รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Beyonce – Listen

Listen to the song here in my heart
A melody I start but can’t complete
Listen to the sound from deep within
It’s only beginning
To find release

โปรดฟังเสียงเพลงในใจของฉันนี้
เมโลดี้ที่ฉันเป็นผู้เริ่มมัน แต่ไม่สามารถทำให้มันสมบูรณ์ได้
โปรดฟังเสียงที่อยู่ลึกลงไปในใจฉัน
มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
ในการปลดปล่อย

Oh,
The time has come
For my dreams to be heard
They will not be pushed aside and turned
Into your own
All cause you won’t
Listen…

เวลานี้ได้มาถึงแล้ว
สำหรับที่จะมีคนได้ฟังความฝันของฉัน
มันจะไม่ถูกผลักไสออกไป และไม่ถูกเปลี่ยน
เป็นของใคร
นั่นก็เพราะว่าเธอ
ไม่รับฟัง

Listen,
I am alone at a crossroads
I’m not at home in my own home
And I’ve tried and tried
To say what’s on my mind
You should have known
Oh,
Now I’m done believing you
You don’t know what I’m feeling
I’m more than what you made of me
I followed the voice you gave to me
But now I gotta find my own.

ฟังนะ
ฉันอยู่ตัวคนเดียวบนทางแยก
ฉันรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่บ้าน ในบ้านของตัวเอง
และฉันได้พยายาม
ที่จะพูดสิ่งที่อยู่ในความคิดฉัน
เธอน่าจะรู้นะ
ฉันจะไม่เชื่อเธออีกแล้ว
เธอไม่รู้หรอกว่าฉันรู้สึกยังไง
ฉันน่ะมีอะไรมากกว่าที่เธอปั้นฉันขึ้นมาอีก
ฉันเคยตามเสียงที่เธอมอบให้ฉันมา
แต่ตอนนี้ฉันจะตามหามันด้วยตัวเองแล้ว

You should have listened
There is someone here inside
Someone I thought had died
So long ago

เธอน่าจะรับฟังนะ
มีคนคนหนึ่งอยู่ภายในนี้
คนที่ฉันคิดว่าตายไป
เมื่อนานมาแล้ว
Oh I’m screaming out, and my dreams will be heard
They will not be pushed aside or worked
Into your own
All cause you won’t
Listen…

ฉันจะร้องตะโกนออกมา จะมีคนรับฟังความฝันของฉันสักที
มันจะไม่ถูกผลักไสออกไป และไม่ถูกเปลี่ยน
เป็นของใคร
นั่นก็เพราะว่าเธอ
ไม่รับฟัง

Listen,
I am alone at a crossroads
I’m not at home in my own home
And I’ve tried and tried
To say what’s on my mind
You should have known
Oh,
Now I’m done believing you
You don’t know what I’m feeling
I’m more than what you made of me
I followed the voice you gave to me
But now I gotta find my own.

ฟังนะ
ฉันอยู่ตัวคนเดียวบนทางแยก
ฉันรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่บ้าน ในบ้านของตัวเอง
และฉันได้พยายาม
ที่จะพูดสิ่งที่อยู่ในความคิดฉัน
เธอน่าจะรู้นะ
ฉันจะไม่เชื่อเธออีกแล้ว
เธอไม่รู้หรอกว่าฉันรู้สึกยังไง
ฉันน่ะมีอะไรมากกว่าที่เธอปั้นฉันขึ้นมาอีก
ฉันเคยตามเสียงที่เธอมอบให้ฉันมา
แต่ตอนนี้ฉันจะตามหามันด้วยตัวเองแล้ว

I don’t know where I belong
But I’ll be moving on
If you don’t…
If you won’t…

ฉันไม่รู้ว่าฉันคู่ควรจะอยู่ที่ใด
แต่ฉันจะก้าวเดินต่อไป
หากเธอไม่
หากเธอจะไม่มีวัน

…listen to the song here in my heart
A melody I’ve started but I will complete
Oh,
Now I’m done believing you
You don’t know what I’m feeling
I’m more than what you’ve made of me
I followed the voice you think you gave to me
But now I gotta find my own,
My own.

รับฟังเพลงที่อยู่ในใจของฉันนี้
เมโลดี้ที่ฉันเป็นผู้เริ่มมัน แต่ฉันจะสิ้นสุดมันเอง
ฉันจะไม่เชื่อเธออีกแล้ว
เธอไม่รู้หรอกว่าฉันรู้สึกยังไง
ฉันน่ะมีอะไรมากกว่าที่เธอปั้นฉันขึ้นมาอีก
ฉันเคยตามเสียงที่เธอมอบให้ฉันมา
แต่ตอนนี้ฉันจะตามหามันด้วยตัวเองแล้ว