Marcos Hernandez – The Way I do

Your kiss, your smile, your mind
You’re sunlight in my eyes
I miss your breath on my neck
When we whisper in the night

จูบของเธอ รอยยิ้มของเธอ จิตใจของเธอ
เธอคือแสงตะวันในดวงตาของฉัน
ฉันคิดถึงลมหายใจของเธอบนหลังของฉัน
ตอนที่เรากระซิบกระซาบกันในยามค่ำคืน

Didn’t wanna want you
Didn’t wanna need you so bad
Didn’t wanna wake up
And find that I was falling so fast
Didn’t wanna need you
Didn’t wanna need anyone
Now look what you’ve done

ฉันไม่ได้อยากต้องการเธอเลย
ไม่ได้อยากต้องการเธอขนาดนี้
ไม่อยากตื่นขึ้นมา
และพบว่าฉันตกหลุมรักไปเร็วขนาดไหน
ไม่ได้อยากจะต้องการเธอ
ไม่ได้อยากจะต้องการใครทั้งนั้น
แล้วตอนนี้ดูสิ ว่าเธอทำอะไรกับฉันลงไป

Now I can’t go on without you
I’m naked, I cant fake it.
I’m not that strong without you
Never thought I could love you the way I do.

ตอนนี้ฉันอยู่โดยไม่มีเธอไม่ได้
ฉันเปลือยเปล่าฉันไม่สามารถเสแสร้งได้อีกแล้ว
ฉันไม่ได้เข้มแข็งเลยเมื่อไม่มีเธอ
ไม่เคยคิดว่าฉันจะรักเธอได้แบบนี้มาก่อน

Your touch, your skin, can’t believe the way you let me in
Don’t rush tonight, I need you like the ocean needs the tide.

สัมผัสของเธอ ผิวหนังของเธอ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะเปิดใจรับฉันเข้าไป
ไม่ต้องรีบร้อนนะคืนนี้ ฉันต้องการเธอเหมือนที่มหาสมุทรต้องการคลื่นน้ำนะ

Didn’t wanna want you
Didn’t wanna need you so bad
Didn’t wanna wake up
And find that I was falling so fast
Didn’t wanna need you
Didn’t wanna need anyone
Now look what you’ve done

ฉันไม่ได้อยากต้องการเธอเลย
ไม่ได้อยากต้องการเธอขนาดนี้
ไม่อยากตื่นขึ้นมา
และพบว่าฉันตกหลุมรักไปเร็วขนาดไหน
ไม่ได้อยากจะต้องการเธอ
ไม่ได้อยากจะต้องการใครทั้งนั้น
แล้วตอนนี้ดูสิ ว่าเธอทำอะไรกับฉันลงไป

Now I can’t go on without you
I’m naked, I cant fake it.
I’m not that strong without you
Never thought I could love you the way I do.

และตอนนี้ฉันอยู่โดยไม่มีเธอไม่ได้
ฉันเปลือยเปล่าฉันไม่สามารถเสแสร้งได้อีกแล้ว
ฉันไม่ได้เข้มแข็งเลยเมื่อไม่มีเธอ
ไม่เคยคิดว่าฉันจะรักเธอได้แบบนี้มาก่อน


I always thought I would stand on my own
Climb a mountain top all alone
Relying, depending on no one
Now look at what you’ve done

เคยคิดว่าฉันจะยืนอยู่ตามลำพังได้
ปีนภูเขาขึ้นไปด้วยตัวคนเดียว
ไม่พึ่งพาใครทั้งนั้น
แล้วดูสิว่าเธอทำอะไรลงไป

Now I can’t go on without you
I’m naked, I cant fake it.
I’m not that strong without you
Never thought I could love you the way I do.

และตอนนี้ฉันอยู่โดยไม่มีเธอไม่ได้
ฉันเปลือยเปล่าฉันไม่สามารถเสแสร้งได้อีกแล้ว
ฉันไม่ได้เข้มแข็งเลยเมื่อไม่มีเธอ
ไม่เคยคิดว่าฉันจะรักเธอได้แบบนี้มาก่อน

Never thought I could love you
Never thought I could need you
Never thought I could want you
The way I do

ไม่เคยคิดว่าฉันจะรักเธอ
ไม่เคยคิดว่าฉันจะขาดเธอไม่ได้
ไม่เคยคิดว่าฉันจะต้องการเธอ
แบบนี้มาก่อน

Never thought I could love you
Never thought I could need you
Never thought I could want you
The way I do

ไม่เคยคิดว่าฉันจะรักเธอ
ไม่เคยคิดว่าฉันจะขาดเธอไม่ได้
ไม่เคยคิดว่าฉันจะต้องการเธอ
แบบนี้มาก่อน

I love you
I need you
I want you
..the way I do
[x2]

ฉันรักเธอ
ฉันขาดเธอไม่ได้
ฉันต้องการเธอ
แบบนี้แหละ


คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com