รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Home Free – Sea Shanty Medley

There once was a ship that put to sea
And the name of the ship was the Billy o’ Tea
The winds blew hard, her bow dipped down
Blow, my bully boys, blow (Huh)

เคยมีเรือลำหนึ่งแล่นออกทะเล
และชื่อของเรือลำนั้นก็คือบิลลี่ โอ ที
กระแสลมแรงเหลือหลาย จนหัวเรือคะมำ
เร่งพายเข้า เหล่ากะลาสี พายเรือเข้าไป

Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin’ is done
We’ll take our leave and go

เดี๋ยวเรือเสบียงก็จะมาถึงแล้ว
เพื่อเติมน้ำตาล ชา และรัมให้เรา
วันหนึ่ง เมื่อเสียงเพลงจบลง
เราจะออกเดินทางต่อไป

She’d not been two weeks from shore
When down on her, a right whale bore
The captain called all hands and swore
He’d take that whale in tow (Huh)

เรือลำนี้พึ่งออกจากฝั่งมาได้ไม่ถึงสองอาทิตย์
เมื่อถึงเวลา ปลาวาฬจะปรากฏ
จากนั้นกัปตันก็จะเรียกลูกเรือทุกคนมา
แล้วก็จะจับปลาวาฬตัวนั้น

Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin’ is done
We’ll take our leave and go

เดี๋ยวเรือเสบียงก็จะมาถึงแล้ว
เพื่อเติมน้ำตาล ชา และรัมให้เรา
วันหนึ่ง เมื่อเสียงเพลงจบลง
เราจะออกเดินทางต่อไป

What will we do with a drunken sailor?
What will we do with a drunken sailor?
What will we do with a drunken sailor?
Early in the morning

เราจะทำยังไงกันดีนะ กับลูกเรือที่เมามาย?
เราจะทำยังไงกันดีนะ กับลูกเรือที่เมามาย?
เราจะทำยังไงกันดีนะ กับลูกเรือที่เมามาย?
ในยามเช้าตรู่

Put him in the brig until he’s sober
Put him in the brig until he’s sober
Put him in the brig until he’s sober
Early in the morning

จับเขาลงเรือใบ จนกว่าเขาจะสร่าง
จับเขาลงเรือใบ จนกว่าเขาจะสร่าง
จับเขาลงเรือใบ จนกว่าเขาจะสร่าง
ในยามเช้าตรู่

Way hay and up she rises
Way hay and up she rises
Way hay and up she rises
Early in the morning

เอ้าเร็ว ดึงใบเรือขึ้น
เอ้าเร็ว ดึงใบเรือขึ้น
เอ้าเร็ว ดึงใบเรือขึ้น
ในยามเช้าตรู่

Oh, the wind was foul and the sea ran high
“Leave her, Johnny, leave her”
She shipped it green and none went by
And it’s time for us to leave her (Hey)

ลมนั้นกรรโชกแรง และคลื่นทะเลขึ้นสูง
“สละเรือ จอห์นนี่ สละเรือ”
เรือแล่นบนน้ำสีเขียวทะเลทั้งคืนวัน
และถึงเวลาที่เราต้องสละเรือแล้ว

Leave her, Johnny, leave her
Oh, leave her, Johnny, leave her
For the voyage is long and the winds don’t blow
And it’s time for us to leave her (Hey)

ลมนั้นกรรโชกแรง และคลื่นทะเลขึ้นสูง
“สละเรือ จอห์นนี่ สละเรือ”
เพราะการเดินทางนี้มันแสนยาวนาน และกระแสลมไม่พัดผ่าน
และถึงเวลาที่เราต้องสละเรือแล้ว

Cape Cod ships ain’t got no sails
Haul away, haul away (Ho, hey)
They’d all blown off in the Northeast gales
And we’re bound away for Australia

เรือที่แหลมค็อดนั้นไม่มีใบเรือ
ลากไปเลย ลากไปเลย
พวกมันถูกพัดไปในสายลมตะวันออกเฉียงเหนือ
และเราจะมุ่งหน้าไปยังออสเตรเลีย

So heave her up my bully, bully boys
Haul away, haul away (Hey)
Heave her up and don’t you make a noise
And we’re bound away for Australia (Hey)

ถอนเสมอเลย เหล่ากะลาสี
ล่องเรือไป ล่องเรือไป
ถอนสมอ แต่อย่าส่งเสียงอะไรนะ
เราจะมุ่งไปยังออสเตรเลียกัน

Santiana gained a day
Away Santiana
Now, pull the yan up the west, they say
Along the plains of Mexico

ซานเทียน่า ได้เวลาไปอีกวันหนึ่ง
ไปเลย ซานเทียน่า
หันใบเรือไปทางตะวันตก เขาพูดอย่างนั้น
ไปตามที่ราบเม็กซิโก

Well, heave ‘er up and away we’ll go
Away Santiana
Heave ‘er up and away we’ll go
Along the plains of Mexico (Hey)

ปลดสมอเลย แล้วเราจะออกเดินทางกัน
ไปเลย ซานเทียน่า
ปลดสมอเลย แล้วเราจะออกเดินทางกัน
ไปตามที่ราบเม็กซิโก

She’s a fast clipper ship and a bully good crew
Away Santiana
And an old salty yank for a captain too
Along the plains of Mexico

เธอเป็นเรือเร็วที่ว่องไว พร้อมด้วยลูกเรือที่ดี
ไปเลย ซานเทียน่า
และกัปตันด้วยนะ
ไปตามที่ราบเม็กซิโก

Well, heave ‘er up and away we’ll go
Away Santiana
Heave ‘er up and away we’ll go
Along the plains of Mexico (Hey)

ปลดสมอเลย แล้วเราจะออกเดินทางกัน
ไปเลย ซานเทียน่า
ปลดสมอเลย แล้วเราจะออกเดินทางกัน
ไปตามที่ราบเม็กซิโก

Santiana fought for gold
Away Santiana
Around Cape Horn through the ice and snow
Along the plains of Mexico

ซานเทียน่าต่อสู้เพื่อทองคำ
ไปเลย ซานเทียน่า
อ้อมแหลมฮอร์น ฝ่าหิมะและน้ำแข็งไป
ตามที่ราบเม็กซิโก

Well, heave ‘er up and away we’ll go
Away Santiana (Ho, hey)
Heave ‘er up and away we’ll go
Along the plains of Mexico

ปลดสมอเลย แล้วเราจะออกเดินทางกัน
ไปเลย ซานเทียน่า
ปลดสมอเลย แล้วเราจะออกเดินทางกัน
ไปตามที่ราบเม็กซิโก

So leave her, Johnny, off we’ll go
The drunken sailor Wellerman whaler
Bound away for Mexico

สละเรือเถอะ จอห์นนี่ เราต้องไปกันแล้ว
กะลาสีขี้เมา กับนักล่าปลาวาฬของเวลเลอร์แมน
มุ่งหน้าไปยังอ่าวเม็กซืโก