รวมเนื้อเพลงแปลจาก

DOLF & Yellow Claw – Vertigo feat. Caroline Pennell

My body’s a vertigo
I can’t turn it off
Head spinning when I get you close
I can’t make it stop
Couple bottles and a radio
I’m so into you
So what you wanna do?
You got room for two?

ร่างกายฉันมันหมุนไปหมด
ปิดการทำงานไม่ได้เลย
หัวฉันหมุนทุกๆทีที่เธอมาใกล้ๆ
ฉันหยุดมันไม่ได้จริงๆ
เหล้าสองขวดกับวิทยุ
ฉันติดใจเธอจริงๆ
เธออยากจะทำอะไรดีล่ะ?
มีห้องพอสำหรับสองคนมั้ย?

Before it gets colder
Before it’s too late
The party is over
Head on my shoulders, hands on my waist
Before we’re too dizzy
You tell me to stay
I’m not trying to leave
And I’m not trying to sleep

ก่อนที่มันจะเย็นกว่านี้
ก่อนมันจะสายเกินไป
ปาร์ตี้จบลง
พิงหัวเธอบนไหล่ฉัน เอามือจับเอวฉัน
ก่อนที่เราจะมึนกว่านี้
เธอบอกให้ฉันอยู่ค้างกับเธอ
ฉันจะไม่หนีไปไหนหรอก
จะไม่นอนด้วย

Body’s speaking, show me what it means
Is this real or fantasy?
Is this real or fantasy?
Am I dreaming?
I don’t wanna know
When I’m in your vertigo
When I’m in your vertigo

ร่างกายกำลังพูดกัน บอกฉันทีว่าหมายความว่ายังไง
นี่เป็นความจริงหรือจินตนาการนะ?
นี่เป็นความจริงหรือจินตนาการนะ?
ฉันกำลังฝันไปรึเปล่า?
ไม่อยากจะรู้เลย
เมื่อฉันอยู่ในโลกหมุนของเธอแล้ว
เมื่อฉันอยู่ในโลกหมุนของเธอแล้ว

Head swimming in the chemicals
Sinking in your bed
Sky’s silver but we’re seeing gold
Hard to get in bed
Couple bottles and a radio
I’m so into you
So what you wanna do?
You got room for two?

เหมือนหัวแล่นอยู่ในสารเคมี
จมลงในเตียงของเธอ
ท้องฟ้าเป็นสีเงิน แต่เราเห็นทุกอย่างเป็นสีทอง
ยากจริงๆที่จะกลับขึ้นเตียง
เหล้าสองขวดกับวิทยุ
ฉันติดใจเธอจริงๆ
เธออยากจะทำอะไรดีล่ะ?
มีห้องพอสำหรับสองคนมั้ย?

Before it gets colder
Before it’s too late
The party is over
Head on my shoulders, hands on my waist
Before we’re too dizzy
You tell me to stay
I’m not trying to leave
And I’m not trying to sleep

ก่อนที่มันจะเย็นกว่านี้
ก่อนมันจะสายเกินไป
ปาร์ตี้จบลง
พิงหัวเธอบนไหล่ฉัน เอามือจับเอวฉัน
ก่อนที่เราจะมึนกว่านี้
เธอบอกให้ฉันอยู่ค้างกับเธอ
ฉันจะไม่หนีไปไหนหรอก
จะไม่นอนด้วย

Body’s speaking, show me what it means
Is this real or fantasy?
Is this real or fantasy?
Am I dreaming?
I don’t wanna know
When I’m in your vertigo
When I’m in your vertigo

ร่างกายกำลังพูดกัน บอกฉันทีว่าหมายความว่ายังไง
นี่เป็นความจริงหรือจินตนาการนะ?
นี่เป็นความจริงหรือจินตนาการนะ?
ฉันกำลังฝันไปรึเปล่า?
ไม่อยากจะรู้เลย
เมื่อฉันอยู่ในโลกหมุนของเธอแล้ว
เมื่อฉันอยู่ในโลกหมุนของเธอแล้ว