รวมเนื้อเพลงแปลจาก

Cuebrick – Smoke & Fire feat. KARRA

I’ve fallen over
Reach out and take my hand
If you were sober
Baby, then you’d understand
Now without you, I’m a ghost
Even in the danger zone, no
We can make it through our fear

ฉันสะดุดล้มลง
เอื้อมมือมาคว้าฉันไปที
ถ้าเธอสร่าง
ที่รัก แล้วเธอจะเข้าใจ
ฉันที่ไม่มีเธอ ก็เป็นเพียงแค่วิญญาณ
แม้จะอยู่กลางโซนอันตราย
เราก็จะฝ่าฟันความกลัวไปด้วยกันได้

I’mma walk right through the smoke and fire
When it comes down to the wire, now
You don’t have to stand alone
And I know they say with smoke there’s fire
But I like the way it gets me higher with your love
I’m smoke, you’re fire

ฉันจะเดินฝ่าควันและกองไฟ
เมื่อถึงวินาทีสุดท้าย
เธอไม่ต้องอยู่ตัวคนเดียวหรอกนะ
ฉันรู้ เขาบอกกันว่าที่ใดมีควัน ที่นั่นมีไฟ
แต่ฉันชอบที่มันทำให้ฉันมีความสุขมากขึ้น ด้วยความรักของเธอ
ฉันคือควัน และเธอคือไฟนะ

I’m smoke, you’re fire
I’m smoke, you’re fire

ฉันคือควัน และเธอคือไฟนะ
ฉันคือควัน และเธอคือไฟนะ

Learning slowly
It’s me inside your lungs
When you hold me
Your taste is on my tongue
You’re the one I need the most
When I’m in the danger zone, no
We can make it through our fear

ค่อยๆเรียนรู้
ฉันอยู่ในปอดของเธอ
เวลาที่เธอกอดฉัน
รสชาติของเธอยังอยู่บนลิ้นของฉัน
เธอคือคนที่ฉันต้องการที่สุดใน
เวลาที่ฉันอยู่กลางโซนอันตราย
เราก็จะฝ่าฟันความกลัวไปด้วยกันได้

I’mma walk right through the smoke and fire
When it comes down to the wire, now
You don’t have to stand alone
And I know they say with smoke there’s fire
But I like the way it gets me higher with your love
I’m smoke, you’re fire

ฉันจะเดินฝ่าควันและกองไฟ
เมื่อถึงวินาทีสุดท้าย
เธอไม่ต้องอยู่ตัวคนเดียวหรอกนะ
ฉันรู้ เขาบอกกันว่าที่ใดมีควัน ที่นั่นมีไฟ
แต่ฉันชอบที่มันทำให้ฉันมีความสุขมากขึ้น ด้วยความรักของเธอ
ฉันคือควัน และเธอคือไฟนะ

I-I-I-I, I’m smoke, you’re fire
I-I-I-I, I’m smoke, you’re fire
Yeah!
You’re fire
I-I-I-I, I’m smoke, you’re fire
I-I-I-I, I’m smoke, you’re fire
I-I-I-I, I’m smoke, you’re fire
I-I-I-I, I’m smoke, you’re fire

ฉันคือควัน และเธอคือไฟนะ
ฉันคือควัน และเธอคือไฟนะ