รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Harry Styles – Daylight

I’m on the roof
You’re in your airplane seat
I was nose-bleedin’
Looking for life out there
Readin’ your horoscope
You were just doing cocaine in my kitchen
You never listen
I hope you’re missing me by now

ฉันอยู่บนหลังคา
เธออยู่บนเครื่องบิน
ฉันเลือดกำเดาไหล
โหยหาชีวิตข้างนอกนั่น
เธออ่านโพสต์ดูดวง
เธอพึ่งเสพโคเคนในครัวฉันเอง
เธอไม่เคยฟังเลย
ฉันหวังว่าเธอจะคิดถึงฉันบ้างแล้วนะ

If I was a bluebird, I would fly to you
You’d be the spoon
Dip you in honey so I could be sticking to you

หากฉันเป็นนกบลูเบิร์ด ฉันคงจะบินหาเธอแล้ว
เธอจะเป็นช้อน
และจุ่มเธอลงในน้ำผึ้ง จะได้ตัวติดอยู่กับเธอ

Daylight, you got me cursing the daylight (Ooh)
Daylight, you got me cursing the daylight (Ooh)
Daylight, you got me calling at all times (Ooh)
Ain’t gonna sleep till the daylight (Ooh)

แสงตะวัน เธอทำให้ฉันเกลียดแสงตะวัน
แสงตะวัน เธอทำให้ฉันรังเกียจแสงตะวัน 
แสงตะวัน เธอทำให้ฉันเรียกหาเธอตลอดเวลา 
จะไม่นอนจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้น

Out of New York
I’m on the comedown speed
We’re on bicycles
Saying, “There’s life out therе”
You’ve got the antidote
I’ll takе one to go, go, please
Get the picture, cut out my middle
You ain’t got time for me right now

ออกมาจากนิวยอร์ค
ฉันกำลังสร่างเมา
เราขี่จักรยานกัน
แล้วพูดว่า “ยังมีชีวิตให้ค้นหาอีกมากมายข้างนอกนั่น”
เธอมียารักษาฉัน
ฉันขอยากลับบ้านด้วยนะ
ได้รูปมา ก็ตัดครึ่งตรงกลาง
เธอไม่มีเวลาให้ฉันอีกแล้ว

If I was a bluebird, I would fly to you
You’d be the spoon
Dip you in honey so I could be sticking to you
(Ooh-ooh, ooh-ooh)

หากฉันเป็นนกบลูเบิร์ด ฉันคงจะบินหาเธอแล้ว
เธอจะเป็นช้อน
และจุ่มเธอลงในน้ำผึ้ง จะได้ตัวติดอยู่กับเธอ

Daylight, you got me calling at all times (Ooh)
Ain’t gonna sleep till the daylight (Ooh)
Daylight, you got me cursing the daylight (Ooh)
Daylight, you got me cursing the daylight (Ooh)
Daylight, you got me calling at all times (Ooh)
Ain’t gonna sleep till the daylight (Ooh)

แสงตะวัน เธอทำให้ฉันเรียกหาเธอตลอดเวลา
จะไม่นอนจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้น
แสงตะวัน เธอทำให้ฉันเกลียดแสงตะวัน
แสงตะวัน เธอทำให้ฉันรังเกียจแสงตะวัน
แสงตะวัน เธอทำให้ฉันเรียกหาเธอตลอดเวลา
จะไม่นอนจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้น

If I was a bluebird, I would fly to you
You’d be the spoon
Dip you in honey so I could be sticking to you

หากฉันเป็นนกบลูเบิร์ด ฉันคงจะบินหาเธอแล้ว
เธอจะเป็นช้อน
และจุ่มเธอลงในน้ำผึ้ง จะได้ตัวติดอยู่กับเธอ