fbpx

James Blunt – Postcards

Sunday sitting on your back porch
And I came on with a couple of chords
And I played for you.
You let me keep you entertained
With stories I exaggerate
That you know aren’t true
And as you sit there making daisy chains
And I throw in a hand grenade
And tell you how it is I really feel for you.


นั่งอยู่บนชานบ้านที่หลังบ้านของเธอในวันอาทิตย์
และฉันก็คิดคอร์ดกีตาร์ได้สองคอร์ด
แล้วก็เล่นให้เธอฟัง
เธอปล่อยให้ฉันทำให้เธอมีความสุข
ด้วยเรื่องราวที่ฉันแต่งเติมเข้าไปมากมาย
ที่เธอก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงด้วย
ในขณะที่เธอทำสร้อยดอกเดซี่
และฉันก็เหมือนปาระเบิดมือเข้าไปกลางวง
โดยบอกเธอว่าฉันรู้สึกกับเธอยังไง

I’m sending postcards from my heart
Your love for a postmark and then,
You know that you make me feel like
We’ve been caught like kids in the school yard again.
And I can’t keep it to myself
Can’t spell it any better
L.O.V.E forever
I hope you know that
I’m sending a postcard
I don’t care who sees what I’ve said
Or if the whole world knows what’s in my head.

ฉันส่งโปสการ์ดออกไปจากใจ
โดยมีความรักของเธอเป็นตราประทับไปรษณีย์ และหลังจากนั้น
เธอรู้มั้ยว่าเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือน
เรากลับไปเป็นเด็กที่เล่นอยู่ในสนามโรงเรียนอีกครั้ง
แต่ฉันเก็บมันไว้คนเดียวไม่ได้หรอก
ไม่รู้จะสะกดให้ดีกว่านี้ยังไงแล้ว
L O V E ตลอดกาลเลยนะ
ฉันหวังว่าเธอจะรู้
ที่ฉันส่งโปสการ์ดนี้ออกไป
ไม่แคร์หรอกว่าใครจะเห็นว่าฉันพูดยังไง
หรือโลกทั้งใบจะรู้ว่าฉันคิดอะไรอยู่มั้ยก็ตาม

We chased the sun ’til it got away
On a bicycle that your daddy made
But not made for two
Then we sat out on your rocking chair
You with a flower in your hair
That I found for you
But then Monday always comes around
And it’s sad cause I can’t see you now
Want you to know you’re always in my head

เราไล่ตามดวงตะวันจนมันลับขอบฟ้าไป
บนจักรยานที่พ่อเธอทำขึ้นเอง
แต่ไม่ได้ทำให้นั่งสองคนหรอก
แล้วเราก็มานั่งเก้าอี้โยกของเธอ
เธอทัดดอกไม้ไว้ข้างหู
ดอกไม้ที่ฉันเก็บมาให้เธอ
แต่แล้ววันจันทร์ก็มาถึงอีกครั้ง
มันน่าเศร้านะที่ฉันไม่ได้เจอเธอ
แต่อยากให้รู้ไว้ว่าเธออยู่ในความคิดฉันตลอดเลยนะ

I’m sending postcards from my heart
Your love for a postmark and then,
You know that you make me feel like
We’ve been caught like kids in the school yard again.
And I can’t keep it to myself
Can’t spell it any better
L.O.V.E forever
I hope you know that
I’m sending a postcard
I don’t care who sees what I’ve said
Or if the whole world knows what’s in my head.

ฉันส่งโปสการ์ดออกไปจากใจ
โดยมีความรักของเธอเป็นตราประทับไปรษณีย์ และหลังจากนั้น
เธอรู้มั้ยว่าเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือน
เรากลับไปเป็นเด็กที่เล่นอยู่ในสนามโรงเรียนอีกครั้ง
แต่ฉันเก็บมันไว้คนเดียวไม่ได้หรอก
ไม่รู้จะสะกดให้ดีกว่านี้ยังไงแล้ว
L O V E ตลอดกาลเลยนะ
ฉันหวังว่าเธอจะรู้
ที่ฉันส่งโปสการ์ดนี้ออกไป
ไม่แคร์หรอกว่าใครจะเห็นว่าฉันพูดยังไง
หรือโลกทั้งใบจะรู้ว่าฉันคิดอะไรอยู่มั้ยก็ตาม


Loading...

You know sometimes it’s hard to see
Or say the words that torture me
But inside I know exactly how I feel
The things that I can’t say out loud
I’ll find a place to write it down
I hope that they will find you in the end

บางครั้งมันก็ยากที่จะเห็น
หรือพูดคำพูดที่ทรมาณฉันออกมา
แต่ในใจฉันรู้ดีว่าฉันรู้สึกยังไง
สิ่งที่ฉันพูดออกมาดังๆไม่ได้
ฉันจะหาทางเขียนมันลงไป
หวังว่ามันจะไปถึงเธอในท้ายที่สุดนะ

I’m sending postcards from my heart
Your love for a postmark and then,
You know that you make me feel like
We’ve been caught like kids in the school yard again.
And I can’t keep it to myself
Can’t spell it any better
L.O.V.E forever
I hope you know that
I’m sending a postcard
I don’t care who sees what I’ve said
Or if the whole world knows what’s in my head.

ฉันส่งโปสการ์ดออกไปจากใจ
โดยมีความรักของเธอเป็นตราประทับไปรษณีย์ และหลังจากนั้น
เธอรู้มั้ยว่าเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือน
เรากลับไปเป็นเด็กที่เล่นอยู่ในสนามโรงเรียนอีกครั้ง
แต่ฉันเก็บมันไว้คนเดียวไม่ได้หรอก
ไม่รู้จะสะกดให้ดีกว่านี้ยังไงแล้ว
L O V E ตลอดกาลเลยนะ
ฉันหวังว่าเธอจะรู้
ที่ฉันส่งโปสการ์ดนี้ออกไป
ไม่แคร์หรอกว่าใครจะเห็นว่าฉันพูดยังไง
หรือโลกทั้งใบจะรู้ว่าฉันคิดอะไรอยู่มั้ยก็ตาม

Know oh oh know oh oh know oh oh
All the things I want you to know oh oh know oh oh know oh oh
All the things I want you to know oh oh know oh oh know oh oh
All the things I want you to know oh oh know oh oh know oh oh
All the things I want you to know oh oh know oh oh know oh oh
All the things I want you to know oh oh know oh oh know oh oh
All the things I want you to know.

ทุกๆอย่างที่ฉันอยากจะให้เธอรู้
ทุกอย่างที่ฉันอยากให้เธอรับรู้

Loading...

คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.