fbpx

Sam Smith – Fire On Fire

 

My mother said I’m too romantic
She said, “You’re dancing in the movies”
I almost started to believe her
Then I saw you and I knew
Maybe it’s ’cause I got a little bit older
Maybe it’s all that I’ve been through
I’d like to think it’s how you lean on my shoulder
And how I see myself with you

แม่บอกว่าฉันโรแมนติคเกินไป
ท่านบอกว่า “ลูกเหมือนเต้นอยู่ในหนังเลย”
ฉันเริ่มที่จะเชื่อแม่
แล้วพอก็ได้พบเธอ และก็รู้ทันที
บางที มันอาจจะเพราะฉันโตขึ้นแล้ว
บางที มันอาจจะด้วยสิ่งที่ฉันผ่านพ้นมา
ฉันชอบที่จะคิดว่า มันเป็นเพราะเธอพึ่งพิงไหล่ฉัน
และฉันก็เห็นตัวเองอยู่กับเธอ

I don’t say a word
But still, you take my breath and steal the things I know
There you go, saving me from out of the cold

ฉันไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้น
แต่ว่า เธอก็ยังพรากลมหายใจไป และขโมยทุกสิ่งที่ฉันรู้จักไปได้เลย
เอาอีกแล้ว เธอช่วยฉันจากความหนาวเหน็บอีกครั้ง

Fire on fire would normally kill us
But this much desire, together, we’re winners
They say that we’re out of control and some say we’re sinners
But don’t let them ruin our beautiful rhythms
‘Cause when you unfold me and tell me you love me
And look in my eye
You are perfection, my only direction
It’s fire on fire, mmm
It’s fire on fire

ไฟสุมไฟมักจะฆ่าเรา
แต่ความปราถนารุนแรงขนาดนี้ เมื่อรวมกันทำให้เรากลายเป็นผู้ชนะ
พวกเขาว่ากันว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้ และเราก็เป็นคนบาป
แต่อย่าปล่อยให้พวกเขามาทำให้จังหวะอันแสนงดงามของเราพังทลายลงเลย
เพราะเวลาที่เธอปลดเปลื้องฉัน และบอกฉันว่าเธอรักฉัน
และมองตาของฉัน
เธอคือความสมบูรณ์แบบ เส้นทางเดียวของฉัน
มันคือไฟสุมไฟ
ไฟสุมไฟ

When we fight, we fight like lions
But then we love and feel the truth
We lose our minds in a city of roses
We won’t abide by any rules

เวลาเราทะเลาะกัน เราก็ตีกันแรงเหมือนสิงโตเลย
แต่พอเรารักกันและรู้สึกถึงความจริง
เราก็เสียสติไปท่ามกลางเมืองแห่งดอกกุหลาบ
ไม่ทำตามกฏเกณฑ์ใดๆ

I don’t say a word
But still, you take my breath and steal the things I know
There you go, saving me from out of the cold


Loading...

ฉันไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้น
แต่ว่า เธอก็ยังพรากลมหายใจไป และขโมยทุกสิ่งที่ฉันรู้จักไปได้เลย
เอาอีกแล้ว เธอช่วยฉันจากความหนาวเหน็บอีกครั้ง

Fire on fire would normally kill us
But this much desire, together, we’re winners
They say that we’re out of control and some say we’re sinners
But don’t let them ruin our beautiful rhythms
‘Cause when you unfold me and tell me you love me
And look in my eye
You are perfection, my only direction
It’s fire on fire, oh
It’s fire on fire

ไฟสุมไฟมักจะฆ่าเรา
แต่ความปราถนารุนแรงขนาดนี้ เมื่อรวมกันทำให้เรากลายเป็นผู้ชนะ
พวกเขาว่ากันว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้ และเราก็เป็นคนบาป
แต่อย่าปล่อยให้พวกเขามาทำให้จังหวะอันแสนงดงามของเราพังทลายลงเลย
เพราะเวลาที่เธอปลดเปลื้องฉัน และบอกฉันว่าเธอรักฉัน
และมองตาของฉัน
เธอคือความสมบูรณ์แบบ เส้นทางเดียวของฉัน
มันคือไฟสุมไฟ
ไฟสุมไฟ

Fire on fire would normally kill us
But this much desire, together, we’re winners
They say that we’re out of control and some say we’re sinners
But don’t let them ruin our beautiful rhythms

ไฟสุมไฟมักจะฆ่าเรา
แต่ความปราถนารุนแรงขนาดนี้ เมื่อรวมกันทำให้เรากลายเป็นผู้ชนะ
พวกเขาว่ากันว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้ และเราก็เป็นคนบาป
แต่อย่าปล่อยให้พวกเขามาทำให้จังหวะอันแสนงดงามของเราพังทลายลงเลย

Fire on fire would normally kill us
But this much desire, together, we’re winners
They say that we’re out of control and some say we’re sinners
But don’t let them ruin our beautiful rhythms
‘Cause when you unfold me and tell me you love me
And look in my eye
You are perfection, my only direction
It’s fire on fire

ไฟสุมไฟมักจะฆ่าเรา
แต่ความปราถนารุนแรงขนาดนี้ เมื่อรวมกันทำให้เรากลายเป็นผู้ชนะ
พวกเขาว่ากันว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้ และเราก็เป็นคนบาป
แต่อย่าปล่อยให้พวกเขามาทำให้จังหวะอันแสนงดงามของเราพังทลายลงเลย
เพราะเวลาที่เธอปลดเปลื้องฉัน และบอกฉันว่าเธอรักฉัน
และมองตาของฉัน
เธอคือความสมบูรณ์แบบ เส้นทางเดียวของฉัน
มันคือไฟสุมไฟ
ไฟสุมไฟ

You are perfection, my only direction
It’s fire on fire

เธอคือความสมบูรณ์แบบ เส้นทางเดียวของฉัน
มันคือไฟสุมไฟ

Loading...

คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com