Taylor Swift – hoax

แปลเพลง Taylor Swift – hoax เนื้อเพลง lyrics

 


My only one
My smoking gun
My eclipsed sun
This has broken me down
My twisted knife
My sleepless night
My winless fight
This has frozen my ground

หนึ่งเดียวของฉัน
ปืนที่พึ่งเหนี่ยวไกไปแล้วของฉัน
สุริยุปราคาของฉัน
มันทำให้ฉันใจสลาย
ใบมีดที่บิดเบี้ยวของฉัน
ค่ำคืนที่นอนไม่หลับของฉัน
การต่อสู้ที่ไม่มีวันชนะของฉัน
มันทำให้พื้นดินของฉันเยือกแข็งไป

Stood on the cliffside screaming, ”Give me a reason”
Your faithless love’s the only hoax I believe in
Don’t want no other shade of blue but you
No other sadness in the world would do

ฉันยืนอยู่บนขอบผา กรีดร้องออกมาว่า “ขอเหตุผลให้ฉันที”
ความรักอันไร้ศรัทธาของเธอ มันเป็นเรื่องหลอกลวงเพียงอย่างเดียวที่ฉันเชื่อ
ฉันไม่ต้องการเฉดสีฟ้าหม่นไหนอีกแล้ว นอกจากเธอ
ไม่มีความโศกเศร้าใดในโลกที่จะแทนที่ได้แล้ว

My best laid plan
Your sleight of hand
My barren land
I am ash from your fire

แผนการที่แยบยลที่สุดของฉัน
ความมือไวของเธอ
ดินแดนอันแห้งแล้งของฉัน
ฉันคือขี้เถ้าจากเปลวไฟของเธอ

Stood on the cliffside screaming, “Give me a reason”
Your faithless love’s the only hoax I believe in
Don’t want no other shade of blue but you
No other sadness in the world would do

ฉันยืนอยู่บนขอบผา กรีดร้องออกมาว่า “ขอเหตุผลให้ฉันที” 
ความรักอันไร้ศรัทธาของเธอ มันเป็นเรื่องหลอกลวงเพียงอย่างเดียวที่ฉันเชื่อ 
ฉันไม่ต้องการเฉดสีฟ้าหม่นไหนอีกแล้ว นอกจากเธอ 
ไม่มีความโศกเศร้าใดในโลกที่จะแทนที่ได้แล้ว

You know I left a part of me back in New York
You knew the hero died so what’s the movie for?
You knew it still hurts underneath my scars
From when they pulled me apart
You knew the password so I let you in the door
You knew you won so what’s the point of keeping score?
You knew it still hurts underneath my scars
From when they pulled me apart
But what you did was just as dark
(Ah, ah, ah)
Darling, this was just as hard
As when they pulled me apart

เธอก็รู้ ว่าฉันทิ้งบางส่วนของฉันไว้ที่นิวยอร์ค
เธอรู้ว่าฮีโร่จะต้องตาย แล้วจะมีหนังเรื่องนั้นไปทำไม?
เธอก็รู้ว่ามันยังเจ็บ ภายใต้แผลของฉัน
จากตอนที่พวกเขารุมทึ้งฉัน
เธอรู้พาสเวิร์ดของฉัน ฉันก็เลยยอมให้เธอเข้ามา
เธอรู้ว่าเธอชนะอยู่แล้ว จะทำแต้มต่อไปทำไม?
เธอก็รู้ว่ามันยังเจ็บ ภายใต้แผลของฉัน
จากตอนที่พวกเขารุมทึ้งฉัน
แต่สิ่งที่เธอทำมันช่างมืดมน
ที่รัก มันช่างโหดเหี้ยม
เหมือนกับตอนที่พวกเขารุมทึ้งฉันเลย

My only one
My kingdom come undone
My broken drum
You have beaten my heart
Don’t want no other shade of blue but you
No other sadness in the world would do

หนึ่งเดียวในใจฉัน
อาณาจักรของฉันที่ล่มสลาย
กลองที่พังของฉัน
เธอย่ำยีหัวใจฉัน
ฉันไม่ต้องการเฉดสีฟ้าหม่นไหนอีกแล้ว นอกจากเธอ
ไม่มีความโศกเศร้าใดในโลกที่จะแทนที่ได้แล้ว

Loading...

เนื้อเพลงนี้เป็นไงบ้าง? How's this lyrics?

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com