รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Adele – Oh My God

I ain’t got too much time to spend
But I make time for you to show how much I care
Wish that I would let you break my walls
But I’m still spinning out of control from the fall
Boy, you give good love, I won’t lie
It’s what keeps me comin’ back even though I’m terrified

ฉันมีเวลาไม่เยอะนัก
แต่ฉันจะหาเวลาให้เธอนะ เพื่อแสดงออกว่าฉันแคร์เธอแค่ไหน
ฉันอยากยอมให้เธอทำลายกำแพงของฉันลงได้
แต่ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้แล้ว หลังจากที่ร่วงหล่นลงมา
พ่อหนุ่ม นายน่ะมอบความรักดี ๆ ให้ฉันนะ ฉันพูดจริง
มันคือสิ่งที่ทำให้ฉันกลับมาได้เสมอ ถึงฉันจะกลัวแค่ไหนก็ตาม

I know that it’s wrong
But I want to have fun
Mh, yeah, mh, yeah
I know that it’s wrong
But I want to have fun
Mh, yeah, mh, yeah
Mh, yeah, mh, yeah

ฉันรู้นะว่ามันผิด
แต่ฉันอยากจะสนุกน่ะ
ฉันรู้นะว่ามันผิด
แต่ฉันอยากจะสนุกน่ะ

Oh, my God, I can’t believe it
Out of all the people in the world
What is the likelihood of jumping
Out of my life and into your arms?
Maybe, baby, I’m just losing my mind
‘Cause this is trouble, but it feels right
Teetering on the edge of Heaven and Hell
Is a battle that I cannot fight

โอ้พระเจ้า ไม่อยากเชื่อเลย
แต่จากทุกคนบนโลกใบนี้
โอกาสที่ฉันจะกระโดด
ออกจากชีวิตฉัน เข้าสู่ชีวิตอ้อมกอดของเธอมันมีมากแค่ไหนกันนะ?
บางที ฉันอาจจะแค่เสียสติไปนะ
เพราะนี่มันเป็นปัญหาจริง ๆ แต่มันรู้สึกดีนะ
โซเซอยู่บนเขตแดนระหว่างสวรรค์กับนรก
มันคือการต่อสู้ที่ฉันสู้ไม่ได้จริง ๆ

I’m a fool, but they all think I’m blind
I’d rather be a fool than leave myself behind
I don’t have to explain myself to you
I’m a grown woman and I do what I want to do

ฉันมันโง่ แต่พวกเขาคิดว่าฉันตาบอด
ฉันยอมเป็นคนโง่ ดีกว่าต้องทิ้งตัวตนไว้ข้างหลัง
ฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวฉันให้เธอฟัง
ฉันโตแล้ว และฉันจะทำอะไรก็ได้ที่ฉันอยากทำ

I know that it’s wrong
But I want to have fun
Mh, yeah, mh, yeah
I know that it’s wrong
But I want to have fun
Mh, yeah, mh, yeah

ฉันรู้นะว่ามันผิด
แต่ฉันอยากจะสนุกน่ะ
ฉันรู้นะว่ามันผิด
แต่ฉันอยากจะสนุกน่ะ

Oh, my God, I can’t believe it
Out of all the people in the world
What is the likelihood of jumping
Out of my life and into your arms?
Maybe, baby, I’m just losing my mind
‘Cause this is trouble, but it feels right
Teetering on the edge of Heaven and Hell
Is a battle that I cannot fight

โอ้พระเจ้า ไม่อยากเชื่อเลย
แต่จากทุกคนบนโลกใบนี้
โอกาสที่ฉันจะกระโดด
ออกจากชีวิตฉัน เข้าสู่ชีวิตอ้อมกอดของเธอมันมีมากแค่ไหนกันนะ?
บางที ฉันอาจจะแค่เสียสติไปนะ
เพราะนี่มันเป็นปัญหาจริง ๆ แต่มันรู้สึกดีนะ
โซเซอยู่บนเขตแดนระหว่างสวรรค์กับนรก
มันคือการต่อสู้ที่ฉันสู้ไม่ได้จริง ๆ

“Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me, let me down” (Oh Lord)
“Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me, let me down” (Don’t let me let myself down)
“Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me, let me down” (Oh my God)
“Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me, let me down” (Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh)

“พระเจ้า อย่าปล่อยฉันนะ” ฉันพูดว่า “พระเจ้า อย่าปล่อยฉันนะ” ฉันพูดว่า “พระเจ้า อย่าปล่อยให้ฉันทำตัวเองผิดหวังนะ”
“พระเจ้า อย่าปล่อยฉันนะ” ฉันพูดว่า “พระเจ้า อย่าปล่อยฉันนะ” ฉันพูดว่า “พระเจ้า อย่าปล่อยให้ฉันทำตัวเองผิดหวังนะ” (อย่าปล่อยให้ฉันทำตัวเองผิดหวังนะ)
“พระเจ้า อย่าปล่อยฉันนะ” ฉันพูดว่า “พระเจ้า อย่าปล่อยฉันนะ” ฉันพูดว่า “พระเจ้า อย่าปล่อยให้ฉันทำตัวเองผิดหวังนะ”
“พระเจ้า อย่าปล่อยฉันนะ” ฉันพูดว่า “พระเจ้า อย่าปล่อยฉันนะ” ฉันพูดว่า “พระเจ้า อย่าปล่อยให้ฉันทำตัวเองผิดหวังนะ”

Oh, my God, I can’t believe it
Out of all the people in the world
What is the likelihood of jumping
Out of my life and into your arms?
Maybe, baby, I’m just losing my mind
‘Cause this is trouble, but it feels right
Teetering on the edge of Heaven and Hell
Is a battle that I cannot fight

โอ้พระเจ้า ไม่อยากเชื่อเลย
แต่จากทุกคนบนโลกใบนี้
โอกาสที่ฉันจะกระโดด
ออกจากชีวิตฉัน เข้าสู่ชีวิตอ้อมกอดของเธอมันมีมากแค่ไหนกันนะ?
บางที ฉันอาจจะแค่เสียสติไปนะ
เพราะนี่มันเป็นปัญหาจริง ๆ แต่มันรู้สึกดีนะ
โซเซอยู่บนเขตแดนระหว่างสวรรค์กับนรก
มันคือการต่อสู้ที่ฉันสู้ไม่ได้จริง ๆ

“Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me, let me down” (I know that it’s wrong, but I want to have fun)
“Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me, let me down” (Mh, yeah, mh, yeah)
“Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me, let me down” (I know that it’s wrong, but I want to have fun)
“Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me, let me down” (Mh, yeah, mh, yeah)

“พระเจ้า อย่าปล่อยฉันนะ” ฉันพูดว่า “พระเจ้า อย่าปล่อยฉันนะ” ฉันพูดว่า “พระเจ้า อย่าปล่อยให้ฉันทำตัวเองผิดหวังนะ” (ฉันรู้ว่ามันผิด แต่ฉันอยากมีความสุขบ้าง)
“พระเจ้า อย่าปล่อยฉันนะ” ฉันพูดว่า “พระเจ้า อย่าปล่อยฉันนะ” ฉันพูดว่า “พระเจ้า อย่าปล่อยให้ฉันทำตัวเองผิดหวังนะ”
“พระเจ้า อย่าปล่อยฉันนะ” ฉันพูดว่า “พระเจ้า อย่าปล่อยฉันนะ” ฉันพูดว่า “พระเจ้า อย่าปล่อยให้ฉันทำตัวเองผิดหวังนะ” (ฉันรู้ว่ามันผิด แต่ฉันอยากมีความสุขบ้าง)
“พระเจ้า อย่าปล่อยฉันนะ” ฉันพูดว่า “พระเจ้า อย่าปล่อยฉันนะ” ฉันพูดว่า “พระเจ้า อย่าปล่อยให้ฉันทำตัวเองผิดหวังนะ”