fbpx

Ariana Grande – Nobody Does It Better (Unreleased)

 

So what we gon’ do?
So what you gon’ do?
So what we gon’ do?
So what you gon’ do?

เราจะทำไงดีล่ะ?
เธอจะทำยังไง?
เราจะทำไงดีล่ะ?
เธอจะทำยังไง?

You said you’d never forget her
And she said she could change your life
It happened on the day you met her
A love at first sight made you blind

เธอบอกว่าเธอไม่มีทางลืมนังนั่นได้
และหล่อนบอกว่าหล่อนน่ะเปลี่ยนชีวิตเธอได้
มันเกิดขึ้นในวันที่เธอไปพบกับมัน
รักแรกพบ ทำให้เธอตาบอด

But I warned you she wasn’t who she claimed to be
And no one could love you like me

แต่ฉันเตือนเธอแล้วนะ ว่านังนั่นไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวมันเองบอกเอาไว้หรอก
และไม่มีใครรักเธอได้เท่าฉันแล้วล่ะ

Cause nobody does it better
I know you’re sittin’ at home cryin’ cause you miss me
Nobody does it better
You must be out of your mind, boy, what was you thinkin’?
Yeah nobody does it
No one, no one
No-no-nobody does it
No one, no one
No-no-nobody does it better

เพราะไม่มีใครทำได้ดีกว่านี้แล้ว
ฉันรู้ว่าเธอนั่งร้องไห้อยู่บ้าน เพราะเธอคิดถึงฉัน
ไม่มีใครทำได้ดีกว่านี้แล้วล่ะ
เธอต้องเสียสติแน่ๆ คิดอะไรอยู่น่ะ?
ไม่มีใครทำได้
ไม่มีใครเลย
ไม่มีใครทำได้
ไม่มีใครเลย
ไม่มีใครทำได้ดีกว่าฉันหรอก

Don’t throw your heart out in a letter
Cause I already read your mind
You know you missed out on forever
And settled for a waste of time

อย่าโยนหัวใจเธอลงในกระดาษเลย
เพราะฉันอ่านใจเธอเรียบร้อยแล้ว
เธอรู้ว่าเธอพลาดไปตลอดชีวิตนั่นแหละ
และก็ลงหลักปักฐานไปอย่างเสียเวลา


Loading...

But I warned you she wasn’t who she claimed to be
And no one could love you like me

แต่ฉันเตือนเธอแล้วนะ ว่านังนั่นไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวมันเองบอกเอาไว้หรอก
และไม่มีใครรักเธอได้เท่าฉันแล้วล่ะ

Cause nobody does it better
I know you’re sittin’ at home cryin’ cause you miss me
Nobody does it better
You must be out of your mind, boy, what was you thinkin’?
Yeah nobody does it
No one, no one
No-no-nobody does it
No one, no one
No-no-nobody does it better

เพราะไม่มีใครทำได้ดีกว่านี้แล้ว
ฉันรู้ว่าเธอนั่งร้องไห้อยู่บ้าน เพราะเธอคิดถึงฉัน
ไม่มีใครทำได้ดีกว่านี้แล้วล่ะ
เธอต้องเสียสติแน่ๆ คิดอะไรอยู่น่ะ?
ไม่มีใครทำได้
ไม่มีใครเลย
ไม่มีใครทำได้
ไม่มีใครเลย
ไม่มีใครทำได้ดีกว่าฉันหรอก

But I warned you she wasn’t who she claimed to be
And no one could love you like me

แต่ฉันเตือนเธอแล้วนะ ว่านังนั่นไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวมันเองบอกเอาไว้หรอก
และไม่มีใครรักเธอได้เท่าฉันแล้วล่ะ

Cause nobody does it better
I know you’re sittin’ at home cryin’ cause you miss me
Nobody does it better
You must be out of your mind, boy, what was you thinkin’?
Yeah nobody does it (Say no one, say no one)
No one, no one
No-no-nobody does it
No one, no one
No-no-nobody does it better

เพราะไม่มีใครทำได้ดีกว่านี้แล้ว
ฉันรู้ว่าเธอนั่งร้องไห้อยู่บ้าน เพราะเธอคิดถึงฉัน
ไม่มีใครทำได้ดีกว่านี้แล้วล่ะ
เธอต้องเสียสติแน่ๆ คิดอะไรอยู่น่ะ?
ไม่มีใครทำได้
ไม่มีใครเลย
ไม่มีใครทำได้
ไม่มีใครเลย
ไม่มีใครทำได้ดีกว่าฉันหรอก

So what we gon’ do?
No-no-nobody does it
So what you gon’ do?
So what we gon’ do?
No-no-nobody does it better
So what you gon’ do?
No-no-nobody does it better
No-no-nobody does it better

เราจะทำไงล่ะ
ไม่มีใครทำได้
เธอจะทำไงล่ะ?
เราจะทำไงต่อ?
ไม่มีใครทำได้ดีกว่าฉันแล้ว
เธอจะทำไงล่ะ?
ไม่มีใครทำได้ดีกว่าฉันแล้ว
ไม่มีใครทำได้ดีกว่าฉันแล้ว

Loading...

คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com