fbpx

Dua Lipa – Hallucinate


Pocketful of honey and I’m ready to go
No, I ain’t got no money, but I’m letting you know
That I’ma love you like a fool
Breathe you in till I hallucinate (Mmm)
Body make you silly, make you do what I want
Oh baby, I can make it pretty, I could string you along
But I’ma love you like a fool
Breathe you in till I hallucinate (Mmm)

น้ำผึ้งเต็มกระเป๋า และฉันก็พร้อมจะไปแล้วล่ะ
ฉันไม่มีเงินหรอกนะ แต่ฉันแค่อยากจะบอกให้เธอรู้ไว้
ว่าฉันจะรักเธอเหมือนคนโง่
และเสพเธอเข้าไปจนหลอนไปเลย
เรือนร่างที่ทำให้เธออ้ำอึ้ง ทำให้เธอทำทุกสิ่งที่ฉันต้องการ
ที่รัก ฉันจะทำให้มันงดงามขึ้นมาเลย และก็จะเล่นเธอไปพร้อม ๆ กัน
แต่ฉันจะรักเธอเหมือนคนโง่
และเสพเธอเข้าไปจนหลอนไปเลย

No, I couldn’t live without your touch
No, I could never have too much
I’ll breathe you in forever and ever
Hallucinate

ไม่นะ ฉันอยู่โดยปราศจากสัมผัสจากเธอไม่ได้
ไม่นะ ไม่เคยรู้สึกว่ามันมากเกินไปเลย
ฉันจะเสพเธอไปตลอดกาล
จนเห็นภาพหลอนไปเลย

I hallucinate when you call my name
Got stars in my eyes
And they don’t fade when you come my way
I’m losing my mi-mi-mi-mind, mi-mi-mi-mind
Mi-mi-mi-mind, mi-mi-mi-mind
I hallucinate when you call my name
Got stars in my

ฉันเห็นภาพหลอนเลย เวลาที่เธอเรียกชื่อฉัน
เหมือนมีดวงดาวในตาฉัน
และมันก็ไม่เลือนหายไปเลย เวลาเธอมาหาฉัน
ฉันเสียสติไป
สติแตกไปแล้ว
ฉันเห็นภาพหลอนเลย เวลาที่เธอเรียกชื่อฉัน
เหมือนมีดวงดาว

Put you in my hall of fame, middle of the wall
Yeah, you’re my one, my favorite, my ride or die, oh
Yeah, I’ma love you like a fool
Breathe you in till I hallucinate (Mmm)

จะให้เธออยู่ในหอเกียรติยศของฉัน อยู่ตรงกลางเลยนะ
เธอคือสุดโปรดของฉันเลยนะ เป็นคู่ชีวิตของฉัน
ฉันจะรักเธอเหมือนคนโง่
และเสพเธอเข้าไปจนหลอนไปเลย


Loading...

No, I couldn’t live without your touch
No, I could never have too much
I’ll breathe you in forever and ever
Hallucinate

ไม่นะ ฉันอยู่โดยปราศจากสัมผัสจากเธอไม่ได้
ไม่นะ ไม่เคยรู้สึกว่ามันมากเกินไปเลย
ฉันจะเสพเธอไปตลอดกาล
จนเห็นภาพหลอนไปเลย

I hallucinate when you call my name
Got stars in my eyes
And they don’t fade when you come my way
I’m losing my mi-mi-mi-mind, mi-mi-mi-mind
Mi-mi-mi-mind, mi-mi-mi-mind
I hallucinate when you call my name
Got stars in my

ฉันเห็นภาพหลอนเลย เวลาที่เธอเรียกชื่อฉัน 
เหมือนมีดวงดาวในตาฉัน 
และมันก็ไม่เลือนหายไปเลย เวลาเธอมาหาฉัน 
ฉันเสียสติไป 
สติแตกไปแล้ว 
ฉันเห็นภาพหลอนเลย เวลาที่เธอเรียกชื่อฉัน 
เหมือนมีดวงดาว

Wanna be right where you are
Let’s go dancing in the dark
Don’t wait, you can push to start, lose control
Kill me slowly with your kiss
Wrap me ’round your fingertips
Damn, I need another hit
(Make me lose my mind)

อยากจะอยู่ในที่ที่เธออยู่นะ
ไปเต้นรำกันในความมืดดีกว่า
อย่ารอช้า ให้เธอกดปุ่มเริ่มได้เลย เสียสติกันไปเลยก็ได้
ค่อย ๆ ฆ่าฉันด้วยจูบของเธอสิ
พันฉันไว้ที่ปลายนิ้วของเธอ
ให้ตายสิ ฉันอยากได้อีกทีจริง ๆ
(ทำให้ฉันเสียสติไปเลย)

I hallucinate when you call my name
Got stars in my eyes
And they don’t fade when you come my way
I’m losing my mi-mi-mi-mind, mi-mi-mi-mind
Mi-mi-mi-mind, mi-mi-mi-mind
I hallucinate when you call my name
Got stars in my

ฉันเห็นภาพหลอนเลย เวลาที่เธอเรียกชื่อฉัน
เหมือนมีดวงดาวในตาฉัน
และมันก็ไม่เลือนหายไปเลย เวลาเธอมาหาฉัน
ฉันเสียสติไป
สติแตกไปแล้ว
ฉันเห็นภาพหลอนเลย เวลาที่เธอเรียกชื่อฉัน
เหมือนมีดวงดาว

Loading...

เนื้อเพลงนี้เป็นไงบ้าง? How's this lyrics?

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com