Jason Mraz – Have It All

May you have auspiciousness and causes of success
May you have the confidence to always do your best
May you take no effort in your being generous
Sharing what you can, nothing more nothing less
May you know the meaning of the word happiness
May you always lead from the beating in your chest
May you be treated like an esteemed guest
May you get to rest, may you catch your breath

ขอให้โชคดีมีชัย และประสบความสำเร็จ
ขอให้เธอมีความมั่นใจที่จะทำเต็มที่เสมอ
ขอให้เธอไม่ต้องใช้ความพยายามเลย ที่จะเป็นคนใจกว้าง
แบ่งปันสิ่งที่เธอทำได้ ไม่มากไป ไม่น้อยไป
ขอให้เธอรู้ความหมายของคำว่าความสุข
ขอให้เธอถูกนำทางไปโดยการเต้นของหัวใจเสมอ
ขอให้เธอถูกปฏิบัติเหมือนแขกผู้มีเกียรติ
ขอให้เธอได้พักผ่อน ได้พักหายใจสักที

And may the best of your todays be the worst of your tomorrows
And may the road less paved be the road that you follow

ขอให้สิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้ของเธอ เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแล้วที่จะเจอในอนาคต
และขอให้เส้นทางที่ไม่ค่อยมีคนเดิน คือเส้นทางที่เธอตามไป

Well here’s to the hearts that you’re gonna break
Here’s to the lives that you’re gonna change
Here’s to the infinite possible ways to love you
I want you to have it
Here’s to the good times we’re gonna have
You don’t need money, you got a free pass
Here’s to the fact that I’ll be sad without you
I want you to have it all

เพลงนี้ขอมอบให้แด่หัวใจที่เธอจะทำลาย
มอบให้แด่เหล่าชีวิตคนมากมายที่เธอจะเปลี่ยนแปลง
มอบให้แด่ความเป็นไปได้อันนับไม่ถ้วนที่จะรักเธอ
ฉันอยากให้เธอรัมันเอาไว้
เพลงนี้ ขอมอบให้แด่ช่วงเวลาดีๆที่เราจะมีด้วยกัน
เธอไม่ต้องการเงินหรอก เธอมีตั๋วฟรีแล้ว
เพลงนี้แด่ความจริงที่ว่า ฉันคงเสียใจ ถ้าไม่มีเธอ
ฉันอยากให้เธอมีทุกอย่างเลยนะ

Oh! I want you to have it all
I want you to have it
I want you to have it all

ฉันอยากให้เธอมีทุกอย่างเลย
ฉันอยากให้เธอมีทุกอย่าง
ฉันอยากให้เธอมีทุกอย่างเลยนะ

May you be as fascinating as a slap bracelet
May you keep the chaos and the clutter off your desk
May you have unquestionable health and less stress
Having no possessions though immeasurable wealth
May you get a gold star on your next test
May your educated guesses always be correct
And may you win prizes shining like diamonds
May you really own it each moment to the next

ขอให้เธอนั้นน่าหลงใหลเหมือนสายรัดข้อมือสปริง
ขอให้โต๊ะเธอไม่รกและไร้ซึ่งความโกลาหล
ขอให้เธอมีสุขภาพที่ไม่มีปัญหาใดๆ และเครียดน้อยลง
ไม่มีสมบัติใดๆ นอกจากความมั่งคั่งที่ประเมินค่าไม่ได้
ขอให้เธอได้ดาวสีทองในตอนสอบ
ขอให้เดาข้อสอบถูกเสมอ
และขอให้ชนะรางวัลที่แวววาวเหมือนเพชร
ขอให้เธอทำให้ทุกช่วงเวลาเป็นของตัวเองได้

And may the best of your todays be the worst of your tomorrows
And may the road less paved be the road that you follow

ขอให้สิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้ของเธอ เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแล้วที่จะเจอในอนาคต
และขอให้เส้นทางที่ไม่ค่อยมีคนเดิน คือเส้นทางที่เธอตามไป

