รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Darren Hayes – Black Out the Sun

No, turn off the sun, take down the moon
For I don’t need them anymore
Go switch off the stars and paint the sky black
Love isn’t ever coming back

ดับดวงตะวันไปเลย แล้วก็ทำลายดวงจันทร์ทิ้งไปซะ
เพราะฉันไม่ต้องการมันแล้ว
ปิดแสงดวงดาว แล้วทาสีท้องฟ้าให้มืดมิด
ความรักไม่มีวันหวนกลับมาอีกแล้ว

There’s no use in imagining a world without you
Your love was like a drug I was addicted to

ไม่มีประโยชน์เลยที่จะจินตนาการโลกที่ไม่มีเธอ
ความรักของเธอมันเหมือนยาที่ฉันเสพติดไปแล้ว

Cause there’s nobody else who can hurt like you hurt me
I don’t want to be lonely
And there’s no other way, there’s no joy, there’s no meaning
Just this hollowed out feeling

เพราะไม่มีใครทำร้ายฉันได้เหมือนที่เธอทำกับฉันเลย
ฉันไม่อยากรู้สึกเหงาเลยนะ
และมันไม่มีทางอื่นแล้ว ไม่มีความสุข ไม่มีความหมาย
มีแต่ความว่างเปล่าในความรู้สึกนี้

Now all the love’s gone and nothing grows here
And I just feel wrong, so black out the sun
And all that we shared will slowly disappear
There’s a hole where my soul used to grow
So just black out the sun

ในเมื่อความรักทั้งหมดได้ตายจากไป และไม่มีอะไรเติบโตขึ้นอีกแล้ว
และฉันรู้สึกผิดเหลือเกิน เพราะงั้นก็ดับดวงตะวันไปเถอะ
และทุกอย่างที่เราเคยมีร่วมกันจะได้ค่อย ๆ เลือนหายไป
มีหลุมว่าง ๆ ในที่ที่จิตวิญญาณฉันเติบโตขึ้นมา
ดับดวงตะวันไปเถอะ

No, stop all the rain and poison the ground
Love doesn’t want to hang around
Go, turn all the fruits into bitter wine
It was only sweet when you were mine

หยุดสายฝนทั้งหมด และปล่อยให้ผืนดินเป็นพิษไป
ความรักมันไม่อยู่กับเราไปนานหรอก
เอาเลย เปลี่ยนผลไม้พวกนั้นให้กลายเป็นไวน์ขม ๆ
ชีวิตมันแสนหวานเมื่อตอนที่เธอเป็นของฉันเท่านั้นแหละ

There is an emptiness inside of me
Since you’ve been gone
All the world has lost it’s meaning
All my color’s run

มันมีความว่างเปล่าอยู่ในใจฉัน
ตั้งแต่ที่เธอจากฉันไป
โลกทั้งใบหมดสิ้นความหมาย
สีสันของฉันเหือดแห้งไป

Cause there’s nobody else who can hurt like you hurt me
I don’t want to be lonely
And there’s no other way, there’s no joy, there’s no meaning
Just this hollowed out feeling

เพราะไม่มีใครทำร้ายฉันได้เหมือนที่เธอทำกับฉันเลย
ฉันไม่อยากรู้สึกเหงาเลยนะ
และมันไม่มีทางอื่นแล้ว ไม่มีความสุข ไม่มีความหมาย
มีแต่ความว่างเปล่าในความรู้สึกนี้

Now all the love’s gone and nothing grows here
And I just feel wrong, so black out the sun
And all that we shared will slowly disappear
There’s a hole where my soul used to grow
So just black out the sun, sun, oh, whoa

ในเมื่อความรักทั้งหมดได้ตายจากไป และไม่มีอะไรเติบโตขึ้นอีกแล้ว
และฉันรู้สึกผิดเหลือเกิน เพราะงั้นก็ดับดวงตะวันไปเถอะ
และทุกอย่างที่เราเคยมีร่วมกันจะได้ค่อย ๆ เลือนหายไป
มีหลุมว่าง ๆ ในที่ที่จิตวิญญาณฉันเติบโตขึ้นมา
ดับดวงตะวันไปเถอะ

Now nothing compares, how could it even dare
Cause now that love’s gone, I want to black out the sun

ไม่มีอะไรเทียบได้เลยจริง ๆ จะกลัาพอได้ยังไง
เมื่อตอนนี้ความรักมันสูญสิ้นไปหมด ฉันก็อยากจะทำให้ดวงอาทิตย์ดับไปเลย

Cause there’s nobody else who could hurt like you hurt me
I don’t want to be lonely
And there is no other way, there’s no joy, there’s no meaning
Just this hollowed out feeling

เพราะไม่มีใครทำร้ายฉันได้เหมือนที่เธอทำกับฉันเลย
ฉันไม่อยากรู้สึกเหงาเลยนะ
และมันไม่มีทางอื่นแล้ว ไม่มีความสุข ไม่มีความหมาย
มีแต่ความว่างเปล่าในความรู้สึกนี้

Now all the love’s gone and nothing grows here
And I just feel wrong, so black out the sun
And all that we shared will slowly disappear
There’s a hole where my soul used to grow
So just black out the sun, oh, whoa, whoa

ในเมื่อความรักทั้งหมดได้ตายจากไป และไม่มีอะไรเติบโตขึ้นอีกแล้ว 
และฉันรู้สึกผิดเหลือเกิน เพราะงั้นก็ดับดวงตะวันไปเถอะ
และทุกอย่างที่เราเคยมีร่วมกันจะได้ค่อย ๆ เลือนหายไป
มีหลุมว่าง ๆ ในที่ที่จิตวิญญาณฉันเติบโตขึ้นมา
ดับดวงตะวันไปเถอะ