รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Harry Styles – Grape Juice

Yesterday, it finally came, a sunny afternoon
I was on my way to buy some flowers for you
Thought that we could hide away in a corner of the heath
There’s never been someone who’s so perfect for me

เมื่อวานนี้ ในที่สุดมันก็มาเยือน ยามบ่ายที่ฟ้าโปร่ง
ฉันกำลังออกไปซื้อดอกไม้ให้เธอเลย
เคยคิดว่าเราจะซ่อนตัวอยู่ใต้พุ่มไม้ได้
สำหรับฉันไม่เคยมีใครที่สมบูรณ์แบบสุด ๆ เลย

But I got over it and I said
“Give me something old and red”
I pay for it more than I did back then

แต่ฉันก็ตัดใจได้ และพูดว่า
“ขออะไรก็ได้ที่เก่า ๆ สีแดง ๆ ให้หน่อยสิ”
จะจ่ายให้มากกว่าที่เคยด้วย

There’s just no getting through
Without you
A bottle of rouge
Just me and you

ฉันใช้ชีวิตให้ผ่านไปไม่ได้เลย
เมื่อไม่มีเธอ
ขวดสีแดง
แค่เธอกับฉัน

Sittin’ in the garden, I’m a couple glasses in
I was tryna count up all the places we’vе been
You’re always there, so don’t ovеrthink
I’m so over whites and pinks

นั่งอยู่ในสวน ดื่มไปสองแก้วแล้ว
พยายามจะนับว่าเราเคยไปที่ไหนมาบ้าง
เธออยู่ข้างฉันเสมอ ก็เลยไม่ต้องคิดอะไรมาก
แต่ฉันเบื่อสีขาวกับสีชมพูแล้วน่ะ

I pay for it more than I did back then

ฉันจะจ่ายให้มากกว่าที่เคยอีกนะ

There’s just no getting through
Without you
A bottle of rouge
Just me and you
1982
Just me and you
There’s just no getting through
The grape juice blues

ฉันใช้ชีวิตให้ผ่านไปไม่ได้เลย 
เมื่อไม่มีเธอ 
ขวดสีแดง 
แค่เธอกับฉัน
1982
แค่ฉันกับเธอ
ฉันใช้ชีวิตให้ผ่านไปไม่ได้เลย
เพลงเศร้าเคล้าน้ำองุ่น