รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Ásgeir – Stardust

What’s the use of reaching for your heart when we sail miles apart?
I gave you tomorrow’s useless broken try to make our world alive
I’m free from lover’s breathless scream, following me
Perhaps you could just take one small chance, and see maybe you need me

จะมีประโยชน์อะไร ที่จะไปให้ถึงใจเธอ ในเมื่อเราล่องลอยออกจากกันไปเป็นไมล์ๆ
ฉันให้เธอได้ลองพยายามที่จะทำให้โลกของเรากลับมามีชีวิตเหมือนเดิม แต่มันไร้ความหมาย
ฉันเป็นอิสระจากเสียงกรีดร้องไร้ลมหายใจของคู่รักแล้ว ตามฉันมาสิ
บางทีเธออาจจะคว้าโอกาสเล็กๆนั่นเอาไว้ และบางทีเธออาจจะต้องการฉัน

I’m the man that stands behind you
Real calm while you prove yourself
Understand that there is someone
Waiting till the curtains close

ฉันคือผู้ที่ยืนอยู่หลังเธอ
สงบสุดๆ ขณะที่เธอพิสูจน์ตัวเอง
เข้าใจว่ามีใครสักคน
ที่รออยู่จนกว่าม่านจะปิดลง

Me, I’m a watercolour washing off
Into the deepest sea
Though my soul may set in darkness
It will rise in light

ฉันคือสีน้ำที่กำลังถูกชะล้าง
ลงสู่ห้วงทะเลลึก
แม้จิตวิญญาณของฉันจะอยู่ในความมืดมิด
มันก็จะโพยพุ่งขึ้นมาเป็นแสงสว่าง

I’m the man that stands behind you
Real calm while you prove yourself
Out beyond your claim to freedom
A field wide, I can meet you there

ฉันคือผู้ที่ยืนอยู่หลังเธอ
สงบสุดๆ ขณะที่เธอพิสูจน์ตัวเอง
อยู่เหนือการไขว่คว้าหาอิสรภาพของเธอ
ทุ่งกว้างๆ ฉันจะไปเจอเธอที่นั่นนะ

I shut my eyes and all the world drops
I lift them and you’re born again
Out beyond your claim to freedom
A field wide, I can meet you there

ฉันหลับตาลง และโลกนี้ก็ร่วงหล่นลงไป
ฉันยกมันขึ้นมา และเธอก็เกิดใหม่อีกครั้ง
อยู่เหนือการไขว่คว้าหาอิสรภาพของเธอ
ทุ่งกว้างๆ ฉันจะไปเจอเธอที่นั่นนะ

I’m the man that stands behind you
Real calm while you prove yourself
I will come back here at sunrise
A lover who waits all night

ฉันคือผู้ที่ยืนอยู่หลังเธอ
สงบสุดๆ ขณะที่เธอพิสูจน์ตัวเอง
ฉันจะกลับมาในรุ่งเช้า
คู่รักที่เฝ้ารอทั้งคืน