Well here’s to the hearts that you’re gonna break
Here’s to the lives that you’re gonna change
Here’s to the infinite possible ways to love you
I want you to have it
Here’s to the good times we’re gonna have
You don’t need money, you got a free pass
Here’s to the fact that I’ll be sad without you
I want you to have it all


เพลงนี้ขอมอบให้แด่หัวใจที่เธอจะทำลาย
มอบให้แด่เหล่าชีวิตคนมากมายที่เธอจะเปลี่ยนแปลง
มอบให้แด่ความเป็นไปได้อันนับไม่ถ้วนที่จะรักเธอ
ฉันอยากให้เธอรัมันเอาไว้
เพลงนี้ ขอมอบให้แด่ช่วงเวลาดีๆที่เราจะมีด้วยกัน
เธอไม่ต้องการเงินหรอก เธอมีตั๋วฟรีแล้ว
เพลงนี้แด่ความจริงที่ว่า ฉันคงเสียใจ ถ้าไม่มีเธอ
ฉันอยากให้เธอมีทุกอย่างเลยนะ

Oh! I want you to have it all
I want you to have it
I want you to have it all

ฉันอยากให้เธอมีทุกอย่างเลย
ฉันอยากให้เธอมีทุกอย่าง
ฉันอยากให้เธอมีทุกอย่างเลยนะ

Oh, I want you to have it all
All you can imagine
All, no matter what your path is
If you believe it then anything can happen
Go, go, go raise your glasses
Go, go, go you can have it all
I toast you

ฉันอยากให้เธอมีทุกๆอย่างเลย
ที่เธอจินตนาการเอาไว้
ไม่ว่าเธอจะเลือกทางเดินไหน
หากเธอเชื่อ อะไรๆก็เกิดขึ้นได้นะ
ชูแก้วขึ้นมา
เธอจะคว้าทุกอย่างไว้ได้เลย
ขอดื่มฉลองให้เธอนะ

Here’s to the hearts that you’re gonna break
Here’s to the lives that you’re gonna change
Here’s to the infinite possible ways to love you
I want you to have it
Here’s to the good times we’re gonna have
You don’t need money, you got a free pass
Here’s to the fact that I’ll be sad without you
I want you to have it all

เพลงนี้ขอมอบให้แด่หัวใจที่เธอจะทำลาย
มอบให้แด่เหล่าชีวิตคนมากมายที่เธอจะเปลี่ยนแปลง
มอบให้แด่ความเป็นไปได้อันนับไม่ถ้วนที่จะรักเธอ
ฉันอยากให้เธอรัมันเอาไว้
เพลงนี้ ขอมอบให้แด่ช่วงเวลาดีๆที่เราจะมีด้วยกัน
เธอไม่ต้องการเงินหรอก เธอมีตั๋วฟรีแล้ว
เพลงนี้แด่ความจริงที่ว่า ฉันคงเสียใจ ถ้าไม่มีเธอ
ฉันอยากให้เธอมีทุกอย่างเลยนะ

Oh! I want you to have it all
I want you to have it
I want you to have it all

ฉันอยากให้เธอมีทุกอย่างเลย
ฉันอยากให้เธอมีทุกอย่าง
ฉันอยากให้เธอมีทุกอย่างเลยนะ

Here’s to the good times we’re gonna have
Here’s to you always making me laugh
Here’s to the fact that I’ll be sad without you
I want you to have it all

เพลงนี้ ขอมอบให้แด่ช่วงเวลาดีๆที่เราจะมีด้วยกัน
ขอมอบให้เธอ ที่ทำให้ฉันหัวเราะได้เสมอ
เพลงนี้แด่ความจริงที่ว่า ฉันคงเสียใจ ถ้าไม่มีเธอ
ฉันอยากให้เธอมีทุกอย่างเลยนะ


Advertisements

คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com

Advertisements