รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Harry Styles – Adore You

Walk in your rainbow paradise (Paradise)
Strawberry lipstick state of mind (State of mind)
I get so lost inside your eyes
Would you believe it?

เดินอยู่ในสวรรค์สีรุ้งของเธอ
ภาพความคิดเป็นสีชมพูแบบลิปสติกสตรอเบอร์รี่
ฉันหลงไปในสายตาของเธอ
เธอจะเชื่อมั้ยนะ?

You don’t have to say you love me
You don’t have to say nothing
You don’t have to say you’re mine

เธอไม่ต้องบอกว่าเธอรักฉันได้
เธอไม่ต้องบอกอะไรเลยก็ได้นะ
เธอไม่ต้องบอกว่าเธอเป็นของฉันก็ได้

Honey (Ah-ah-ah)
I’d walk through fire for you, just let me adore you
Oh, honey (Ah-ah-ah)
I’d walk through fire for you, just let me adore you
Like it’s the only thing I’ll ever do

ที่รัก
ฉันยอมเดินลุยไฟเพื่อเธอ แค่ขอให้ฉันได้รักเธอก็พอ
ที่รัก
ฉันยอมเดินลุยไฟเพื่อเธอ แค่ขอให้ฉันได้รักเธอก็พอ
เหมือนมันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ฉันจะทำ

You’re wonder under summer sky (Summer sky)
Brown skin and lemon over ice
Would you believe it?

เธอคือสิ่งมหัศจรรย์ใต้ท้องฟ้าฤดูร้อน
ผิวสีน้ำตาล และน้ำแข็งราดมะนาว
เธอจะเชื่อมั้ยนะ?

You don’t have to say you love me
I just wanna tell you somethin’
Lately, you’ve been on my mind

เธอไม่ต้องบอกว่าเธอรักฉันได้
ฉันแค่อยากจะบอกอะไรเธอสักอย่าง
หลัง ๆ มานี้ เธออยู่ในใจฉันตลอดเลยนะ

Honey (Ah-ah-ah)
I’d walk through fire for you, just let me adore you
Oh, honey (Ah-ah-ah)
I’d walk through fire for you, just let me adore you
Oh, honey (Ah-ah-ah)
I’d walk through fire for you, just let me adore you
Like it’s the only thing I’ll ever do
It’s the only thing I’ll ever do

ที่รัก
ฉันยอมเดินลุยไฟเพื่อเธอ แค่ขอให้ฉันได้รักเธอก็พอ
ที่รัก
ฉันยอมเดินลุยไฟเพื่อเธอ แค่ขอให้ฉันได้รักเธอก็พอ
ที่รัก
ฉันยอมเดินลุยไฟเพื่อเธอ แค่ขอให้ฉันได้รักเธอก็พอ
นั่นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ฉันจะทำ

I’d walk through fire for you, just let me adore you
Oh, honey (Ah-ah-ah)
I’d walk through fire for you, just let me adore you
Like it’s the only thing I’ll ever do (Ah-ah-ah)
I’d walk through fire for you, just let me adore you
Oh, honey (Ah-ah-ah), oh, honey
I’d walk through fire for you, just let me adore you

ฉันยอมเดินลุยไฟเพื่อเธอ แค่ขอให้ฉันได้รักเธอก็พอ 
ที่รัก 
ฉันยอมเดินลุยไฟเพื่อเธอ แค่ขอให้ฉันได้รักเธอก็พอ 
เหมือนมันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ฉันจะทำ 
ฉันยอมเดินลุยไฟเพื่อเธอ แค่ขอให้ฉันได้รักเธอก็พอ 
ที่รัก 
ฉันยอมเดินลุยไฟเพื่อเธอ แค่ขอให้ฉันได้รักเธอก็พอ

Oh, honey
Just let me adore you
Like it’s the only thing I’ll ever do

ที่รัก
ให้ฉันได้รักเธอก็พอนะ
เหมือนมันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ฉันจะทำ