รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Alan Walker – The Drum

Ooh, I can’t pretend
Like you didn’t bring my tempo up again (Tempo up again)
My head’s in a spin
You send my body to a place it’s never been

ฉันไม่สามารถแสร้งทำเป็นว่า
เธอทำให้หัวใจฉันเต้นรัวไม่ได้
หัวฉันหมุนไปหมด
เธอทำให้ร่างกายฉันไปอยู่ในจุดที่ฉันไม่เคยไปมาก่อน

Baby, won’t you let me
Keep you up all night, let the morning come closer
You send me so high now, the ceiling can’t hold us
Listen to my heart, let the rhythm control ya
I’ll be there when you need my love
Just follow the beat of my drum (Drum, drum, drum, drum, drum)

ที่รัก เธอจะยอมให้ฉัน
ทำให้เธอไม่ได้นอนทั้งคืนมั้ย ให้เวลาเช้ามันเข้ามาใกล้กว่าเดิม
เธอทำให้ฉันมีความสุขจนตัวลอย เพดานก็ขวางกั้นไม่ได้
ฟังเสียงหัวใจฉันสิ ให้จังหวะนี้มันควบคุมเธอ
ฉันจะไปอยู่ในที่ที่เธอต้องการความรักฉันนะ
แค่ตามเสียงกลองหัวใจฉันมาเลย

It goes um-pa-pum-pa-pum, pum-pa-pum, pum-pa-pum-pum
Um-pa-pum-pa-pum, pum-pa-pum, pum-pa-pum-pum
Um-pa-pum-pa-pum, pum-pa-pum, pum-pa-pum-pum
Um-pa-pum-pa-pum, pum-pa-pum, pum-pa-pum-pum
Just follow the beat of my drum

แค่ตามเสียงกลองหัวใจฉันมาเลย

Ooh, I can’t pretend
Like I didn’t let your love go to my head, ah-ah, mm-mm
Ooh, I’m in a spin
You send my body to a place it’s nеver been, ah-ah

ฉันไม่สามารถแสร้งทำเป็นว่า
ฉันสกัดกั้นความรักเธอให้เข้าถึงสมองไม่ได้เลย
หัวฉันหมุนไปหมด
เธอทำให้ร่างกายฉันไปอยู่ในจุดที่ฉันไม่เคยไปมาก่อน

Whoa-oh, oh no, thinkin’ about you, makin’ my body behave so
Crazy, ooh, you makе me wanna sway slow
You push up on me, baby, you got me for days, oh, you do

เวลาคิดถึงเธอ มันทำให้ร่างกายฉัน
บ้าคลั่งไปหมด เธอทำให้ฉันอยากจะโยกตัวต่ำ ๆ
เธอแนบชิดเข้ามา เธอทำให้ฉันใจสั่นเป็นวัน ๆ เลย

Baby, won’t you let me
Keep you up all night, let the morning come closer
You send me so high now, the ceiling can’t hold us
Listen to my heart, let the rhythm control ya
I’ll be there when you need my love
Just follow the beat of my drum (Drum, drum, drum, drum, drum)

ที่รัก เธอจะยอมให้ฉัน
ทำให้เธอไม่ได้นอนทั้งคืนมั้ย ให้เวลาเช้ามันเข้ามาใกล้กว่าเดิม
เธอทำให้ฉันมีความสุขจนตัวลอย เพดานก็ขวางกั้นไม่ได้
ฟังเสียงหัวใจฉันสิ ให้จังหวะนี้มันควบคุมเธอ
ฉันจะไปอยู่ในที่ที่เธอต้องการความรักฉันนะ
แค่ตามเสียงกลองหัวใจฉันมาเลย

Whoa-oh, oh no, thinkin’ about you, makin’ my body behave so
Crazy, ooh, you make me wanna sway slow
You push up on me, baby, you got me for days, oh, you do
Just follow the beat of my drum

เวลาคิดถึงเธอ มันทำให้ร่างกายฉัน 
บ้าคลั่งไปหมด เธอทำให้ฉันอยากจะโยกตัวต่ำ ๆ 
เธอแนบชิดเข้ามา เธอทำให้ฉันใจสั่นเป็นวัน ๆ เลย
แค่ตามเสียงกลองหัวใจฉันมาเลย

Pa-pum-pa-pum, pum-pa-pum, pum-pa-pum-pum
Um-pa-pum-pa-pum, pum-pa-pum, pum-pa-pum-pum
Um-pa-pum-pa-pum, pum-pa-pum, pum-pa-pum-pum
Um-pa-pum-pa-pum, pum-pa-pum, pum-pa
It goes um-pa-pum-pa-pum, pum-pa-pum, pum-pa-pum-pum
Um-pa-pum-pa-pum, pum-pa-pum, pum-pa-pum-pum
Um-pa-pum-pa-pum, pum-pa-pum, pum-pa-pum-pum
Um-pa-pum-pa-pum, pum-pa-pum
Just follow the beat of my drum

แค่ตามเสียงกลองหัวใจฉันมาเลย