Jonas Brothers – Sucker

 

We go together
Better than birds of a feather, you and me
We change the weather, yeah
I’m feelin’ heat in December when you’re ’round me

เราเข้ากันได้
ดียิ่งกว่าคนที่มีอะไรเหมือนๆกัน เธอกับฉัน
เราเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกันได้เลย
ฉันรู้สึกได้ถึงความเร่าร้อนท่ามกลางเดือนธันวาเลย เวลาเธออยู่ใกล้ฉัน

I’ve been dancin’ on top of cars and stumblin’ out of bars
I follow you through the dark, can’t get enough
You’re the medicine and the pain, the tattoo inside my brain
And, baby, you know it’s obvious

ฉันเต้นรำอยู่บนหลังคารถ และโซเซออกมาจากบาร์
ฉันตามเธอไปในความมืด ไม่เคยรู้สึกพอเลยจริงๆ
เธอเป็นทั้งยาและความเจ็บปวด เธอเป็นเหมือนรอยสักในสมองของฉัน
ที่รัก รู้มั้ย มันชัดเจนสุดๆเลย

I’m a sucker for you
You say the word and I’ll go anywhere blindly
I’m a sucker for you, yeah
Any road you take, you know that you’ll find me
I’m a sucker for all the subliminal things
No one knows about you (About you), about you (About you)
And you’re makin’ the typical me break my typical rules
It’s true, I’m a sucker for you, yeah

ฉันยอมเป็นคนโง่เพื่อเธอ
แค่เธอพูดคำเดียว ฉันก็จะตามเธอไปเหมือนคนตาบอด
ฉันยอมเป็นคนโง่เพื่อเธอ
ไม่ว่าเธอจะเลือกเดินไปทางไหน เธอก็รู้ว่ายังไงเธอจะต้องพบฉันแน่ๆ
ฉันยอมเป็นคนโง่เพื่อทุกๆสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่
ไม่มีใครรู้เรื่องของเธอหรอก
และเธอก็ทำให้ปกติที่ตัวฉันเป็น ยอมทำลายกฏปกติๆพวกนั้นไปหมด
มันคือความจริงนะ ฉันยอมเป็นคนโง่เพื่อเธอเลย

Don’t complicate it (Yeah)
‘Cause I know you and you know everything about me
I can’t remember (Yeah) all of the nights
I don’t remember when you’re ’round me (Oh, yeah, yeah)

อย่าทำให้มันซับซ้อนนักเลย
เพราะฉันรู้จักเธอดี และเธอก็รู้ทุกๆเรื่องของฉันเหมือนกัน
ฉันจำไม่ได้เลย เรื่องราวทุกๆคืน
ฉันจำอะไรไม่ได้เลย เวลาเธออยู่ใกล้ฉัน


I’ve been dancin’ on top of cars and stumblin’ out of bars
I follow you through the dark, can’t get enough
You’re the medicine and the pain, the tattoo inside my brain
And, baby, you know it’s obvious

ฉันเต้นรำอยู่บนหลังคารถ และโซเซออกมาจากบาร์
ฉันตามเธอไปในความมืด ไม่เคยรู้สึกพอเลยจริงๆ
เธอเป็นทั้งยาและความเจ็บปวด เธอเป็นเหมือนรอยสักในสมองของฉัน
ที่รัก รู้มั้ย มันชัดเจนสุดๆเลย

I’m a sucker for you
You say the word and I’ll go anywhere blindly
I’m a sucker for you, yeah
Any road you take, you know that you’ll find me
I’m a sucker for all the subliminal things
No one knows about you (About you), about you (About you)
And you’re makin’ the typical me break my typical rules
It’s true, I’m a sucker for you, yeah (Uh)

ฉันยอมเป็นคนโง่เพื่อเธอ
แค่เธอพูดคำเดียว ฉันก็จะตามเธอไปเหมือนคนตาบอด
ฉันยอมเป็นคนโง่เพื่อเธอ
ไม่ว่าเธอจะเลือกเดินไปทางไหน เธอก็รู้ว่ายังไงเธอจะต้องพบฉันแน่ๆ
ฉันยอมเป็นคนโง่เพื่อทุกๆสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่
ไม่มีใครรู้เรื่องของเธอหรอก
และเธอก็ทำให้ปกติที่ตัวฉันเป็น ยอมทำลายกฏปกติๆพวกนั้นไปหมด
มันคือความจริงนะ ฉันยอมเป็นคนโง่เพื่อเธอเลย

(I’m a sucker for you)
I’ve been dancin’ on top of cars and stumblin’ out of bars
I follow you through the dark, can’t get enough
You’re the medicine and the pain, the tattoo inside my brain
And, baby, you know it’s obvious

(ฉันยอมเป็นคนโง่เพื่อเธอเลย)
ฉันเต้นรำอยู่บนหลังคารถ และโซเซออกมาจากบาร์
ฉันตามเธอไปในความมืด ไม่เคยรู้สึกพอเลยจริงๆ
เธอเป็นทั้งยาและความเจ็บปวด เธอเป็นเหมือนรอยสักในสมองของฉัน
ที่รัก รู้มั้ย มันชัดเจนสุดๆเลย

I’m a sucker for you, yeah
Say the word and I’ll go anywhere blindly
I’m a sucker for you, yeah
Any road you take, you know that you’ll find me
I’m a sucker for all the subliminal things
No one knows about you (About you), about you (About you)
And you’re makin’ the typical me break my typical rules
It’s true, I’m a sucker for you (Uh)
I’m a sucker for you

ฉันยอมเป็นคนโง่เพื่อเธอ
แค่เธอพูดคำเดียว ฉันก็จะตามเธอไปเหมือนคนตาบอด
ฉันยอมเป็นคนโง่เพื่อเธอ
ไม่ว่าเธอจะเลือกเดินไปทางไหน เธอก็รู้ว่ายังไงเธอจะต้องพบฉันแน่ๆ
ฉันยอมเป็นคนโง่เพื่อทุกๆสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่
ไม่มีใครรู้เรื่องของเธอหรอก
และเธอก็ทำให้ปกติที่ตัวฉันเป็น ยอมทำลายกฏปกติๆพวกนั้นไปหมด
มันคือความจริงนะ ฉันยอมเป็นคนโง่เพื่อเธอเลย


คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com