รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Big Red Machine – Renegade feat. Taylor Swift

 

I tapped on your window on your darkest night
The shape of you was jagged and weak
There was nowhere for me to stay, but I stayed anyway
And if I would’ve known how many pieces you had crumbled into
I might have let them lay

ฉันเคาะกระจกหน้าต่างห้องเธอในค่ำคืนที่มืดมิดที่สุด
รูปร่างของเธอมันเลือนลางและขมุกขมัว
ไม่มีที่ไหนให้ฉันอยู่เลย แต่ฉันก็อยู่ตรงนี้ต่อไป
และหากฉันรู้ว่าเธอได้ใจสลายไปกี่ชิ้นส่วน
ฉันอาจจะปล่อยมันวางกองอยู่อย่างนั้นไปก็ได้

Are you really gonna talk about timing in times like these?
And let all your damage damage me
And carry your baggage up my street
And make me your future history, it’s time
You’ve come a long way; open the blinds, let me see your face
You wouldn’t be the first renegade to need somebody
Is it insensitive for me to say, “Get your shit together so I can love you?”
Is it really your anxiety that stops you from giving me everything?
Or do you just not want to?

นี่เธอจะมาพูดถึงจังหวะเวลา ในช่วงเวลาแบบนี้จริงดิ?
แล้วปล่อยให้บาดแผลที่เธอเจอมา มาทำร้ายฉันต่อ
เอาภาระของเธอ มาวางกองไว้บนถนนของฉัน
แล้วทำให้ฉันกลายเป็นประวัติศาสตร์ในอนาคตของเธอ ถึงเวลาแล้ว
เธอมาไกลมากนะ เปิดม่านนั้นสิ ให้ฉันเห็นหน้าเธอหน่อย
เธอคงไม่ใช่คนทรยศคนแรกหรอก ที่ต้องการใครสักคน
มันดูไร้ความรู้สึกเกินไปมั้ย ที่ฉันจะบอกว่า “ตั้งสติหน่อยสิ ฉันจะได้รักเธอได้”?
เป็นเพราะความกังวลของเธอจริง ๆ หรอ ที่ทำให้เธอหยุดมอบทุกอย่างให้ฉัน
หรือเธอแค่ไม่อยากจะให้?

I tapped on your window on your darkest night
The shape of you was jagged and weak
There was nowhere for me to stay, but I stayed anyway
You fire off missiles ’cause you hate yourself
But do you know you’re demolishing me?
And then you squeeze my hand as I’m about to leave

ฉันเคาะกระจกหน้าต่างห้องเธอในค่ำคืนที่มืดมิดที่สุด
รูปร่างของเธอมันเลือนลางและขมุกขมัว
ไม่มีที่ไหนให้ฉันอยู่เลย แต่ฉันก็อยู่ตรงนี้ต่อไป
เธอยิงมิสไซล์ออกมา เพราะเธอเกลียดตัวเอง
แต่รู้มั้ยว่าเธอกำลังทำลายฉันนะ
แล้วเธอก็บีบมือฉัน ขณะที่ฉันกำลังจะไป

Are you really gonna talk about timing in times like these?
And let all your damage damage me
And carry your baggage up my street
And make me your future history, it’s time
You’ve come a long way; open the blinds, let me see your face
You wouldn’t be the first renegade to need somebody
Is it insensitive for me to say, “Get your shit together so I can love you?”
Is it really your anxiety that stops you from giving me everything?
Or do you just not want to?

นี่เธอจะมาพูดถึงจังหวะเวลา ในช่วงเวลาแบบนี้จริงดิ?
แล้วปล่อยให้บาดแผลที่เธอเจอมา มาทำร้ายฉันต่อ
เอาภาระของเธอ มาวางกองไว้บนถนนของฉัน
แล้วทำให้ฉันกลายเป็นประวัติศาสตร์ในอนาคตของเธอ ถึงเวลาแล้ว
เธอมาไกลมากนะ เปิดม่านนั้นสิ ให้ฉันเห็นหน้าเธอหน่อย
เธอคงไม่ใช่คนทรยศคนแรกหรอก ที่ต้องการใครสักคน
มันดูไร้ความรู้สึกเกินไปมั้ย ที่ฉันจะบอกว่า “ตั้งสติหน่อยสิ ฉันจะได้รักเธอได้”?
เป็นเพราะความกังวลของเธอจริง ๆ หรอ ที่ทำให้เธอหยุดมอบทุกอย่างให้ฉัน
หรือเธอแค่ไม่อยากจะให้?

And if I would’ve known
How sharp the pieces were you’d crumbled into
I might’ve let them lay

และฉันน่าจะรู้นะ
ว่าชิ้นส่วนหัวใจที่แหลกสลายของเธอมันคมขนาดไหน
ฉันจะได้ปล่อยมันกองอยู่อย่างนั้น

Are you really gonna talk about timing in times like these?
And let all your damage damage me
And carry your baggage up my street
And make me your future history, it’s time
You’ve come a long way; open the blinds, let me see your face
You wouldn’t be the first renegade to need somebody

นี่เธอจะมาพูดถึงจังหวะเวลา ในช่วงเวลาแบบนี้จริงดิ? 
แล้วปล่อยให้บาดแผลที่เธอเจอมา มาทำร้ายฉันต่อ 
เอาภาระของเธอ มาวางกองไว้บนถนนของฉัน 
แล้วทำให้ฉันกลายเป็นประวัติศาสตร์ในอนาคตของเธอ ถึงเวลาแล้ว
เธอมาไกลมากนะ เปิดม่านนั้นสิ ให้ฉันเห็นหน้าเธอหน่อย
เธอคงไม่ใช่คนทรยศคนแรกหรอก ที่ต้องการใครสักคน

To need somebody, to need somebody, to need somebody, to need
Are you really gonna talk about timing in times like these?
And let all your damage damage me
And carry your baggage up my street
And make me your future history, it’s time
Is it insensitive for me to say, “Get your shit together so I can love you?”
You’ve come a long way, open the blinds, let me see your face
You wouldn’t be the first renegade to need somebody
Is it really your anxiety that stops you from giving me everything?
Or do you just not want to?

ที่ต้องการใครสักคน
นี่เธอจะมาพูดถึงจังหวะเวลา ในช่วงเวลาแบบนี้จริงดิ?
แล้วปล่อยให้บาดแผลที่เธอเจอมา มาทำร้ายฉันต่อ
เอาภาระของเธอ มาวางกองไว้บนถนนของฉัน
แล้วทำให้ฉันกลายเป็นประวัติศาสตร์ในอนาคตของเธอ ถึงเวลาแล้ว
มันดูไร้ความรู้สึกเกินไปมั้ย ที่ฉันจะบอกว่า “ตั้งสติหน่อยสิ ฉันจะได้รักเธอได้”?
เธอมาไกลมากนะ เปิดม่านนั้นสิ ให้ฉันเห็นหน้าเธอหน่อย
เธอคงไม่ใช่คนทรยศคนแรกหรอก ที่ต้องการใครสักคน
เป็นเพราะความกังวลของเธอจริง ๆ หรอ ที่ทำให้เธอหยุดมอบทุกอย่างให้ฉัน
หรือเธอแค่ไม่อยากจะให้?