Dan + Shay – Body Language

สำหรับภาษากายของเพลงนี้ ก็เป็นแบบเฮิร์ทๆหน่อย ไม่ต้องพูดอะไรออกมาก็ได้ เพราะร่างกายเธอมันบอกหมดแล้ว ว่าเธออยากเลิกกับฉัน เศร้าาาา 🙁

Are you mad at me?
Are you here tonight ’cause you’re feeling like you have to be?
Is there somethin’ wrong, what’s goin’ on?
Baby, talk to me
Even though you know it’ll break my heart just

นี่เธอโกรธฉันรึเปล่า?
เธอมาที่นี่ในคืนี้เพราะเธอรู้สึกว่าต้องมารึเปล่า?
เป็นอะไรไปน่ะ? เกิดอะไรขึ้น?
ที่รัก พูดกับฉันสิ
ถึงฉันจะรู้ว่าฉันจะต้องใจสลายก็เถอะ

Don’t tell me everything’s alright
No, I don’t have to read your mind

อย่าพูดเลยว่าทุกอย่างปกติดี
ฉันไม่จำเป็นต้องอ่านใจเธอได้เลย

‘Cause your body language, is givin’ you away
Yeah, your lips are shakin’, ’cause you don’t wanna say that
You don’t love me, love me the same
Yeah, your body language, is givin’ you away
Away, away, away, away, yeah

เพราะภาษากายเธอมันเผยให้เห็นทุกอย่างแล้ว
ใช่ ริมฝีปากเธอมันสั่น เพราะเธอไม่อยากจะพูดออกมา
เธอไม่รักฉันเหมือนเดิมแล้ว
เพราะภาษากายเธอมันเผยให้เห็นทุกอย่างแล้ว
ฉันดูออกหมดนะ

Did you call your mom?
Did you tell your friends that you’re movin’ on?
Am I the only one?
Is thеre somebody elsе?

นี่เธอบอกแม่รึยัง?
บอกเพื่อน ๆ แล้วใช่มั้ยว่าเธอจะตัดใจจากฉัน?
เธอมีฉันคนเดียวรึเปล่า?
หรือเธอมีคนอื่นด้วย?

Don’t tell me everything’s alright
No, I don’t have to read your mind

อย่าพูดเลยว่าทุกอย่างปกติดี
ฉันไม่จำเป็นต้องอ่านใจเธอได้เลย

‘Cause your body language, is givin’ you away
Yeah, your lips are shakin’, ’cause you don’t wanna say that
You don’t love me, love me the same
Yeah, your body language, is givin’ you away
Away, away, away, away, yeah

เพราะภาษากายเธอมันเผยให้เห็นทุกอย่างแล้ว
ใช่ ริมฝีปากเธอมันสั่น เพราะเธอไม่อยากจะพูดออกมา
เธอไม่รักฉันเหมือนเดิมแล้ว
เพราะภาษากายเธอมันเผยให้เห็นทุกอย่างแล้ว
ฉันดูออกหมดนะ

And I wish I could take it all back to the start
When your eyes said I need you
I know that you meant it
And I wish I could take it all back to the start
When your eyes said I need you
I know that you meant it

ฉันอยากจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้นะ
กลับไปตอนที่สายตาเธอมันยังบอกว่า “ฉันต้องการเธอ”
ฉันรู้ว่าเธอตั้งใจจะสื่อแบบนั้นจริง ๆ
ฉันอยากจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้นะ
กลับไปตอนที่สายตาเธอมันยังบอกว่า “ฉันต้องการเธอ”
ฉันรู้ว่าเธอตั้งใจจะสื่อแบบนั้นจริง ๆ

Don’t tell me everything’s alright
No, I don’t have to read your mind

อย่าพูดเลยว่าทุกอย่างปกติดี
ฉันไม่จำเป็นต้องอ่านใจเธอได้เลย

‘Cause your body language (Ooh, yeah, yeah, yeah), is givin’ you away
Yeah, your lips are shakin’ (Ooh, yeah, yeah, yeah), ’cause you don’t wanna say that
You don’t love me, love me the same
Yeah, your body language (Ooh, yeah, yeah, yeah), is givin’ you away
Away, away, away, away, yeah
Away, away, away, away, yeah, ayy-ayy

เพราะภาษากายเธอมันเผยให้เห็นทุกอย่างแล้ว 
ใช่ ริมฝีปากเธอมันสั่น เพราะเธอไม่อยากจะพูดออกมา 
เธอไม่รักฉันเหมือนเดิมแล้ว
เพราะภาษากายเธอมันเผยให้เห็นทุกอย่างแล้ว
ฉันดูออกหมดนะ