Demi Lovato – 29

เพลงนี้ Demi Lovato พูดถึงตอนที่เธออายุ 17 (ปี 2010) เธอได้คบกับดาราชายที่ชื่อ Wilmer Valderrama ซึ่งห่างกับเธอถึง 12 ปี แปลว่าเขาคบกับเธอตอนเธอยังไม่บรรลุนิติภาวะเลย ถึงแม้เธอจะไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดนั้น แต่ในวัยนั้นเธอก็ยังไม่เข้าใจเรื่องของการยินยอม และมันทำให้เธอมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ชายมาตลอดจนถึงตอนนี้ และเธอบอกว่าเธอแต่งเพลงนี้เพื่อให้ได้ระบายออกมา และเป็นการเยียวยาตัวเธอเองด้วย

Petal on the vine, too young to drink wine
Just five years a bleeder, student and a teacher
Far from innocent, what the fuck’s consent?
Numbers told you not to, but that didn’t stop you

ฉันยังเป็นแค่วัยแรกแย้ม ยังเด็กเกินกว่าจะดื่มไวน์ด้วยซ้ำ
พึ่งมีเมนส์ได้แค่ 5 ปี เป็นเด็กนักเรียนกับคุณครู
ฉันก็ไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดนั้นหรอก แต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าการยินยอมคืออะไร
มีคนมากมายบอกเธอว่าอย่าเลย แต่ก็ห้ามเธอไม่ได้

Finally twenty-nine
Funny, just like you were at the time
Thought it was a teenage dream, just a fantasy
But was it yours or was it mine?
Seventeen, twenty-nine

ในที่สุดฉันก็อายุ 29
ตลกดีนะ ที่ตอนนี้ฉันอายุเท่าเธอในตอนนั้นแล้ว
เคยคิดว่ามันเป็นแค่ความฝันของวัยรุ่น เป็นแค่จินตนาการ
แต่มันเป็นจินตนาการของเธอหรือของฉันกันนะ?
อายุ 17 กับ อายุ 29

Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh
Seventeen, twenty-nine

อายุ 17 กับ อายุ 29

Had me in your grip, went beautifully with
All my daddy issues and this shit continues
I see you’re quite the collector
Yeah, you’re twelve years her elder
Maybe now it doesn’t matter
But I know fucking better
Now I know fucking better ’cause I’m

เธอจับฉันไว้ได้อยู่หมัดอย่างงดงามเลย
มันทำให้ฉันมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ชาย และมันก็ยังเป็นอยู่ถึงวันนี้
ชัดเลยว่านายน่ะมันชอบเก็บแต้มกับผู้หญิงอายุน้อย
เพราะนายอายุเยอะกว่าเธอตั้ง 12 ปี
ตอนนี้มันอาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่หรอก
แต่ฉันรู้ดี
ตอนนี้ฉันรู้ดีแล้ว เพราะว่าฉัน

Finally twenty-nine
Funny, just like you were at the time
Thought it was a teenage dream, just a fantasy
But was it yours or was it mine?
Seventeen, twenty-nine

ในที่สุดฉันก็อายุ 29
ตลกดีนะ ที่ตอนนี้ฉันอายุเท่าเธอในตอนนั้นแล้ว
เคยคิดว่ามันเป็นแค่ความฝันของวัยรุ่น เป็นแค่จินตนาการ
แต่มันเป็นจินตนาการของเธอหรือของฉันกันนะ?
อายุ 17 กับ อายุ 29

Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh
Seventeen, twenty-nine
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh
Seventeen, twenty-nine

อายุ 17 กับ อายุ 29

Finally twenty-nine
Seventeen would never cross my mind
Thought it was a teenage dream, a fantasy
But it was yours, it wasn’t mine
Seventeen, twenty-nine

ในที่สุดฉันก็อายุ 29
ตอนอายุ 17 ฉันก็ไม่เคยคิดหรอก
เคยคิดว่ามันเป็นแค่ความฝันของวัยรุ่น เป็นแค่จินตนาการ
แต่มันเป็นจินตนาการของเธอ ไม่ใช่ของฉัน
อายุ 17 กับ อายุ 29