fbpx

Carly Rae Jepsen – Want You In My Room


When all the lights out (Hey), where you going?
I keep a window, for you, it’s always open
I’m like a lighthouse, I’m a reminder of where you going
I’m in your head now, from every second now
Is your love growing?

เมื่อแสงไฟทั้งหมดดับลง เธอจะไปไหนน่ะ?
ฉันเปิดหน้าต่างไว้ เพื่อเธอเลยนะ มันเปิดอยู่เสมอแหละ
ฉันเหมือนดั่งประภาคาร คอยย้ำเตือนว่าเธอต้องไปที่ใด
ฉันอยู่ในความคิดเธอแล้ว จากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะ
ความรักของเธอมันเพิ่มขึ้นไหม?

Oh, with you (Hey), a girl could get bolder
I just wanna get a little bit closer (Ha-ah-ah)
And I’ll press you to the pages of my heart
Don’t go, no (Hey), the night’s not over
I just wanna get a little bit closer (A little bit closer)
And I’ll press you to the pages of my heart (Hey)

เมื่ออยู่กับเธอ ผู้หญิงคนหนึ่งก็กล้าขึ้นมาได้
ฉันแค่อยากจะเข้าใกล้เธอมากกว่าเดิม
และจะกดเธอลงในหน้าหนังสือของหัวใจฉัน
อย่าไปเลยนะ คืนนี้มันยังไม่จบลง
ฉันแค่อยากจะเข้าใกล้เธอมากกว่าเดิม
และจะกดเธอลงในหน้าหนังสือของหัวใจฉัน

(I want you in my room)
On the bed, on the floor
(I want you in my room)
I don’t care anymore
I wanna do bad things to you
Slide on through my window
(I want you in my room)
Baby, don’t you want me, too?

(ฉันอยากให้เธอมาอยู่ในห้องฉันนะ) 
บนเตียง บนพื้นก็ได้ 
(ฉันอยากให้เธอมาอยู่ในห้องฉันนะ)  
ไม่แคร์อีกต่อไปแล้ว 
ฉันอยากจะทำเรื่องแย่ๆกับเธอ 
ลอดตัวเข้ามาทางหน้าต่างฉันเลย 
(ฉันอยากให้เธอมาอยู่ในห้องฉันนะ)  
ที่รัก เธอไม่ได้ต้องการฉันเหมือนกันเหรอ?

When no one loves you like they really mean it
I got you covered, under covers
Can you feel it?


Loading...

เมื่อไม่มีใครรักเธอ อย่างจริงใจ
ฉันจะปกป้องเธอเอง แอบซ่อนตัวเองไว้
เธอรู้สึกไหม?

Oh, with you (Hey), a girl could get bolder
I just wanna get a little bit closer (Ha-ah-ah)
And I’ll press you to the pages of my heart
Don’t go, no (Hey), the night’s not over
I just wanna get a little bit closer (A little bit closer)
And I’ll press you to the pages of my heart (Hey)

เมื่ออยู่กับเธอ ผู้หญิงคนหนึ่งก็กล้าขึ้นมาได้
ฉันแค่อยากจะเข้าใกล้เธอมากกว่าเดิม
และจะกดเธอลงในหน้าหนังสือของหัวใจฉัน
อย่าไปเลยนะ คืนนี้มันยังไม่จบลง
ฉันแค่อยากจะเข้าใกล้เธอมากกว่าเดิม
และจะกดเธอลงในหน้าหนังสือของหัวใจฉัน

(I want you in my room)
On the bed, on the floor
(I want you in my room)
I don’t care anymore
I wanna do bad things to you
Slide on through my window
(I want you in my room)
Baby, don’t you want me, too?

(ฉันอยากให้เธอมาอยู่ในห้องฉันนะ)
บนเตียง บนพื้นก็ได้
(ฉันอยากให้เธอมาอยู่ในห้องฉันนะ)
ไม่แคร์อีกต่อไปแล้ว
ฉันอยากจะทำเรื่องแย่ๆกับเธอ
ลอดตัวเข้ามาทางหน้าต่างฉันเลย
(ฉันอยากให้เธอมาอยู่ในห้องฉันนะ)
ที่รัก เธอไม่ได้ต้องการฉันเหมือนกันเหรอ?

Baby, don’t you want me, too?
On the bed, on the floor
Slide on through my window
Baby, don’t you want me, too?

ที่รัก เธอไม่ได้ต้องการฉันเหมือนกันเหรอ?
บนเตียง บนพื้นก็ได้
ลอดตัวเข้ามาทางหน้าต่างฉันเลย
ที่รัก เธอไม่ได้ต้องการฉันเหมือนกันเหรอ?

Loading...

คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com