รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Chumbawamba – Tubthumping

Truth is, I thought it mattered
I thought that music mattered
But does it? Bollocks!
Not compared to how people matter

ความจริงก็คือ ฉันเคยคิดว่ามันสำคัญ
เคยคิดว่าเพลงน่ะสำคัญ
แล้วมันจริงมั้ยนะ? ให้ตายสิ!
ความสำคัญมันเทียบไม่ได้กับคนหรอกนะ

We’ll be singin’
When we’re winnin’
We’ll be singin’

เราจะร้องเพลงกัน
ตอนที่เราชนะ
เราจะร้องเพลงกัน

I get knocked down, but I get up again
You’re never gonna keep me down
I get knocked down, but I get up again
You’re never gonna keep me down
I get knocked down, but I get up again
You’re never gonna keep me down
I get knocked down, but I get up again
You’re never gonna keep me down

ฉันถูกน็อคจนล้มลง แต่ก็ลุกขึ้นมาอีกครั้ง
แกไม่มีทางรั้งฉันไว้บนพื้นได้หรอก
ฉันถูกน็อคจนล้มลง แต่ก็ลุกขึ้นมาอีกครั้ง
แกไม่มีทางรั้งฉันไว้บนพื้นได้หรอก
ฉันถูกน็อคจนล้มลง แต่ก็ลุกขึ้นมาอีกครั้ง
แกไม่มีทางรั้งฉันไว้บนพื้นได้หรอก
ฉันถูกน็อคจนล้มลง แต่ก็ลุกขึ้นมาอีกครั้ง
แกไม่มีทางรั้งฉันไว้บนพื้นได้หรอก

Pissin’ the night away, pissin’ the night away
He drinks a Whiskey drink, he drinks a Vodka drink
He drinks a Lager drink, he drinks a Cider drink
He sings the songs that remind him of the good times
He sings the songs that remind him of the better times
Oh, Danny Boy, Danny Boy, Danny Boy

จะเมาให้ค่ำคืนผ่านพ้นไป
เขาดื่มวิสกี้ เขาดื่มวอดก้า
เขาดื่มลาเกอร์ เขาดื่มไซเดอร์
เขาร้องเพลงที่ทำให้เขานึกถึงช่วงเวลาดี ๆ
เขาร้องเพลงที่ทำให้เขานึกถึงช่วงเวลาแย่ ๆ
โอ้ย แดนนี่บอย

I get knocked down, but I get up again
You’re never gonna keep me down
I get knocked down, but I get up again
You’re never gonna keep me down
I get knocked down, but I get up again
You’re never gonna keep me down
I get knocked down, but I get up again
You’re never gonna keep me down

ฉันถูกน็อคจนล้มลง แต่ก็ลุกขึ้นมาอีกครั้ง
แกไม่มีทางรั้งฉันไว้บนพื้นได้หรอก
ฉันถูกน็อคจนล้มลง แต่ก็ลุกขึ้นมาอีกครั้ง
แกไม่มีทางรั้งฉันไว้บนพื้นได้หรอก
ฉันถูกน็อคจนล้มลง แต่ก็ลุกขึ้นมาอีกครั้ง
แกไม่มีทางรั้งฉันไว้บนพื้นได้หรอก
ฉันถูกน็อคจนล้มลง แต่ก็ลุกขึ้นมาอีกครั้ง
แกไม่มีทางรั้งฉันไว้บนพื้นได้หรอก

Pissin’ the night away, pissin’ the night away
He drinks a Whiskey drink, he drinks a Vodka drink
He drinks a Lager drink, he drinks a Cider drink
He sings the songs that remind him of the good times
He sings the songs that remind him of the better times
Don’t cry for me, next-door neighbour

จะเมาให้ค่ำคืนผ่านพ้นไป 
เขาดื่มวิสกี้ เขาดื่มวอดก้า
เขาดื่มลาเกอร์ เขาดื่มไซเดอร์ 
เขาร้องเพลงที่ทำให้เขานึกถึงช่วงเวลาดี ๆ 
เขาร้องเพลงที่ทำให้เขานึกถึงช่วงเวลาแย่ ๆ
อย่าร้องไห้เพื่อฉันเลย เพื่อนข้างบ้าน

I get knocked down, but I get up again
You’re never gonna keep me down
I get knocked down, but I get up again
You’re never gonna keep me down
I get knocked down, but I get up again
You’re never gonna keep me down
I get knocked down, but I get up again
You’re never gonna keep me down

ฉันถูกน็อคจนล้มลง แต่ก็ลุกขึ้นมาอีกครั้ง
แกไม่มีทางรั้งฉันไว้บนพื้นได้หรอก
ฉันถูกน็อคจนล้มลง แต่ก็ลุกขึ้นมาอีกครั้ง
แกไม่มีทางรั้งฉันไว้บนพื้นได้หรอก
ฉันถูกน็อคจนล้มลง แต่ก็ลุกขึ้นมาอีกครั้ง
แกไม่มีทางรั้งฉันไว้บนพื้นได้หรอก
ฉันถูกน็อคจนล้มลง แต่ก็ลุกขึ้นมาอีกครั้ง
แกไม่มีทางรั้งฉันไว้บนพื้นได้หรอก

I get knocked down, (We’ll be singin’) but I get up again (Pissin’ the night away)
You’re never gonna keep me down (When we’re winnin’)
I get knocked down, (We’ll be singin’) but I get up again (Pissin’ the night away)
You’re never gonna keep me down (Ooh)
I get knocked down, (We’ll be singin’) but I get up again (Pissin’ the night away)
You’re never gonna keep me down (When we’re winnin’)
I get knocked down, (We’ll be singin’) but I get up again (Pissin’ the night away)
You’re never gonna keep me down (Ooh)

ฉันถูกน็อคจนล้มลง (เราจะร้องเพลงกัน) แต่ก็ลุกขึ้นมาอีกครั้ง (ดื่มให้ค่ำคืนมันผ่านไป)
แกไม่มีทางรั้งฉันไว้บนพื้นได้หรอก (ตอนที่เราชนะ)
ฉันถูกน็อคจนล้มลง (เราจะร้องเพลงกัน) แต่ก็ลุกขึ้นมาอีกครั้ง (ดื่มให้ค่ำคืนมันผ่านไป)
แกไม่มีทางรั้งฉันไว้บนพื้นได้หรอก
ฉันถูกน็อคจนล้มลง (เราจะร้องเพลงกัน) แต่ก็ลุกขึ้นมาอีกครั้ง (ดื่มให้ค่ำคืนมันผ่านไป)
แกไม่มีทางรั้งฉันไว้บนพื้นได้หรอก (ตอนที่เราชนะ)
ฉันถูกน็อคจนล้มลง (เราจะร้องเพลงกัน) แต่ก็ลุกขึ้นมาอีกครั้ง (ดื่มให้ค่ำคืนมันผ่านไป)
แกไม่มีทางรั้งฉันไว้บนพื้นได้หรอก