี้อาจมีได้เพียงครั้งเท่านั้น
ที่รัก นี่มันคือชะตากรรมกรรม
เหมือนดั่งเนื้อคู่ เขาคือเพนกวิ้นคู่ของเธอ
ที่รัก นี่มันคือชะตากรรมกรรม
ที่รัก นี่มันคือชะตากรรมกรรมนะ
ไม่ใช่แค่ดวงดีหรอก

Let go
Let go
Of time for you
And I

ปล่อยวาง
ปลดปล่อยมันออกไป
ปล่อยเวลาสำหรับเธอ
และฉันออกไป

Let go
Let go
Of time for you
And I

ปล่อยวาง
ปลดปล่อยมันออกไป
ปล่อยเวลาสำหรับเธอ
และฉันออกไป

Let go
Let go
Of time for you
And I

ปล่อยวาง
ปลดปล่อยมันออกไป
ปล่อยเวลาสำหรับเธอ
และฉันออกไป

Love like this is all I want
Baby we’re fate
Love like this may come once
Baby we’re fate
Like a soul mate, you’re my penguin
Baby we’re fate
Baby it’s fate
Not luck

ความรักแบบนี้แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการ
เราคือชะตากรรมของกันและกันนะ
ความรักแบบนี้อาจมีได้เพียงครั้งเท่านั้น
ที่รัก เราคือชะตากรรมของกันและกันนะ
เหมือนดั่งเนื้อคู่ เขาคือเพนกวิ้นคู่ของเธอ
ที่รัก เราคือชะตากรรมของกันและกันนะ
ที่รัก นี่มันคือชะตากรรมกรรม
ไม่ใช่แค่ดวงดีหรอก