Category: Solar Power

Solar Power อัลบั้มลำดับที่ 3 ของ Lorde
ที่มีการเปลี่ยนแนวเพลงไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ดาร์คเหมือนอัลบั้มก่อน ๆ และเข้าหาธรรมชาติมากขึ้น