The Doors – Five to One

เพลงนี้มีความรู้สึกว่าท่อนที่พูดถึงผู้หญิงที่ดูดี และเป็นแฟนเราเนี่ย ไม่เกี่ยวอะไรกับท่อนอื่นเท่าไหร่ เพราะท่อนอื่น ตามชื่อเพลงที่พูดถึง 5 ต่อ 1 มันเหมือนพูดถึงสัดส่วนเด็กต่อผู้ใหญ่ และก็อยากจะให้เด็ก ๆ ลุกมาต่อต้านผู้ใหญ่ และจะต้องชนะได้แน่ ๆ เพราะจำนวนมากกว่า ถึงผู้ใหญ่จะมีอำนาจมากกว่าก็ตาม

Yeah, c’mon
I love my girl
She lookin’ good
C’mon
One more

มาสิ
ฉันรักผู้หญิงคนนี้ของฉันนะ
เธอดูดีจริง ๆ
มาสิ
อีกรอบนึง

Five to one, baby
One in five
No one here gets out alive, now
You get yours, baby
I’ll get mine
Gonna make it, baby
If we try

สัดส่วน 5 ต่อ 1
1 ใน 5
ไม่มีใครรอดไปได้แล้วแหละ
เธอได้ของเธอ
ฉันได้ของฉัน
จะทำให้สำเร็จให้ได้
ถ้าเราพยายาม

The old get old
And the young get stronger
May take a week
And it may take longer
They got the guns
But we got the numbers
Gonna win, yeah
We’re takin’ over
Come on!

คนแก่ก็ยิ่งแก่ตัวลง
คนหนุ่มสาวก็ยิ่งแข็งแรงขึ้น
อาจจะใช้เวลาอาทิตย์นึง
และมันอาจจะนานขึ้นกว่านั้น
พวกนั้นมีปืน
แต่เรามีจำนวนมากกว่า
จะต้องชนะแน่ ๆ
เราจะยึดที่นั่นให้ได้
มาเลย!

Your ballroom days are over, baby
Night is drawing near
Shadows of the evening
Crawl across the years

วันเวลาในห้องบอลรูมของเธอมันจบแล้วล่ะ
ค่ำคืนกำลังมาเยือน
เงามืดแห่งยามเย็น
ที่คืบคลานเข้ามาเป็นเวลาหลายปี

Ya walk across the floor with a flower in your hand
Trying to tell me no one understands
Trade in your hours for a handful of dimes
Gonna’ make it, baby, in our prime

เธอเดินผ่านไปพร้อมดอกไม้ในมือ
พยายามบอกฉันว่าไม่มีใครเข้าใจ
ยอมแลกเวลาของเธอ กับเงินแค่หยิบมือ
เราจะต้องทำให้สำเร็จ ในยุครุ่งเรืองของเรา

Come together one more time
Get together one more time
Get together one more time
Get together, aha
Get together one more time!
Get together one more time!
Get together one more time!
Get together one more time!
Get together one more time!
Get together, got to, get together

มารวมพลังกัน อีกสักครั้งนึง!

Hey, c’mon, honey
You won’t have a long wait for me, baby
I’ll be there in just a little while
You see, I gotta go out in this car with these people and…

มาสิ ที่รัก
เธอไม่ต้องรอฉันนานหรอกนะ ที่รัก
อีกสักพักก็จะไปหาแล้ว
เห็นมั้ย ฉันจะต้องออกจากรถไปพร้อมกับคนพวกนี้ และ…

Get together one more time
Get together one more time
Get together, got to
Get together, got to
Get together, got to
Take you up in my room and
Hah-hah-hah-hah-hah
Love my girl
She looking good, looking real good
Love you, come on

มารวมพลังกัน อีกสักครั้งนึง! 
พาเธอขึ้นห้องฉัน 
ฉันรักผู้หญิงคนนี้ของฉันนะ 
เธอดูดีจริง ๆ
รักเธอนะ มาสิ