รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Aqua – Around The World

I’ve been around the world – hey, hey
I’ve been around the world – hey, hey
In the kitchen where I’m cooking what is good for me
Spices from the globe
Little by little it’s the finest meal
It’s appetite for hope – come and see

ฉันไปมาทั่วโลกแล้ว เฮ้ เฮ้
ฉันไปมาทั่วโลกแล้ว เฮ้ เฮ้
อยู่ในครัว ทำอาหารที่ดีที่สุดสำหรับฉัน
ได้เครื่องเทศมาจากรอบโลก
ใส่ทีละนิด ทีละนิด จนเป็นอาหารที่ดีที่สุด
นี่แหละคือการชิมรสชาติแห่งความหวัง มาดูสิ

You mix it all together in your dreams
Ingredients from the Seven Seas and
I’m realizing things ain’t what they seem
That’s the riddle of it
That’s the spirit of it
That’s the power of life

เราผสมทุกอย่างนั้นในความฝัน
ส่วนผสมจากทะเลทั้งเจ็ด
และก็ได้รับรู้ว่า อะไร ๆ มันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น
มันมีปริศนาซ่อนอยู่
มีจิตวิญญาณซ่อนอยู่
นั่นแหละคืออำนาจแห่งชีวิต

I’ve been around the world (Round the world)
And I’ve seen it all (Seen it all)
I’ve been around the world (Round the world)
The sun will always rise and fall
I’ve been around the world (Round the world)
And I want you to see (Seen it all)
I’ve been the only girl (Round the world)
All surrounded by mystery

ฉันไปมาทั่วโลกแล้ว 
ได้เห็นทุกอย่าง 
ฉันไปมาทั่วโลกแล้ว 
พระอาทิตย์ขึ้นและตกเสมอ 
ฉันไปมาทั่วโลกแล้ว 
และฉันอยากให้เธอได้เห็น
ว่าฉันเป็นผู้หญิงเพียงหนึ่งเดียว
ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยความพิศวง

In the living room I’m cleaning up from top to floor
The place I love the most
The wall is covered up with all my souvenirs
I’ve got from coast to coast – come and see
You mix it all together in your dreams
Ingredients from the Seven Seas and
I’m realizing things ain’t what they seem
That’s the riddle of it
That’s the spirit of it
That’s the power of life

ฉันอยู่ในห้องนั่งเล่น ทำความสะอาดตั้งแต่เพดานถึงพื้น
เป็นที่ที่ฉันรักที่สุดเลย
กำแพงมันถูกตกแต่งไปด้วยของฝาก
ที่ฉันได้มาจากชายฝั่งหนึ่ง ถึงอีกฝั่ง มาดูสิ
เราผสมทุกอย่างนั้นในความฝัน
ส่วนผสมจากทะเลทั้งเจ็ด
และก็ได้รับรู้ว่า อะไร ๆ มันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น
มันมีปริศนาซ่อนอยู่
มีจิตวิญญาณซ่อนอยู่
นั่นแหละคืออำนาจแห่งชีวิต

I’ve been around the world (Round the world)
And I’ve seen it all (Seen it all)
I’ve been around the world (Round the world)
The sun will always rise and fall
I’ve been around the world (Round the world)
And I want you to see (Seen it all)
I’ve been only girl (Round the world)
All surrounded by mystery

ฉันไปมาทั่วโลกแล้ว
ได้เห็นทุกอย่าง
ฉันไปมาทั่วโลกแล้ว
พระอาทิตย์ขึ้นและตกเสมอ
ฉันไปมาทั่วโลกแล้ว
และฉันอยากให้เธอได้เห็น
ว่าฉันเป็นผู้หญิงเพียงหนึ่งเดียว
ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยความพิศวง

I’m still coming around
I keep chasing dreams
Girl, I keep coming around – hey, hey
I keep coming around
And I can never stop
Girl, I keep coming around
Cause if I do I’ll walk
Around around – hmm, around the world

ฉันยังทำเหมือนเดิมอยู่
ยังไล่ตามความฝัน
ฉันยังออกเดินทางเสมอ
ออกเดินทางไปทั่ว
และฉันจะไม่หยุด
ฉันยังออกเดินทาง
เพราะถ้าทำ ก็จะเดิน
ไปทั่ว ไปให้ทั่วโลก

I’ve been around the world (Round the world)
Hey, hey (Seen it all)
I’ve been around the world (Round the world)
All surrounded by mystery
I’ve been around the world (Round the world)
And I’ve seen it all (Seen it all)
I’ve been around the world (Round the world)
The sun will always rise and fall
Round the world

ฉันไปมาทั่วโลกแล้ว
เฮ้ (เห็นทุกอย่าง)
ฉันไปมาทั่วโลกแล้ว
ถูกโอบล้อมไปด้วยความพิศวง
ฉันไปมาทั่วโลกแล้ว
ได้เห็นทุกอย่าง
ฉันไปมาทั่วโลกแล้ว
พระอาทิตย์ขึ้นและตกเสมอ
ไม่ว่าที่ใดบนโลก