รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Rina Sawayama – Hold The Girl

Reach inside and hold you close
I won’t leave you on your own
Teach me the words I used to know
Yeah, I forgot ’em long ago
So hold the girl
Hold the girl
Hold the girl
Hold the girl

เอื้อมเข้าไปข้างในใจ และกอดเธอแน่น ๆ
ฉันจะไม่ปล่อยให้เธออยู่ตามลำพัง
เธอได้สอนให้ฉันรู้ถึงคำที่ฉันเคยรู้จัก
แต่ฉันลืมมันไปนานแล้วล่ะ
เพราะงั้นก็กอดเด็กผู้หญิงคนนั้นเอาไว้ให้ดี
กอดเด็กผู้หญิงคนนั้นเอาไว้
กอดเด็กผู้หญิงคนนั้น
กอดเด็กผู้หญิง

Hold that girl
Hold that girl
Hold that girl

กอดเด็กผู้หญิงคนนั้นเอาไว้
กอดเด็กผู้หญิงคนนั้น
กอดเด็กผู้หญิง

Sometimes I get down with guilt
For the promises I’ve broken to my younger self
Moving on, maybe I never will
‘Cause I left you spinning on the carousel

บางครั้ง ฉันก็รู้สึกผิด
จากคำสัญญาที่ฉันรักษาไว้ไม่ได้กับตัวเองในตอนเด็ก
ฉันคงไม่มีทางลืมมันไปได้เลย
เพราะเธอทำให้ฉันเหมือนติดอยู่ในม้าหมุน

Been living without you
Been living without you

ใช้ชีวิตโดยไม่มีเธอมานานแสนนาน
ใช้ชีวิตโดยไม่มีเธอมานานแสนนาน

Reach inside and hold you close
I won’t leave you on your own
Teach me the words I used to know
Yeah, I forgot them long ago
I wanna rеmember
She is mе and I am her
So hold the girl
Hold the girl

เอื้อมเข้าไปข้างในใจ และกอดเธอแน่น ๆ
ฉันจะไม่ปล่อยให้เธออยู่ตามลำพัง
เธอได้สอนให้ฉันรู้ถึงคำที่ฉันเคยรู้จัก
แต่ฉันลืมมันไปนานแล้วล่ะ
ฉันอยากจะจำให้ได้
เธอคือฉัน และฉันก็คือเธอ
ดังนั้นกอดเด็กสาวคนนั้นไว้ให้ดี
กอดเอาไว้

(You gotta) Hold that girl
(You gotta) Hold that girl (Ooh)
(You gotta) Hold that girl
(You gotta)

กอดเด็กผู้หญิงคนนั้นเอาไว้
กอดเด็กผู้หญิงคนนั้น
กอดเด็กผู้หญิง

Sometimes I just wanna run away
Leave behind that old me, start again
Then I’ll remember who I’m really made of
And she’s been hide-and-seeking, waiting all alone

บางครั้งฉันก็อยากจะวิ่งหนีไป
ทิ้งตัวตนคนเก่าและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
และฉันก็จำได้ว่าฉันเกิดมาเป็นแบบไหน
และเธอก็เล่นซ่อนแอบ รออยู่ตามลำพังมาตลอด

Been living without you
Been living without you (Oh)

ใช้ชีวิตโดยไม่มีเธอมานานแสนนาน
ใช้ชีวิตโดยไม่มีเธอมานานแสนนาน

Reach inside and hold you close
I won’t leave you on your own
Teach me the words I used to know
Yeah, I forgot them long ago
I wanna remember
She is me and I am her
So hold the girl
Hold the girl

เอื้อมเข้าไปข้างในใจ และกอดเธอแน่น ๆ
ฉันจะไม่ปล่อยให้เธออยู่ตามลำพัง
เธอได้สอนให้ฉันรู้ถึงคำที่ฉันเคยรู้จัก
แต่ฉันลืมมันไปนานแล้วล่ะ
ฉันอยากจะจำให้ได้
เธอคือฉัน และฉันก็คือเธอ
ดังนั้นกอดเด็กสาวคนนั้นไว้ให้ดี
กอดเอาไว้

Close to your heart
Never ever let her go (Never let you go)
They’ll tell you to sit up, and shut up, and grow up
What the hell do they know?
‘Cause the girl in your soul’s singing on
And you owe her the world
So hold the girl
Hold the girl

กอดไว้ให้ใกล้หัวใจ
อย่าได้ปล่อยเธอไปอีก
ผู้คนจะบอกให้เรานั่งลง หุบปาก และโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้ว
แต่พวกเขาจะรู้อะไรล่ะ?
เพราะเด็กสาวที่อยู่ในจิตวิญญาณของเราจะยังคงเปล่งเสียงต่อไป
และเราน่ะติดค้างโลกทั้งใบนี้กับเธอนะ
ดังนั้นกอดเด็กสาวคนนั้นไว้ให้ดี
กอดเอาไว้

Reach inside and hold you close
I won’t leave you on your own
Teach me the words I used to know
Yeah, I forgot about them so long ago

เอื้อมเข้าไปข้างในใจ และกอดเธอแน่น ๆ
ฉันจะไม่ปล่อยให้เธออยู่ตามลำพัง
เธอได้สอนให้ฉันรู้ถึงคำที่ฉันเคยรู้จัก
แต่ฉันลืมมันไปนานแล้วล่ะ

Reach inside and hold you close
I won’t leave you on your own
Teach me the words I used to know
Yeah, I forgot them long ago
I wanna remember
She is me and I am her
So hold the girl
Hold the girl

เอื้อมเข้าไปข้างในใจ และกอดเธอแน่น ๆ 
ฉันจะไม่ปล่อยให้เธออยู่ตามลำพัง 
เธอได้สอนให้ฉันรู้ถึงคำที่ฉันเคยรู้จัก 
แต่ฉันลืมมันไปนานแล้วล่ะ
ฉันอยากจะจำให้ได้
เธอคือฉัน และฉันก็คือเธอ
ดังนั้นกอดเด็กสาวคนนั้นไว้ให้ดี
กอดเอาไว้