Lawson – Learn To Love Again


There’s a place we know
What’s cold enough won’t grow
We have seen the dark
And the darkness took its toll
And the journey waits for no one
If no one breaks the mould
And our hearts are stronger than we know

มีสถานที่หนึ่งที่เรารู้จัก
สิ่งที่เยือกเย็นเกินไปจะไม่มีทางเติบโต
เราได้เห็นความมืดมิดมาแล้ว
และความมืดนั้นก็กำลังสร้างความเจ็บปวดให้ทุกๆคนอยู่
และการเดินทางนี้ก็ไม่รอคอยใครทั้งนั้น
หากไม่มีใครทำลายแม่พิมพ์นั้น
และหัวใจเราแข็งแกร่งกว่าที่ตัวเราเองรู้นะ

That you and I could learn to love again
After all this time
Maybe that is how I knew you were the one
That you could still believe in me again
After all our trials
Maybe that is how I knew you were the one.

เธอและฉันต่างเรียนรู้ที่จะมีความรักได้อีกครั้ง
หลังจากตลอดเวลาที่ผ่านมานี้
บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่บอกให้ฉันรู้ว่าเธอคือคนที่ใช่
เธออาจจะเชื่อในตัวฉันได้อีกครั้ง
หลังจากบททดสอบต่างๆมากมาย
บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่บอกให้ฉันรู้ว่าเธอคือคนที่ใช่ก็ได้นะ
To awake and know we made it through the storm
And someone saves their sweet embrace
For you and you alone

การลืมตาตื่นขึ้นมา และได้รู้ว่าเราผ่านพ้นมรสุมมาแล้ว
และใครบางคนก็เก็บเอาอ้อมกอดอันแสนหวานเอาไว้
สำหรับเธอ เธอเพียงผู้เดียวเท่านั้น

That you and I could learn to love again
After all this time
Maybe that is how I knew you were the one
That you could still believe in me again
After all our trials
Maybe that is how I knew you were the one.

เธอและฉันต่างเรียนรู้ที่จะมีความรักได้อีกครั้ง
หลังจากตลอดเวลาที่ผ่านมานี้
บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่บอกให้ฉันรู้ว่าเธอคือคนที่ใช่
เธออาจจะเชื่อในตัวฉันได้อีกครั้ง
หลังจากบททดสอบต่างๆมากมาย
บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่บอกให้ฉันรู้ว่าเธอคือคนที่ใช่ก็ได้นะ

Silence says we remember
We remember
Two lost souls in the shadow
In the shadows
That is how I knew you were the one
And that is how I knew you were the one.

ความเงียบงันนั้นบอกว่าเรายังคงจดจำ
เรายังจำได้
วิญญาณสองดวงที่หลงทางในความมืดมิด
ในเงามืด
นี่คือสิ่งที่บอกให้ฉันรู้ว่าเธอคือคนที่ใช่สำหรับฉัน
มันคือสิ่งที่ทำให้ฉันรู้ว่าเธอคือคนคนนั้นของฉัน

คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com

Leave a Reply