รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Avicii – The Days feat. Robbie Williams

Under the tree where the grass don’t grow
We made a promise to never get old
You had a chance and you took it on me
And I made a promise that I couldn’t keep.

ใต้ต้นไม้ที่หญ้าไม่เติบโต
เราทำสัญญากันว่าเราจะไม่มีวันโต
เธอมีโอกาส และก็ใช้โอกาสนั้นกับฉัน
และฉันก็สัญญาในสิ่งที่ฉันรักษาเอาไว้ไม่ได้

Heart ache, heart break
All over town
But something flipped like a switch when you came around
And I’m in pieces, pick me up and put me together

เจ็บปวดหัวใจ หัวใจสลาย
ทั่วทั้งเมือง
แต่บางสิ่งก็เปลี่ยนไปทันทีเหมือนกดสวิทช์เมื่อเธอเข้ามา
จากที่ฉันเคยใจสลายเป็นเสี่ยงๆ เธอก็ช่วยเก็บมาต่อกันติดเหมือนเดิม

These are the days we’ve been waiting for
On days like these who could ask for more?

วันเวลาเหล่านี้คือสิ่งที่เราเฝ้ารอคอยมาตลอด
ในวันเวลาแบบนี้ ใครจะขออะไรไปมากกว่านี้ได้อีกล่ะ?

Leave them coming ’cause we’re not done yet
These are the days we won’t regret
These are the days we won’t forget

ปล่อยให้มันเข้ามาเรื่อยๆเลย เพราะเรายังไม่จบสิ้นกัน
นี่คือวันเวลาที่เราจะไม่มีวันเสียใจทีหลัง
นี่คือวันเวลาที่เราจะไม่มีวันลืม

These are the days we’ve been waiting for
Rattle the cage and slam that door

วันเวลาเหล่านี้คือสิ่งที่เราเฝ้ารอคอยมาตลอด
สั่นกรงนี้ และปิดประตูดังๆ

And the world is calling us but not just yet
These are the days we won’t regret
These are the days we won’t forget

โลกกำลังเรียกหาเรา แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้
นี่คือวันเวลาที่เราจะไม่มีวันเสียใจทีหลัง
นี่คือวันเวลาที่เราจะไม่มีวันลืม

Out on the midnight the wild ones howl
The last of the lost boys have thrown in the towel
We used to believe we were stars aligned
You made a wish and I fell out of

ในยามค่ำคืน เหล่าสัตว์ร้ายจะหอนคำราม
เด็กหนุ่มที่หลงทางคนสุดท้าย ได้โยนผ้ายอมแพ้แล้ว
เราเคยเชื่อว่าเราคือดวงดาวที่เรียงร้อยกัน
เธออธิษฐาน และฉันก็ร่วงหล่นลงม่า

Time flew, cut through
All over town
You made me bleed when I look up and you’re not around
But I’m in pieces, pick me up and put me together

เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน มันตัดผ่าน
ทั่วทั้งเมือง
เธอทำให้ฉันเจ็บปวดเมื่อฉันมองไปทั่วแล้วไม่พบเธอ
แต่หัวใจฉันมันแหลกเป็นเสี่ยงๆ ช่วยหยิบมันต่อกลับมาเหมือนเดิมที

These are the days we’ve been waiting for
On days like these who could ask for more?

วันเวลาเหล่านี้คือสิ่งที่เราเฝ้ารอคอยมาตลอด
ในวันเวลาแบบนี้ ใครจะขออะไรไปมากกว่านี้ได้อีกล่ะ?

Leave them coming ’cause we’re not done yet
These are the days we won’t regret
These are the days we won’t forget

ปล่อยให้มันเข้ามาเรื่อยๆเลย เพราะเรายังไม่จบสิ้นกัน
นี่คือวันเวลาที่เราจะไม่มีวันเสียใจทีหลัง
นี่คือวันเวลาที่เราจะไม่มีวันลืม

These are the days we’ve been waiting for
Neither of us knows what’s in store,

วันเวลาเหล่านี้คือสิ่งที่เราเฝ้ารอคอยมาตลอด
ไม่มีใครรู้ว่าอะไรรอคอยเราอยู่หรอกนะ

You just roll your window down and place your bets
These are the days we won’t regret
These are the days we will never forget!

ลดกระจกหน้าต่างลง และวางเดิมพัน
นี่คือวันเวลาที่เราจะไม่มีวันเสียใจทีหลัง
นี่คือวันเวลาที่เราจะไม่มีวันลืม

And these are the days (and these are the days)
And these are the days (and these are the days)

วันเวลาเหล่านี้
วันเวลานี้