รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Beyonce – XO

YOUR LOVE IS BRIGHT AS EVER
EVEN IN THE SHADOWS
BABY KISS ME
BEFORE THEY TURN THE LIGHTS OUT
YOUR HEART IS GLOWING
AND I’M CRASHING INTO YOU
BABY KISS ME, BEFORE THEY TURN THE LIGHTS OUT
BEFORE THEY TURN THE LIGHTS OUT
BABY LOVE ME LIGHTS OUT

ความรักของเธอนั้นยังคงส่องสว่าง
แม้ในความมืดมิด
ที่รัก จูบฉันสิ
ก่อนที่จะมีใครเปิดไฟขึ้นมา
หัวใจของเธอนั้นเปล่งประกาย
และฉันกำลังกระแทกเข้าหาเธอ
ที่รัก จูบฉันสิ ก่อนที่จะมีใครเปิดไฟขึ้นมา
ก่อนที่จะมีใครเปิดไฟขึ้นมา
ที่รัก รักฉันจนไฟดับลงไปเลย

IN THE DARKEST NIGHT HOUR (GANG REPEAT)
SEARCH THROUGH THE CROWD (GANG REPEAT)
YOUR FACE IS ALL THAT I SEE
I’VE GIVEN YOU EVERYTHING
BABY LOVE ME LIGHTS OUT
BABY LOVE ME LIGHTS OUT
XO YOU CAN TURN MY LIGHTS OUT

ในความมืดมิดแห่งยามราตรี
ค้นหาเธอในฝูงชน
ฉันเห็นเพียงแต่ใบหน้าของเธอเท่านั้น
ฉันให้เธอทุกๆอย่างแล้ว
ที่รัก รักฉันจนไฟดับลงไปเลย
ที่รัก รักฉันจนไฟดับลงไปเลย
กอดและจูบ เธอปิดไฟของฉันได้นะ

WE DON’T HAVE FOREVER
OHHHH, BABY THE DAYLIGHTS WASTING
YOU BETTA KISS ME… BEFORE OUR TIME HAS RUN OUT
MMMMM, YEA–A-AAA-AAAA
NOBODY SEES WHAT WE SEE
THEY’RE JUST HOPELESSLY GAZING
AHH BABY TAKE ME, BEFORE THEY TURN THE LIGHTS OUT,
BEFORE OUR TIME HAS RUN OUT
BABY LOVE ME LIGHTS OUT

เราไม่ได้มีเวลาตลอดชีวิต
ที่รัก เรากำลังเสียแสงตะวันไปเปล่าๆ
เธอต้องจูบฉันนะ ก่อนเวลาจะหมดลง
ไม่มีใครเห็นอย่างที่เราเห็นหรอกนะ
พวกเขาได้แต่มองอย่างสิ้นหวัง
ที่รัก พาฉันไป ก่อนที่จะมีใครดับไฟลง
ก่อนเวลาของเราหมดลง
ที่รัก รักฉันจนไฟดับลงไปเลย
IN THE DARKEST NIGHT HOUR (GANG REPEAT)
SEARCH THROUGH THE CROWD (GANG REPEAT)
YOUR FACE IS ALL THAT I SEE
I’VE GIVEN YOU EVERYTHING
BABY LOVE ME LIGHTS OUT
BABY LOVE ME LIGHTS OUT
XO YOU CAN TURN MY LIGHTS OUT

ในความมืดมิดแห่งยามราตรี
ค้นหาเธอในฝูงชน
ฉันเห็นเพียงแต่ใบหน้าของเธอเท่านั้น
ฉันให้เธอทุกๆอย่างแล้ว
ที่รัก รักฉันจนไฟดับลงไปเลย
ที่รัก รักฉันจนไฟดับลงไปเลย
กอดและจูบ เธอปิดไฟของฉันได้นะ

OUR LOVE IS LIKE XO
YOU LOVE ME LIKE XO
YOU KILL ME BOY XO
YOUR LOVE IS LIKE XO- OOOAAHH
YOU’RE ALL THAT I SEE
GIMME EVERYTHING,
BABY LOVE MY LIGHTS OUT
BABY LOVE ME LIGHTS OUT
YOU CAN TURN MY LIGHTS OUT

ความรักของเรามันเหมือนกับการกอดและจูบ
เธอรักฉัน เหมือนกับการกอดและจูบ
เธอแทบจะฆ่าฉันแล้ว ด้วยการกอดและจูบ
ความรักของเธอมันเหมือนกับการกอดและจูบ
เธอเป็นเพียงคนเดียวที่ฉันมองเห็น
ให้ทุกๆอย่างกับฉัน
ที่รัก รักฉันจนไฟดับลงไปเลย
ที่รัก รักฉันจนไฟดับลงไปเลย
กอดและจูบ เธอปิดไฟของฉันได้นะ

IN THE DARKEST NIGHT HOUR (GANG REPEAT)
SEARCH THROUGH THE CROWD (GANG REPEAT)
YOUR FACE IS ALL THAT I SEE
I’VE GIVEN YOU EVERYTHING
BABY LOVE ME LIGHTS OUT
BABY LOVE ME LIGHTS OUT
XO YOU CAN TURN MY LIGHTS OUT

ในความมืดมิดแห่งยามราตรี
ค้นหาเธอในฝูงชน
ฉันเห็นเพียงแต่ใบหน้าของเธอเท่านั้น
ฉันให้เธอทุกๆอย่างแล้ว
ที่รัก รักฉันจนไฟดับลงไปเลย
ที่รัก รักฉันจนไฟดับลงไปเลย
กอดและจูบ เธอปิดไฟของฉันได้นะ