รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Kylie Minogue – Supernova

Shining like a supernova, brightest of the stars
From another galaxy like Jupiter and Mars

เปล่งประกายเหมือนซุปเปอร์โนว่า สว่างไสวที่สุดในหมู่ดาว
มาจากกาแล็กซี่อื่นเหมือนดาวพฤหัสและดาวอังคาร

A thousand light years, you call to me
It’s supernatural, your energy
New horizons, new galaxy (Ah)
I’m coming for ya, your gravity, oh

เธอเรียกหาฉัน จากพันปีแสงไกลออกไป
พลังงานของเธอมันเหนือธรรมชาติเหลือเกิน
เส้นขอบฟ้าใหม่ กาแล็กซี่ใหม่
ฉันจะมาหาเธอแล้วนะ เป็นแรงดึงดูดให้เธอ

Bring it back, bring it back like a rocket
Bring it back, bring it back, never stop it
Bring it back, bring it back, start ignition to your heart
(Three, two, one)

ดึงมันกลับมา เหมือนจรวด
ดึงมันกลับมา อย่าได้หยุด
ดึงมันกลับมา เริ่มจุดไฟในใจเธอได้เลย
(3 2 1)

Baby, all I need
Is just a little bit of your starlight (Bit of your starlight)
Shining on me
I never knew an aura was so bright, so bright, oh
Shining like a supernova, brightest of the stars (The stars)
From another galaxy like Jupiter and Mars
Baby, all I need
Is just a little bit of your starlight
You’re my supernova

ที่รักคะ ที่ฉันต้องการน่ะ
ก็แค่แสงดาวจากเธอเล็ก ๆ น้อย ๆ
ให้เปล่งประกายบนตัวฉัน
ฉันไม่เคยรู้เลยว่าออร่ามันเปล่งประกายได้ขนาดนั้น
เปล่งประกายเหมือนซุปเปอร์โนว่า สว่างไสวที่สุดในหมู่ดาว
มาจากกาแล็กซี่อื่นเหมือนดาวพฤหัสและดาวอังคาร
ที่รักคะ ที่ฉันต้องการน่ะ
ก็แค่แสงดาวจากเธอเล็ก ๆ น้อย ๆ
เธอคือซุปเปอร์โนว่าของฉันนะ

There ain’t nobody on planet Earth
The way you got me, I’m on my way to your dimension
You know your spacеship, boy, take me therе
It’s so electric, you can’t compare, oh

ไม่มีใครอื่นบนดาวโลกอีกแล้ว
ที่ดึงดูดฉันได้เหมือนเธอ ฉันกำลังเดินทางไปยังมิติของเธอแล้วนะ
รู้อะไรมั้ย พาฉันไปที่ยานอวกาศของเธอหน่อยสิ
มันน่าตื่นเต้นสุด ๆ ไม่มีอะไรเทียบได้เลย

Bring it back, bring it back like a rocket
Bring it back, bring it back, never stop it
Bring it back, bring it back, start ignition to your heart
(Three, two, one)

ดึงมันกลับมา เหมือนจรวด
ดึงมันกลับมา อย่าได้หยุด
ดึงมันกลับมา เริ่มจุดไฟในใจเธอได้เลย
(3 2 1)

Baby, all I need
Is just a little bit of your starlight (Bit of your starlight)
Shining on me
I never knew an aura was so bright, so bright, oh
Shining like a supernova, brightest of the stars (The stars)
From another galaxy like Jupiter and Mars
Baby, all I need
Is just a little bit of your starlight
You’re my supernova

ที่รักคะ ที่ฉันต้องการน่ะ
ก็แค่แสงดาวจากเธอเล็ก ๆ น้อย ๆ
ให้เปล่งประกายบนตัวฉัน
ฉันไม่เคยรู้เลยว่าออร่ามันเปล่งประกายได้ขนาดนั้น
เปล่งประกายเหมือนซุปเปอร์โนว่า สว่างไสวที่สุดในหมู่ดาว
มาจากกาแล็กซี่อื่นเหมือนดาวพฤหัสและดาวอังคาร
ที่รักคะ ที่ฉันต้องการน่ะ
ก็แค่แสงดาวจากเธอเล็ก ๆ น้อย ๆ
เธอคือซุปเปอร์โนว่าของฉันนะ

Baby, you
Brightest of the stars
Jupiter and Mars
Oh, no
Shining like a supernova, brightest of the stars
From another galaxy like Jupiter and Mars
Shining like a supernova, brightest of the stars
From another galaxy like Jupiter and Mars

ที่รัก เธอน่ะ
เปล่งประกายที่สุดในหมู่ดาว
ดาวพฤหัสและดาวอังคาร
เปล่งประกายเหมือนซุปเปอร์โนว่า สว่างไสวที่สุดในหมู่ดาว
มาจากกาแล็กซี่อื่นเหมือนดาวพฤหัสและดาวอังคาร
เปล่งประกายเหมือนซุปเปอร์โนว่า สว่างไสวที่สุดในหมู่ดาว
มาจากกาแล็กซี่อื่นเหมือนดาวพฤหัสและดาวอังคาร

Baby, all I need
Is just a little bit of your starlight (Bit of your starlight)
Shining on me
I never knew an aura was so bright, so bright, oh
Shining like a supernova, brightest of the stars (The stars)
From another galaxy like Jupiter and Mars
Baby, all I need
Is just a little bit of your starlight
You’re my supernova

ที่รักคะ ที่ฉันต้องการน่ะ 
ก็แค่แสงดาวจากเธอเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ให้เปล่งประกายบนตัวฉัน 
ฉันไม่เคยรู้เลยว่าออร่ามันเปล่งประกายได้ขนาดนั้น 
เปล่งประกายเหมือนซุปเปอร์โนว่า สว่างไสวที่สุดในหมู่ดาว
มาจากกาแล็กซี่อื่นเหมือนดาวพฤหัสและดาวอังคาร
ที่รักคะ ที่ฉันต้องการน่ะ
ก็แค่แสงดาวจากเธอเล็ก ๆ น้อย ๆ
เธอคือซุปเปอร์โนว่าของฉันนะ