รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Dua Lipa – Swan Song

I, I can’t lie, I’m scared to open my eyes
‘Cause what if I find nothing at all, nothing at all?
What is the point of my lips if they don’t make noise? Oh
What is the point of doing nothing at all, watching it fall?

ฉันจะไม่โกหกนะ ฉันกลัวที่จะลืมตาขึ้นมา
เพราะหากฉันลืมตามาแล้วไม่พบอะไรสักอย่าง ไม่มีอะไรเลยล่ะ?
ปากฉันมันจะมีประโยชน์อะไร หากมันส่งเสียงออกมาไม่ได้?
จะมีประโยชน์อะไร หากเราไม่ทำอะไรเลย ได้แต่มองดูทุกอย่างพังทลาย?

The flicker burning, you know the time’s running, running out
Only I see all the diamonds, diamonds breaking down
I won’t stay quiet, I won’t stay quiet
‘Cause staying silent’s the same as dying
I won’t stay quiet, the flicker’s burning low

เปลวไฟลุกโชน เธอรู้ดีว่าเวลากำลังจะหมดลง
มีเพียงฉันที่เห็นเพชรพลอยแตกสลายลงมา
ฉันจะไม่เงียบไปเฉยๆหรอกนะ
เพราะการนิ่งเงียบ มันก็เหมือนตายแล้วนั่นแหละ
ฉันจะไม่นิ่งเงียบไปเฉยๆ เปลวไฟมันเริ่มจะมอดแล้ว

This is not a, this is not a swan, swan song
This is not a, this is not a swan, swan song
We just gotta, we just gotta hold on tonight
This is not a, this is not a swan song, swan song, swan dive
Yeah, it’s a new life

นี่ยังไม่ใช่เพลงสุดท้าย
ไม่ใช่เพลงสั่งลา
เราแค่ต้องอดทนต่อไปในคืนนี้่
นี่ไม่ใช่เพลงสุดท้าย ไม่ใช่การดิ่งเหว
นี่คือชีวิตใหม่

Real fantasy, wishing it was make-believe, oh
What is the reason of doing nothing at all, watching it fall?

จินตนาการที่สมจริง อยากให้มันเป็นเพียงการแสร้งทำเท่านั้น
อะไรคือเหตุผลของการไม่ทำอะไรเลย ได้แต่มองดูทุกอย่างพังทลาย?

The flicker burning, you know the time’s running, running out
Only I see all the diamonds, diamonds breaking down
I won’t stay quiet, I won’t stay quiet
‘Cause staying silent’s the same as dying
I won’t stay quiet, the flicker’s burning low

เปลวไฟลุกโชน เธอรู้ดีว่าเวลากำลังจะหมดลง
มีเพียงฉันที่เห็นเพชรพลอยแตกสลายลงมา
ฉันจะไม่เงียบไปเฉยๆหรอกนะ
เพราะการนิ่งเงียบ มันก็เหมือนตายแล้วนั่นแหละ
ฉันจะไม่นิ่งเงียบไปเฉยๆ เปลวไฟมันเริ่มจะมอดแล้ว

This is not a, this is not a swan, swan song
This is not a, this is not a swan, swan song
We just gotta, we just gotta hold on tonight
This is not a, this is not a swan song, swan song, swan dive
Yeah, it’s a new life

นี่ยังไม่ใช่เพลงสุดท้าย
ไม่ใช่เพลงสั่งลา
เราแค่ต้องอดทนต่อไปในคืนนี้่
นี่ไม่ใช่เพลงสุดท้าย ไม่ใช่การดิ่งเหว
นี่คือชีวิตใหม่

Tread heavily around me
Tread heavily around me
Tread heavily
Tread heavily around me
Tread heavily, tread

ย่ำหนักๆไปรอบตัวฉัน
ย่ำหนักๆไปรอบตัวฉัน
ย่ำหนักๆ

This is not a, this is not a
Swan (Tread heavily), swan song (Tread)
This is not a, this is not a
Swan (Tread heavily), swan song (Tread)
We just gotta, we just gotta hold on tonight (Tread heavily)
This is not a, this is not a swan song, swan song, swan dive
Yeah, it’s a new life
It’s a new life

นี่ยังไม่ใช่เพลงสุดท้าย
ไม่ใช่เพลงสั่งลา
เราแค่ต้องอดทนต่อไปในคืนนี้่
นี่ไม่ใช่เพลงสุดท้าย ไม่ใช่การดิ่งเหว
นี่คือชีวิตใหม่
นี่คือชีวิตใหม่