พ่อของ Britney Spears ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล ให้บริทนีย์จ่ายค่าทนายให้ด้วย

คิดยังไงบ้าง?