fbpx

Eric Clapton – Tears In Heaven

Would you know my name
If I saw you in heaven?
Would you feel the same
If I saw you in heaven?
I must be strong and carry on
Because I know I don’t belong here in heaven

เธอจะรู้จักชื่อฉันมั้ย
หากฉันเห็นเธอบนสวรรค์?
เธอจะรู้สึกเหมือนกันมั้ย?
หากฉันพบเธอบนสวรรค์?
ฉันจะต้องเข้มแข็ง และอดทนต่อไป
เพราะฉันรู้ว่าฉันไม่คู่ควรได้อยู่ในสวรรค์นี้่หรอก

Would you hold my hand
If I saw you in heaven?
Would you help me stand
If I saw you in heaven?
I’ll find my way through night and day
Because I know I just can’t stay here in heaven

เธอจะจับมือฉันมั้ย
หากฉันเห็นเธอบนสวรรค์?
เธอจะช่วยพยุงให้ฉันยืนขึ้นมั้ย
หากฉันพบเธอบนสวรรค์?
ฉันจะหาทางฟันฝ่าวันคืนไป
เพราะฉันรู้ว่า ฉันไม่คู่ควรได้อยู่ในสวรรค์นี้่หรอก

Time can bring you down, time can bend your knees
Time can break your heart, have you begging please, begging please
Beyond the door there’s peace I’m sure
And I know there’ll be no more tears in heavenเวลามันอาจจะทำให้เธอรู้สึกแย่ ทำให้เธอต้องทรุดลง
อาจจะทำให้หัวใจเธอแหลกสลาย ทำให้เธอต้องอ้อนวอนขอ
แต่เบื้องหลังประตูนั้น มีความสงบอยู่นะ ฉันเชื่ออย่างนั้น
และฉันรู้ว่าจะไม่มีน้ำตาอีกแล้ว เมื่อได้อยู่บนสวรรค์

Would you know my name
If I saw you in heaven?
Would you feel the same
If I saw you in heaven?
I must be strong and carry on
Because I know I don’t belong here in heaven

เธอจะรู้จักชื่อฉันมั้ย
หากฉันเห็นเธอบนสวรรค์?
เธอจะรู้สึกเหมือนกันมั้ย?
หากฉันพบเธอบนสวรรค์?
ฉันจะต้องเข้มแข็ง และอดทนต่อไป
เพราะฉันรู้ว่าฉันไม่คู่ควรได้อยู่ในสวรรค์นี้่หรอก


คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com