รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Avicii – You Make Me

We are one,
One’s for sure.
All united,
Don’t want some more.

เราเป็นหนึ่งเดียวกัน
เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแน่นอน
เราต่างรวมใจเป็นหนึ่ง
ไม่ต้องการใครอีกแล้ว

You make me!
You make me!

เธอทำให้ฉัน!
เธอทำให้ฉัน!

We are one,
One’s forsure.
All united,
I need you more.

เราเป็นหนึ่งเดียวกัน
เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแน่นอน
เราต่างรวมใจเป็นหนึ่ง
ฉันต้องการเธอมากกว่านี้อีก

You make me!
You make me!

เธอทำให้ฉัน!
เธอทำให้ฉัน!

All my life I’ve been,
I’ve been waiting for someone like you. (Yeah)

ตลอดชีวิตนี้
ฉันเฝ้ารอคนอย่างเธอมาเสมอ

I’ve been looking for someone like you. (Yeah)
I’ve been waiting for someone like you. (Like you [x4])
You make me!

ฉันตามหาคนแบบเธอมาตลอด
เฝ้ารอคนอย่างเธอมาเสมอ
เธอทำให้ฉัน!

We are one,
One’s for sure.
All united,
Don’t want some more.

เราเป็นหนึ่งเดียวกัน
เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแน่นอน
เราต่างรวมใจเป็นหนึ่ง
ไม่ต้องการใครอีกแล้ว

You make me!
You make me!

เธอทำให้ฉัน!
เธอทำให้ฉัน!

We are one,
One’s forsure.
All united,
I need you more.

เราเป็นหนึ่งเดียวกัน
เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแน่นอน
เราต่างรวมใจเป็นหนึ่ง
ฉันต้องการเธอมากกว่านี้อีก

You make me!
You make me!

เธอทำให้ฉัน!
เธอทำให้ฉัน!

All my life I’ve been,
I’ve been waiting for someone like you. (Yeah)

ตลอดชีวิตนี้
ฉันเฝ้ารอคนอย่างเธอมาเสมอ

I’ve been looking for someone like you. (Yeah)
I’ve been waiting for someone like you. (Like you [x4])
You make me!

ฉันตามหาคนแบบเธอมาตลอด
เฝ้ารอคนอย่างเธอมาเสมอ